Vitamin D-mangel og astma

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Sykdommen astma er et alvorlig og i mange land økende folkehelseproblem. Vitamin D-mangel er vanlig i store områder av verden, men spesielt i de nordiske land. Vitamin D har regulerende effekt på immunsystemet og skulle kunne ha en viktig rolle i utviklingen av astma.

Målsetting

a) å estimere forekomst av vitamin D-mangel og assosierte riskofaktorer i norsk befolkninger; b) å undersøke sammenhengen mellom lavt nivå av vitamin D in serum og lungefunksjon i astma pasienter; c) å undersøke om lavt nivå av vitamin D i serum påvirker forandring av lungefunksjonen i generalt populasjon

Design, metode, materiale

Det inkluderes en norsk befolkningsgruppe. Fra Norge inngår deltagere i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) fra en 11-årlig oppfølgingsstudie mellom HUNT 2 og 3 (n=26000). Vitamin D-nivået ble målt i serum fra HUNT 2 fra personer med nyoppdaget astma i HUNT 3 (n=600), personer som allerede hadde astma i HUNT 2 (n=900) og et 10 % tilfeldig utvalg (n=2600).

Gjennomføring

Alle målene for dette doktorgradsprosjektet med tittelen «Vitamin D i en norsk befolkning? Noen kobling til lungefunksjon» er oppfylt. Dette doktorgradsprosjektet er en del av et stort prosjekt på vitamin D og astma i norske og kanadiske bestander. Detaljert informasjon om astmasymptomer, astmamedisiner og lungefunksjon har blitt innsamlet ved spørreskjema, intervju og lungefunksjonsmålinger.

Resultater

Vi fant høy forekomst av vitamin-D-mangel i denne norske befolkning (40% totalt), spesielt i vintermånedene (64 %). Foruten om sesong og høy BMI, ble flere potensielt påvirkningsmulige livsstilsfaktorer forbundet med vitamin-D-mangel. Vi fant assosiasjoner mellom serum 25 (OH) D-nivåer og lungefunksjonsendringer hos menn med astma, men uten allergi. Vi derimot observerte betydningsfulle sammenhenger hos røykere.

Samarbeidspartnere

Tricia L. Larose, Stipendiat Dr. Xiao-Mei Mai, MD, PhD Veileder Dr. Arnulf Langhammer, MD, PhD Medveileder Dr. Pål Romundstad, PhD Medveileder Dr. Yue Chen, MD, PhD Medveildeder

Videre planer

Resultatene fra dette doktorgradsarbeidet tyder på at vitamin D-tilskudd kan være en potensielt kostnadseffektiv, sikker og grei måte å arbeide med astmakontroll på, og forebygge kronisk obstruktiv lungesykdom. Ved å måle serum 25 (OH) D-nivåer i et stort utvalg av norske deltakere fra HUNT 2-studien har vår forskningsgruppe bygget opp en serum 25 (OH) D biobank som kan komme fremtidige vitamin D forskning til gode.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Funder støtte ble anerkjent på alle 3 publikasjoner og i doktoravhandlingen . Sluttrapport for større samlede prosjektet er blitt sendt til Forskningsrådet Norge.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Larose TLL (2015) Vitamin D status in a Norwegian population: any link to lungfunction?, NTNU i Trondheim, Det medisinske fakultet.

Artikler:
Larose TL, Chen Y, Camargo CA, Langhammer A, Romundstad P & Mai XM (2014) «Factors Associated with vitamin D deficiency in a Norwegian population: the HUNT Study.» J Epidemiol Community Health, årg. 68, s. 165-170.
doi:10.1136/jech-2013-202587

Larose TL, Langhammer A, Chen Y, Camargo CA, Romundstad P & Mai XM (2014) «Serum 25-hydroxyvitamin D levels and lung function in adults with asthma: the HUNT Study.» Eur Respir J.
DOI: 10.1183/09031936.00069714 Published 1 April 2014

Larose TL, Brumpton BM, Langhammer A, Camargo CA, Chen Y, Romundstad P & Mai XM (2015) «Serum 25-hydroxyvitamin D level, smoking and lung funciton in adults: the HUNT Study.» Eur Respir J
DOI: 10.1183/09031936.00226614 Published 1 August 2015

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Larose TLL (2015) Vitamin D status in a Norwegian population: any link to lungfunction?, NTNU i Trondheim, Det medisinske fakultet.

Artikler:
Larose TL, Chen Y, Camargo CA, Langhammer A, Romundstad P & Mai XM (2014) «Factors Associated with vitamin D deficiency in a Norwegian population: the HUNT Study.» J Epidemiol Community Health, årg. 68, s. 165-170.
doi:10.1136/jech-2013-202587

Larose TL, Langhammer A, Chen Y, Camargo CA, Romundstad P & Mai XM (2014) «Serum 25-hydroxyvitamin D levels and lung function in adults with asthma: the HUNT Study.» Eur Respir J.
DOI: 10.1183/09031936.00069714 Published 1 April 2014

Larose TL, Brumpton BM, Langhammer A, Camargo CA, Chen Y, Romundstad P & Mai XM (2015) «Serum 25-hydroxyvitamin D level, smoking and lung funciton in adults: the HUNT Study.» Eur Respir J
DOI: 10.1183/09031936.00226614 Published 1 August 2015

Prosjektleder/forsker

Tricia Larose

Hovedveileder

Xiao-Mei Mai

Detaljer
Program
Forskning (2011)
Prosjektnavn
Vitamin D-mangel og astma
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
NTNU, Med. fak., Inst. for samf.med.
Beløp Bevilget
2012: kr 625 000, 2013: kr 650 000, 2014: kr 665 000
Startdato
16.04.2012
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet