Vilkår for deltakelse

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Barns deltakelse i barnefellesskap er av stor betydning for barns læring og utvikling. Forskning indikerer at barn med cochleaimplantat står overfor utfordringer når det gjelder deltakelse i samhandlinger med hørende barn. Dette gir grunnlag for å utforske vilkår for barnas deltakelse i barnehagen.

Målsetting

Formålet med studien er å utforske vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna med cochleaimplantat i barnehagen.

Design, metode, materiale

Studien er en etnografisk studie med feltarbeid over ett år i tre barnehager hvor det går barn med cochleaimplantat. Barna som medvirker i studien er i alderen 1 – 3 år. Feltarbeidet består av totalt 30 dager. Under feltarbeidet var forskeren til stede i barnehagen og gjorde videoobservasjoner av barns frilek og intervjuer med de voksne som arbeider i barnegruppen. Det ble også skrevet feltnotater. Det foreligger til sammen 20,5 timer videoobservasjoner og det er gjort ni intervjuer. Studien består av tre deltstudier og en kappe. Funnene i hver av deltstudiene presenteres og diskuteres i en artikkel.

Gjennomføring

Studien er gjennomført i henhold til opprinnelig målsetting. Studien skulle etter planen vært avsluttet 01.01.2014, men ble først avsluttet 17.06.2016. Forsinkelsen skyldes at prosjektet skulle sluttføres etter at prosjektleder var tilbake i full jobb.

Resultater

Studien har bidratt med ny kunnskap om hvordan barn med cochleaimplantat deltar i samhandlinger med andre barn i barnehagen, og hvordan cochleaimplantat bidrar til å skape mulighetsbetingelser for slik deltakelse. Studien viser også at det er forhold ved situasjonen til barn med cochleaimplantat som medvirker til at det skapes særskilte vilkår for barnas deltakelse.

Samarbeidspartnere

– Barn og ansatte i de barnehagene som har medvirket i studien. – Universitetet i Stavanger: ansvarlig for studiens faglige innhold. – Statped: Eier av prosjektet. – HLF: Søkerorganisasjon. – ExtraStiftelsen: Økonomiske bidrag som muliggjorde gjennomføringen av studien.

Videre planer

Artikkelskriving og konferansebidrag. Resultatene vil også bli brukt internt i Statped arbeid med kompetanseheving og tjenesteutvikling.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Det har vært jevnlig kontakt med prosjektansvarlig i søkerorganisasjonen – både ved årsrapportering og i forbindelse med at artiklene er publisert.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Hillesøy S (2016) Et vanlig barn i en vanlig barnehage? Vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna med cochleaimplantat i barnehagen. Universitetet i Stavanger, Humanistisk fakultet.

Artikler:
Hillesøy S, Johansson E & Ohna S E (2014) «Interaksjoner mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen.» Journal of Nordic Early Childhood Education Research/Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, årg. 7, nr. 4, s. 1-21.
ISSN: 1890-9167

Hillesøy S & Ohna S E (2014) «Barnehagepersonalets refleksjoner om vilkår for deltakelse for barn med cochleaimplantat.» Spesialpedagogikk, årg.79, nr. 7, s. 46-59.

Hillesøy S (2016) «The Contribution of Support Teachers in Facilitating Children’s Peer Interactions.» International Journal of Early Childhood, årg. 48, nr. 1, s. 95-109
doi:10.1007/s13158-016-0157-1

Sluttrapport/artikler (pdf)

Kappe PDF 20 05 2016.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Hillesøy S (2016) Et vanlig barn i en vanlig barnehage? Vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna med cochleaimplantat i barnehagen. Universitetet i Stavanger, Humanistisk fakultet.

Artikler:
Hillesøy S, Johansson E & Ohna S E (2014) «Interaksjoner mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen.» Journal of Nordic Early Childhood Education Research/Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, årg. 7, nr. 4, s. 1-21.
ISSN: 1890-9167

Hillesøy S & Ohna S E (2014) «Barnehagepersonalets refleksjoner om vilkår for deltakelse for barn med cochleaimplantat.» Spesialpedagogikk, årg.79, nr. 7, s. 46-59.

Hillesøy S (2016) «The Contribution of Support Teachers in Facilitating Children’s Peer Interactions.» International Journal of Early Childhood, årg. 48, nr. 1, s. 95-109
doi:10.1007/s13158-016-0157-1

Prosjektleder/forsker

Siv Hillesøy

Hovedveileder

Stein Erik Ohna

Detaljer
Program
Forskning (2010)
Prosjektnavn
Vilkår for deltakelse
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Statped vest
Beløp Bevilget
2011: kr 303 000, 2012: kr 625 000, 2013: kr 325 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet