Virtual reality i kognitiv trening ved ervervet hjerneskade

I samarbeid med


Søknadssammendrag

Hvert år rammes 22 000 mennesker i Norge av skade eller sykdom i hjernen (ervervet hjerneskade/EH) og flere hundre tusen lever med følgevirkningene. Svekket mentalt tempo, oppmerksomhet, arbeidsminne og andre former for kognitiv svikt rammer et flertall, ofte med store konsekvenser for arbeidsevne, sosial deltakelse og mestring av dagliglivets aktiviteter. Dette utgjør et betydelig helseproblem, både for den enkelte og samfunnet. Til tross for et stort behov for opptrening av kognitive funksjoner, finnes det få evidensbaserte metoder. De siste tiårene har det vært utviklet en rekke databaserte treningsprogrammer for trening av prosesseringshastighet og oppmerksomhet. Forskningen viser noe bedring av funksjon, men liten eller ingen overføringsverdi til bedre mestring av hverdagen. Bedret teknologi og økt tilgjengelig av Virtual Reality (VR), spesielt innenfor spillbransjen, har gitt optimisme til VR som metode for kognitiv trening. VR-teknologi tilbyr en mer motiverende trening og bedre simulering av hverdagssituasjoner. Til tross for dette foreligger lite forskning og forskningen som er gjort har lav kvalitet, med lite fokus på om treningen gir bedring av funksjon i hverdagen. Det er derfor et stort behov for å undersøke vitenskapelig om VR-spill kan benyttes i trening av kognitive funksjoner, om treningen har overføringsverdi til hverdagen, hvordan mennesker med EH opplever denne type trening og eventuelle bivirkninger. Hundre personer, som har hatt hjerneskade i minst ett år, vil delta i studien. Halvparten vil få tilbud om VR trening. De resterende 50 får et informasjonshefte om trening av hjernen ved suduko, kryssord, apper og lignende, og oppfordres til å trene. VR-gruppen får utdelt et VR-headset for å kunne trene hjemme. VR-gruppen skal spille BeatSaber, et rytmebasert VR-spill hvor man skal slå bokser som kommer mot spilleren i takt med musikk. Spillet vurderes å kunne trene prosesserings hastighet, oppmerksomhet og arbeidsminne, er brukt mye klinisk på Sunnaas Sykehus og er anbefalt av en studie til bruk i kognitiv trening. Resultatene fra treningen vil måles med standardiserte nevropsykologiske tester og spørreskjemaer for begge gruppene, før treningen begynner, etter at treningsperioden er ferdig og 11 uker etter at treningen er ferdig. Tyve av deltakerne fra VR-gruppen vil bli bedt om å delta i et gruppeintervju for å få en mer inngående forståelse av hvordan treningen oppleves, om den egner seg som hjemmetrening og hvordan de opplevde mengden trening. Prosjektet vil bidra med sårt tiltrengt kunnskap innenfor et område med mange kunnskapshull – trening av kognitive funksjoner ved VR-spill. Om resultatene er positive og treningen har overføringsverdi til hverdagen, kan det åpne for nye metoder for rehabilitering, både på institusjon og hjemme. Studien vil bidra med viktig kunnskap om hvordan treningen oppleves, hvor lenge og ofte en bør trene og kunnskap som kan bidra til å utforme retningslinjer for bruk av VR i rehabilitering.

Søknadssammendrag

Hvert år rammes 22 000 mennesker i Norge av skade eller sykdom i hjernen (ervervet hjerneskade/EH) og flere hundre tusen lever med følgevirkningene. Svekket mentalt tempo, oppmerksomhet, arbeidsminne og andre former for kognitiv svikt rammer et flertall, ofte med store konsekvenser for arbeidsevne, sosial deltakelse og mestring av dagliglivets aktiviteter. Dette utgjør et betydelig helseproblem, både for den enkelte og samfunnet. Til tross for et stort behov for opptrening av kognitive funksjoner, finnes det få evidensbaserte metoder. De siste tiårene har det vært utviklet en rekke databaserte treningsprogrammer for trening av prosesseringshastighet og oppmerksomhet. Forskningen viser noe bedring av funksjon, men liten eller ingen overføringsverdi til bedre mestring av hverdagen. Bedret teknologi og økt tilgjengelig av Virtual Reality (VR), spesielt innenfor spillbransjen, har gitt optimisme til VR som metode for kognitiv trening. VR-teknologi tilbyr en mer motiverende trening og bedre simulering av hverdagssituasjoner. Til tross for dette foreligger lite forskning og forskningen som er gjort har lav kvalitet, med lite fokus på om treningen gir bedring av funksjon i hverdagen. Det er derfor et stort behov for å undersøke vitenskapelig om VR-spill kan benyttes i trening av kognitive funksjoner, om treningen har overføringsverdi til hverdagen, hvordan mennesker med EH opplever denne type trening og eventuelle bivirkninger. Hundre personer, som har hatt hjerneskade i minst ett år, vil delta i studien. Halvparten vil få tilbud om VR trening. De resterende 50 får et informasjonshefte om trening av hjernen ved suduko, kryssord, apper og lignende, og oppfordres til å trene. VR-gruppen får utdelt et VR-headset for å kunne trene hjemme. VR-gruppen skal spille BeatSaber, et rytmebasert VR-spill hvor man skal slå bokser som kommer mot spilleren i takt med musikk. Spillet vurderes å kunne trene prosesserings hastighet, oppmerksomhet og arbeidsminne, er brukt mye klinisk på Sunnaas Sykehus og er anbefalt av en studie til bruk i kognitiv trening. Resultatene fra treningen vil måles med standardiserte nevropsykologiske tester og spørreskjemaer for begge gruppene, før treningen begynner, etter at treningsperioden er ferdig og 11 uker etter at treningen er ferdig. Tyve av deltakerne fra VR-gruppen vil bli bedt om å delta i et gruppeintervju for å få en mer inngående forståelse av hvordan treningen oppleves, om den egner seg som hjemmetrening og hvordan de opplevde mengden trening. Prosjektet vil bidra med sårt tiltrengt kunnskap innenfor et område med mange kunnskapshull – trening av kognitive funksjoner ved VR-spill. Om resultatene er positive og treningen har overføringsverdi til hverdagen, kan det åpne for nye metoder for rehabilitering, både på institusjon og hjemme. Studien vil bidra med viktig kunnskap om hvordan treningen oppleves, hvor lenge og ofte en bør trene og kunnskap som kan bidra til å utforme retningslinjer for bruk av VR i rehabilitering.

Prosjektleder/forsker

Truls Sveløkken Johansen

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
Virtual reality i kognitiv trening ved ervervet hjerneskade
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Org.ledd
Sunnaas sykehus HF, Forskning
Beløp Bevilget
2022: kr 781 000, 2023: kr 781 000, 2024: kr 781 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2024