Vinteren også for funksjonshemmede

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Akershus Funksjonshemmedes Idrettskrets har hatt et 3-årig vinterprosjekt i Helse og Rehabilitering

Akershus Funksjonshemmedes Idrettskrets har hatt et 3-årig vinterprosjekt i Helse og Rehabilitering. Sluttført i 2000. Navnet er Vinteren også for funksjonshemmede og har vært et tett samarbeid med  Hurdal Skisenter, Norges Røde Kors Haraldvangen, Fremad Hurdal, skikrets og skiforbund og Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund. I forhold til aktivitetsbygget som er bygget  i Hurdal er Akershus Fylkeskommune delaktige med spillemidler.

 

Prosjektet har også anskaffet mye bra utstyr og utdannet mange dyktige instruktører slik at funksjonshemmede kan få muligheter til å lære å stå på ski. Det er også nyttig å kunne prøve dette før det kjøpes inn eget utstyr. Vi har også laget en videofilm som presenterer prosjektet for dere som har lyst til å vite mer om dette  

 

Hva er skicart og sittski:

Skicarten har vært i bruk i Sverige siden 81 og er en gocartliknende kjelke på 4 små alpinski. Du sitter i et stabilt sete med lavt tyngdepunkt og den styres med 2 spaker slik at du har full kontroll i bakken. Den festes på heisen ved at T-kroken på heisen festes front på skicarten. Utøveren kan selv løse ut på toppen ved å dra ned en spak. Denne kan festes vekselvis på høyre og venstre side avhengig av brukerens armstyrke. Du må kjøre opp til lisens før du fritt kan bruke skicart i et anlegg.

 

Sittski er en ski hvor du sitter i et sete som er festet på i ski. Du styrer med krykkestaver. Denne krever at utøveren har noe mer balanse enn en skicartkjører og den er lett å frakte med seg i bilen siden skien er festet i en ordinær alpinbinding. Det kreves ingen lisens.

Prosjektleder/forsker

Vigdis Bente Mørdre

Detaljer
Program
Rehabilitering (1997)
Prosjektnavn
Vinteren også for funksjonshemmede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
1998: kr 423 000, 1999: kr 25 000, 2000: kr 14 000
Startdato
01.02.1998
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet