Virus og hjertemisdannelser

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Formål: Studien har til hensikt å identifisere faktorer som kan bidra til økt risiko for medfødte misdannelser

Formål: Studien har til hensikt å identifisere faktorer som kan bidra til økt risiko for medfødte misdannelser. Studien er todelt. Første del fokuserer på svangerskapsopplysninger fra Medisinsk fødselsregister. Den andre delen fokuserer på om virusinfeksjoner i svangerskapet kan gi økt risiko for hjertemisdannelser.

 

Metode:

Datakilder er:

1)      Medisinsk fødselsregister som omfatter alle fødsler i Norge siden 1967.

2)      Et nesten landsdekkende register over barn med hjertemisdanninger. Dette omfatter alle barn behandlet ved Rikshospitalet siden 1988.

3)      Toksoplasmoseregisteret. Omfatter blodprøver fra 32.000 gravide kvinner i 1992-93.

 

Ved bruk av dette datagrunnlaget studeres systematiske forskjeller i svangerskap og fødsel hos gravide som fikk og ikke fikk barn med hjertemisdanning.

 

Resultater: I løpet av finansieringsperioden er kopling mellom registrene som er nevnt ovenfor, foretatt og et nytt forskningsregister etablert. Det er også etablert en forskergruppe knyttet til prosjektet.

 

Foreløpige resultater tyder på:

·        økt forekomst av fødsler av barn med hjertemisdanninger i 1990-92.

·        årstidvariasjon i risiko for fødsler med hjertemisdanninger.

·        forskjeller i fødselsvekt etter type hjertemisdanning.

·        forskjeller i svangerskapsvarighet etter type hjertemisdanning.

 

Det viktigste som er oppnådd i finansieringsperioden er det grunnlaget som nå er skapt for videre forskning om årsaker til hjertemisdanninger. Datagrunnlaget er unikt i internasjonal sammenheng. Flere forskere er nå i ferd med å analysere og rapportere fra studien.

 

Publikasjoner:

Resultatene vil bli publisert i internasjonale og nasjonale tidsskrifter, samt i populærvitenskapelig form.

Prosjektleder/forsker

Maja-Lisa Løchen

Hovedveileder

Anne Eskild

Detaljer
Program
Forskning (1997)
Prosjektnavn
Virus og hjertemisdannelser
Organisasjon
Foreningen for hjertesyke barn
Org.ledd
Folkehelseinstituttet
Beløp Bevilget
1998: kr 190 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet