Virtuell MR-undersøkelse for barn

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Virtuell virkelighet har hatt en rask utvikling de siste årene, og åpner store muligheter for læring og håndtering av vanskelige situasjoner. VR-briller gjør opplevelser «ekte» for kroppen og byr på muligheter man tidligere ikke hadde. Gjennom samtaler med helsepersonell og barnekreftforeningen har vi identifisert et behov for å bruke VR-teknologi i forberedelse til MR-undersøkelser på sykehus, for å minimere bruk av medisinering ved å gjøre undersøkelsen mindre ukjent og skremmende for barn og unge.

Målsetting for prosjektet

Vi skal produsere en VR-opplevelse for barn som kan benyttes i forkant av MR-undersøkelser, med mål om å: Minimere bruk av medikamenter før undersøkelse. Redusere antall rescans som må gjentas på grunn av urolig pasient og skape trygghet og gi informasjon på en måte som er enklere for barn å forstå.

Målgruppe

Barn og ungdom i alderen 7-14 år som skal gjennomføre en MR-undersøkelse på sykehus.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

200

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi ønsker å utvikle en VR-opplevelse som hjelper barn og unge til å forberede seg til MR-undersøkelse på en trygg og spennende måte. Vi vil gjøre det i tett dialog med barnekreftforeningen, referansefamilier samt helsepersonell med spisskompetanse på området for å få innspill og tilbakemelding fra disse, som vil forme funksjonalitet, innhold og brukeropplevelse i VR-opplevelsen. Innholdet vil produseres av utviklerne hos Axbit som har spesialkompetanse på 3D-modellering, spillutvikling og brukeropplevelse. Det vil leies inn lyddesigner for å sikre en så virkelighetsnær opplevelse som mulig. Kvalitet vil sikres gjennom konsultasjon med fagrådgivere med spisskompetanse innen radiologi og behandling av barn og unge. Opplevelsen skal gjennom flere brukertester og evalueringer før lansering. Lansering planlegges til februar 2023. Promotering av opplevelsen vil skje gjennom Barnekreftforeningens og Axbits kanaler; nettsider, nyhetsbrev, sosiale medier; egne foldere og helsepersonell hos frivillige sykehus som skal tilby opplevelsen. VR-opplevelsen og innholdskal oppdateres etter behov og endringer i behandling, teknisk utvikling ol. Den skal være gratis å laste ned og er en plattform som vi planlegger å tilby i lang tid fremover.

Fremdriftsplan for prosjektet

Starter med å rekruttere referansefamilier og kvalifisert helsepersonell. Satt av god tid til brukerundersøkelser for målgruppen og helsepersonell. Avgjørende for sluttprodukt og måloppnåelse. Innhold og funksjonaliteter produseres etter dette. Test av prototype rundt jul og lansering i februar 2023. Evaluering etter lansering legger føringer for videreutvikling av appen og mot flere typer undersøkelser.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Vi skal produsere en VR-opplevelse for barn som kan benyttes i forkant av MR-undersøkelser, med mål om å: Minimere bruk av medikamenter før undersøkelse. Redusere antall rescans som må gjentas på grunn av urolig pasient og skape trygghet og gi informasjon på en måte som er enklere for barn å forstå. Målgruppe: Barn og ungdom i alderen 7-14 år som skal gjennomføre en MR-undersøkelse på sykehus. Virtuell virkelighet har hatt en rask utvikling de siste årene, og åpner store muligheter for læring og håndtering av vanskelige situasjoner. VR-briller gjør opplevelser «ekte» for kroppen og byr på muligheter man tidligere ikke hadde. Gjennom samtaler med helsepersonell og barnekreftforeningen har vi identifisert et behov for å bruke VR-teknologi i forberedelse til MR-undersøkelser på sykehus, for å minimere bruk av medisinering ved å gjøre undersøkelsen mindre ukjent og skremmende for barn og unge.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Prosjektet har oppnådd betydelig suksess med å nå oppsatte effektmål: 1. Skape trygghet og gi informasjon til barn: • Gjennom VR-opplevelsen har barna vist entusiasme og interesse, og brukertester bekrefter at de lærte viktig informasjon om MR på en engasjerende måte. 2. Minimere bruk av medikamenter før undersøkelse: • Selv om det ikke er nok data for å bekrefte effekten på narkosebehov, sier barna at de føler seg mer forberedt etter VR-opplevelsen at det er mulighet for å redusere angst og dermed medikamentbruk. 3. Redusere antall rescans grunnet urolige pasienter: • Resultater fra spørreundersøkelser viser at barn som fikk tilbud om VR-opplevelsen, ville samarbeide bedre under undersøkelsen, potensielt redusere behovet for rescans. 4. Gi helsepersonell et hjelpemiddel som sparer tid: • Helsepersonell uttrykker høy motivasjon for å ta i bruk opplevelsen som et verktøy. De ser potensiale i å lære barna om MR og bruke den som samtaletema, som kan effektivisere forberedelsesprosessen.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

40

Prosjektgjennomføring/Metode

Gjennom en tett dialog med samarbeidspartnere som Barnekreftforeningen, referansefamilier og frivillige helsepersonell, har innsikt og funn fra brukertester og spørreundersøkelser, samt flere intervjuer vært med å forme VR-opplevelsen. Axbit har gjennomført prosjektet og er et teknologifirma med spesialkompetanse innen 3D, spillutvikling, VR og brukeropplevelse, leder prosjektet. Metoder som har vært brukt i prosjektgjennomføringen er: 1. Samarbeid med interessenter: Aktiv deltakelse fra Barnekreftforeningen, referansefamilier og frivillige helsepersonell er sentralt for å sikre relevante perspektiver og erfaringer som påvirker utviklingen. 2. Ekspertkonsultasjon: For å sikre kvalitet og realisme i innholdet, involveres frivillige fagrådgivere med spisskompetanse innen radiologi og behandling av barn og unge. 3. Brukertester: Flere brukertester med barn i målgruppen har blitt gjennomført på flere stadier i utviklingen. Dette sikrer tilpasning av opplevelsen basert på reelle tilbakemeldinger. 4. Rekruttering av deltakere: Helsepersonell og referansefamilier ble rekruttert gjennom eget og Barnekreftforeningens nettverk.

Resultater og resultatvurdering

Deltakende barn, helsepersonell og andre viser tydelig entusiasme, basert på prosjektets engasjement og potensiale. Brukertester bekrefter barns positive reaksjoner, hvor de ønsker å utforske og lære mer gjennom opplevelsen. Resultat indikerer at barna tar til seg viktig info om MR-prosedyrer. Resultater fra spørreundersøkelser støtter troen på at prosjektet kan endre rutiner for forberedelse til MR-undersøkelser. Til tross for korte utprøvingsperioder og begrenset data på effekten av re-scan redusering, er prosjektet på rett vei. Helsepersonells motivasjon og deres vurdering av Tento som et verdifullt samtaletema gir støtte til prosjektets potensiale for innføring i helseforetak. Evalueringen peker på behovet for lengre utprøvingsfaser og understreker utfordringene knyttet til innføring av ny teknologi. Samlet sett er prosjektet en suksess, og med videre ressurser og innsats har det potensiale til å påvirke positivt i forberedelsesrutiner og tryggheten til barn før MR.

Oppsummering og videre planer

Vi ser behovet i helsesektoren, men forstår at tilrettelegging tar tid. Ved å utvide utviklingstiden kan opplevelsen tilpasses ulike VR-plattformer, muliggjøre egenopplæring før MR-undersøkelser. Kontinuerlig tilbakemelding har generert forbedringsideer, inkludert valg av tid i MR maskinen og flere typer maskotter. Vi vurderer fase 2 for å nå flere og ser potensiale for undervisning ved tilpasning til flere VR-briller. Helseforetakene beholder opplevelsen, åpner for tilbakemelding gjennom spørreskjemaer for mulige oppfølgingsprosjekter finansiert av Stiftelsen Dam.

Prosjektleder

Marianne Hjelset

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Virtuell MR-undersøkelse for barn
Organisasjon
Barnekreftforeningen
Org.ledd
Axbit AS
Beløp Bevilget
2022: kr 1 400 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
16.12.2023
Status
Avsluttet