Vitamin D mangel og benmasse

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

I den store Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO) gjennomført i 2000-2001 ble både benmasse i underarmen og vitamin D i blodet undersøkt hos personer med norsk og ikke-vestlig bakgrunn. Det ble funnet alvorlig vitamin D-mangel hos personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn fra Pakistan, Sri Lanka, Tyrkia, Iran og Vietnam, sammenliknet med norskfødte personer som generelt hadde normalt nivå av vitamin D i blodet. Siden vitamin D-status var lav i innvandrergruppene uansett alder og kjønn, spekulerte vi på om dette var ”normalstatus” hos disse gruppene. Imidlertid førte en intervensjon med vitamin D-tilskudd i fire uker til en betydelig forbedret status både hos ikke-vestlige innvandrere og etnisk norske.

 

Vi vet at vitamin D betyr mye for beskyttelse mot benskjørhet (tap av benmasse). Likevel har man i HUBRO vist at benmassen i underarmen var like god hos de pakistanskfødte som hos de norskfødte. Derfor ønsket vi å undersøke om det var forskjeller i hvordan vitamin D omsettes i kroppen, og om de pakistanskfødte på denne måten kunne være beskyttet mot benskjørhet. Vi fant imidlertid nesten ingen forskjeller i omsetningen av benvev, noe som tyder på at pakistanerne ikke mister benmasse raskere enn nordmennene. Men pakistanerne hadde også lavere nivå av det aktive vitamin D-hormonet i blodet enn de norske – og høyere nivå av biskjoldbruskkjertelhormonet. Dette taler ikke for beskyttelse mot benskjørhet hos pakistanerne. Samtidig hadde pakistanerne litt høyere mengde kalsium i blodet – noe som kan være positivt for skjeletthelsen. Vi kjenner per i dag ikke årsakene til eller langtidskonsekvensene for skjelettet av et lavt vitamin D-nivå og et høyt kalsiumnivå hos pakistanerne.

 

Doktorgradsavhandling:

Holvik K (2008) Vitamin D deficiency, alterations in the vitamin D endocrine system and bone mineral density in ethnic groups in Oslo, Norway. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8072-451-9 nr.588.

 

Artikler:

 

Holvik K, Meyer HE, Haug E & Brunvand L (2005) “Prevalence and predictors of vitamin D deficiency in five immigrant groups living in Oslo, Norway: the Oslo Immigrant Health Study.” Eur J Clin Nutr, årg. 59, s. 57-63.

 

Holvik K, Meyer HE, Søgaard AJ, Selmer R, Haug E & Falch JA (2006) “Biochemical markers of bone turnover and their relation to forearm bone mineral density in persons of Pakistani and Norwegian background living in Oslo, Norway: The Oslo Health Study.” Eur J Endocrinol, årg. 155, s. 693-699.

 

Holvik K, Meyer HE, Søgaard AJ, Haug E & Falch JA (2007) “Pakistanis living in Oslo have lower serum 1,25-dihydroxyvitamin D levels but higher serum ionized calcium levels compared with ethnic Norwegians. The Oslo Health Study.” BMC Endocrine Disorders, 7: 9.

 

Holvik K, Madar AA, Meyer HE, Lofthus CM, Stene LC (2007) “A randomised comparison of increase in serum 25-hydroxyvitamin D concentration after 4 weeks of daily oral intake of 10 µg cholecalciferol from multivitamin tablets or fish oil capsules in healthy young adults.” Br J Nutr, årg. 98, s. 620-625.

Prosjektleder/forsker

Kristin Holvik

Hovedveileder

Haakon E. Meyer

Detaljer
Program
Forskning (2003)
Prosjektnavn
Vitamin D mangel og benmasse
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2004: kr 460 000, 2005: kr 480 000, 2006: kr 485 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet