Villmarksleir 2012

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet:

Norges Astma – og Allergiforbunds Ungdom (NAAFU) planlegger å arrangere en høstleir som har fokus på å gi våre brukergrupper en god mestring opplevelse i trygge omgivelser. Målet er å vise at det er mulig å drive med friluftsliv selv om man har astma, allergi eller eksem.

NAAFU er et tilbud for medlemmer av NAAF som er mellom 15 og 36 år. Vi arrangerer faglige kurs og sosiale aktiviteter med det formål at ungdommer skal lære mer om astma- allergi – eksem.

Ved en gjennomføring av dette prosjektet ønsker vi å øke aktiviteten blant våre medlemmer, dette igjen for å gi økt rekruttering over tid. Da vi ser ungdom i vår målgruppe ønsker mer aktivitet og samhold.Prosjektets målsetting:

Målet er at ungdommene som deltar på denne høstleiren skal lære mer om astma og allergi, de skal få mulighet til å oppleve mestring sammen med andre ungdommer i skjønn Finnmarksnatur. Erfaringsutveksling og samhold med andre som har de samme utfordringer som en selv vil kanskje gi et annet perspektiv på livet. Prosjektets hovedmål er å gi den gode mestringsopplevelsen for våre brukergrupper.Prosjektets målgruppe:

Prosjektets målgruppe er NAAFs medlemmer mellom 15 – 36 år. Denne målgruppen er definert som en del av NAAFU sin medlemsmasse. Vi har som mål å samle 25 unge mennesker på denne høstleiren.


Beskrivelse av gjennomføring:


Det planlegges en samling på Gargia Fjellstue i Alta, Finnmark fylke. Dette er en fjellstue som er flink til å tilrettelegge for våre brukergrupper også i forhold til matallergier. NAAF Region Nord har god erfaring med dette stedet fra tidligere arrangementer. Legger ved en link til Gargia Fjellstue; http://www.gargia-fjellstue.no/


Grunnen for at Alta er valgt som sted for denne gjennomføringen, er at vi ønsker å øke aktiviteten i denne delen av landet. Alta har gode flyforbindelser til resten av landet. Vi ser at klimaet lengre nord er bedre for våre medlemmer, med bl.a. mindre luftforurensning og pollen. Tema for samlingen vil være å vise våre medlemmer hvordan de skal utøve friluftsliv og hvordan leve bedre med astma og allergi og fysisk aktivitet. Dette ønsker vi å gjøre med å drive likemannsarbeid.
Samlingen vil bli lagt til en helg. Aktiviteter som kanopadling, fiske, bær og soppesanking og andre friluftsaktiviteter. Gargia Fjellstue legger til rette for aktivitetene og stiller med utstyr, kjentmann og guide.
Det vil i løpet av samlingen også være faglig foredrag og mulighet til å stille spørsmål relatert til våre sykdomsgrupper. NAAF sentralt har mange dyktige fagfolk vi kan bruke av her.
Program for helgen vil bli utarbeidet av prosjektgruppen.

Prosjektets betydning:
NAAFU har ikke hatt tilbud om noen leir for våre ungdommer på flere år. Vi har fått avslag på leirstøtte fra Helsedirektoratet. Det er viktig også for ungdommer med våre sykdommer med møteplasser som er laget av og for ungdommene selv, på ungdommenes egne premisser. Spesielt mat er en utfordring når vi samles, på Gargia Fjellstue i Alta føler vi oss trygge på at alt er lagt til rette for oss.
Etter Villmarksleir 2012 vil nye kontakter være knyttet, ungdommene har kunnet utveksle erfaringer om det å leve med astma, allergi og/ eller eksem og de har fått faglig påfyll og fysiske utfordringer. Med dette i bagasjen med hjem tror vi også på økt engasjement på hjemmebane etter prosjektslutt.Fremdriftsplan 2012:
Første kvartal: prosjektoppstart, detaljplanlegging
Andre kvartal: rekruttere deltagere
Tredje kvartal: gjennomføre Villmarksleir i Alta
Fjerde kvartal: evaluering, rapportskrivning

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0209.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og målsetting:
NAAFU er ungdomsorganisasjonen i Astma- og Allergiforbundet. Medlemmer av NAAFU er mellom 15 og 36 år.

Norges Astma- og Allergiforbundets ungdom tok initiativ til ungdomssamling. De ønsket at ungdom med astma- og allergi skulle oppleve fysisk aktivitet og mestring i trygge omgivelser. Målet var å vise at det er mulig å drive med friluftsliv om man har astma, allergi eller eksem. Ved en gjennomføring av prosjektet ønsket de å øke aktiviteten blant medlemmene, dette igjen for å gi økt rekruttering til det frivillige arbeidet over tid.

Gjennomføring:
Samlingen ble gjennomført høsten 2012 på Gargia Fjellstue i Alta med 21 deltakere. Ungdommene fikk mulighet til å utføre praktiske oppgaver som matlaging, kanopadling og fjelltur. Det var faglig innlegg om matallergi. I tillegg ble det tid til bading i badestamp, sosialt samvær og erfaringsutveksling.

Oppnådde resultater:
Deltakerne deltok i ulike friluftsaktiviteter, og fikk erfare at det er fullt mulig å delta både i kanopadling og på fjellturer selv om man har alvorlig astma og allergi. De fikk praktiske tips fra både andre deltakere, frivillige samt fagpersoner som deltok. I tillegg fikk de erfare hvordan man kan tilrettelegge for bålmat, grilling og annen matservering hvor matallergikere også inkluderes. NAAFU etablerte kontakt med ungdommer som kan være med i styret og aktiviteter som arrangeres av NAAFU i fremtiden.

Videre planer:
NAAFU og NAAF Region Nord vil arrangere lignende leirer i fremtiden. Aktuelle tema kan være astma og kulde, friluftsliv vinterstid, aktivitetsdager i alpinbakke eller sommerleir.

Prosjektleder/forsker

Anne-Kari Isaksen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Villmarksleir 2012
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2012: kr 200 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet