Virtuell MR-undersøkelse for barn

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Virtuell virkelighet har hatt en rask utvikling de siste årene, og åpner store muligheter for læring og håndtering av vanskelige situasjoner. VR-briller gjør opplevelser «ekte» for kroppen og byr på muligheter man tidligere ikke hadde. Gjennom samtaler med helsepersonell og barnekreftforeningen har vi identifisert et behov for å bruke VR-teknologi i forberedelse til MR-undersøkelser på sykehus, for å minimere bruk av medisinering ved å gjøre undersøkelsen mindre ukjent og skremmende for barn og unge.

Målsetting

Vi skal produsere en VR-opplevelse for barn som kan benyttes i forkant av MR-undersøkelser, med mål om å: Minimere bruk av medikamenter før undersøkelse. Redusere antall rescans som må gjentas på grunn av urolig pasient og skape trygghet og gi informasjon på en måte som er enklere for barn å forstå.

Målgruppe

Barn og ungdom i alderen 7-14 år som skal gjennomføre en MR-undersøkelse på sykehus.

Antall personer i målgruppen

200

Beskrivelse av gjennomføring

Vi ønsker å utvikle en VR-opplevelse som hjelper barn og unge til å forberede seg til MR-undersøkelse på en trygg og spennende måte. Vi vil gjøre det i tett dialog med barnekreftforeningen, referansefamilier samt helsepersonell med spisskompetanse på området for å få innspill og tilbakemelding fra disse, som vil forme funksjonalitet, innhold og brukeropplevelse i VR-opplevelsen. Innholdet vil produseres av utviklerne hos Axbit som har spesialkompetanse på 3D-modellering, spillutvikling og brukeropplevelse. Det vil leies inn lyddesigner for å sikre en så virkelighetsnær opplevelse som mulig. Kvalitet vil sikres gjennom konsultasjon med fagrådgivere med spisskompetanse innen radiologi og behandling av barn og unge. Opplevelsen skal gjennom flere brukertester og evalueringer før lansering. Lansering planlegges til februar 2023. Promotering av opplevelsen vil skje gjennom Barnekreftforeningens og Axbits kanaler; nettsider, nyhetsbrev, sosiale medier; egne foldere og helsepersonell hos frivillige sykehus som skal tilby opplevelsen. VR-opplevelsen og innholdskal oppdateres etter behov og endringer i behandling, teknisk utvikling ol. Den skal være gratis å laste ned og er en plattform som vi planlegger å tilby i lang tid fremover.

Fremdriftsplan

Starter med å rekruttere referansefamilier og kvalifisert helsepersonell. Satt av god tid til brukerundersøkelser for målgruppen og helsepersonell. Avgjørende for sluttprodukt og måloppnåelse. Innhold og funksjonaliteter produseres etter dette. Test av prototype rundt jul og lansering i februar 2023. Evaluering etter lansering legger føringer for videreutvikling av appen og mot flere typer undersøkelser.

Prosjektleder/forsker

Marianne Hjelset

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Virtuell MR-undersøkelse for barn
Organisasjon
Barnekreftforeningen
Org.ledd
Axbit AS
Beløp Bevilget
2022: kr 1 400 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
16.06.2023
Status
Under gjennomføring