Vitamin D og luftveislidelser

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Astma er en av de vanligst kroniske sykdommene blant barn. Det er en moderat arvelighet for astma som påpeker nødvendigheten av å avdekke miljøfaktorer. Nedre luftveisinfeksjoner har en sterk sammenheng med astma. Svangerskapet og tidlig barnealder kan være viktige eksponeringsvinduer.

Målsetting

Formålet med doktorgradsprosjektet var å se på sammenhengen mellom fire tidlige miljøeksponeringer og luftveislidelser hos barn som har begrenset eller inkonsistent litteratur: mors vitamin D status under svangerskapet, mors alkohol inntak under svangerskapet og amming, vekst de første tre leveår og bestemors røyking når hun var gravid med mor.

Design, metode, materiale

Prosjektet benyttet data fra Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) som rekrutterte gravide kvinner rundt attende svangerskapsuke mellom 1999 og 2008. Den prospektive kohort studien inkluderer over 95,000 mødre og 114,000 barn. Informasjon ble innhentet fra spørreskjemaer rundt 18, 22 og 30 svangerskapsuke, og etter fødsel når barnet var 6 måneder, 18 måneder, 3 år og 7 år. Blodprøver ble innhentet fra deltakere ved rekruttering. Data fra MoBa ble koblet til Medisinsk fødselsregister og reseptregisteret. Mors D vitamin status rundt attende svangerskapsuke ble målt i plasma, mens informasjon om mors inntak av alkohol, barnets vekst og bestemors røyking ble innhentet fra spørreskjemaer. Barnets nedre luftveisinfeksjoner ble klassifisert basert ved spørreskjemaer, mens barnets astma ble klassifisert ved spørreskjemaer og bruk av astma medisiner i reseptregisteret.

Gjennomføring

Doktorgradsprosjektet ble gjennomført mellom første juni 2012 og 31. mai 2015 ved Folkehelseinstituttet. Stipendiaten var tatt opp som doktorgradsstudent ved Universitetet i Oslo. Prosjektet resulterte i fire vitenskapelige publikasjoner som alle var publisert innen prosjektet ble avsluttet. Resultater fra prosjektet har blitt presentert på internasjonale (American Academy of Asthma, Allergy and Immunology; International Society of Environmental Epidemiology) og nasjonale (Norsk forening for epidemiologi) konferanser. Stipendiaten mottok også et stipend fra U.S. – Norway Fulbright Foundation og tilbrakte et år National Institute of Environmental Health Sciences.

Resultater

Resultatene viste at mors vitamin D status under svangerskapet reduserer barnets risiko for nedre luftveisinfeksjoner, at mors alkohol inntak under svangerskapet og amming ikke øker risikoen for nedre luftveisinfeksjoner eller astma hos barnet, at barn som har en raskere vektøkning de første tre leveår har en økt risiko for både nedre luftveisinfeksjoner og astma, og at bestemors røyking når hun var gravid med mor øker risikoen for astma hos barnebarnet.

Samarbeidspartnere

Doktorgradsprosjektet var forankret innenfor et forskningssamarbeid mellom Folkehelseinstituttet og the National Institute of Environmental Health Sciences i USA med fokus på risikoen for astma hos barn. Det er også flere andre nasjonale samarbeidspartnere.

Videre planer

Sammenhengen mellom mors vitamin D status under svangerskapet og astma hos barnet blir nå sett nærmere på ettersom barna har nådd skolealder. Forskningsgruppen vurderer å se på sammenhengen mellom mors alkohol inntak og astma hos barnet ved bruk av genotype data for å ta bedre høyde for umålte faktorer. Det blir laget en sak om avhandlingen på norsk helseinformatikk sin nettside etter intervju med journalist. Resultatene fra avhandlingen er allerede formidlet på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Samarbeidet med Landsforeningen for hjerte-og lungesyke under doktorgradsprosjektet har fungert utmerket. Alle resultater som er en del av doktorgradsprosjektet blir formidlet til søkerorganisasjonen i forbindelse med sluttrapporten.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Magnus MC (2014) Early Environmental Exposures and Childhood Respiratory Disorders. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Artikler:
Magnus MC,Håberg SE,Karlstad Ø,Nafstad P,London SJ & NystadW (2015) «Grandmother’s smoking when pregnant with the mother and asthma in the grandchild: the Norwegian Mother and Child Cohort Study.» Thorax. Mar;70(3):237-43.
doi: 10.1136/thoraxjnl-2014-206438. Epub 2015 Jan 8.

Magnus MC, Stigum H, Håberg SE, Nafstad P, London SJ & Nystad W (2015) » Peak weight and height velocity to age 36 months and asthma development: the Norwegian Mother and Child Cohort Study.» PLoS One. Jan 30;10(1):e0116362.
doi: 10.1371/journal.pone.0116362. eCollection 2015.

Magnus MC, DeRoo LA, Håberg SE, Magnus P, Nafstad P, Nystad W & London SJ (2014) «Prospective study of maternal alcohol intake during pregnancy or lactation and risk of childhood asthma: the Norwegian Mother and Child Cohort Study.» Alcohol Clin Exp Res. Apr;38(4):1002-11.
doi: 10.1111/acer.12348. Epub 2014 Jan 24.

Magnus MC, Stene LC, Håberg SE, Nafstad P, Stigum H, London SJ & Nystad W (2013) «Prospective study of maternal mid-pregnancy 25-hydroxyvitamin D level and early childhood respiratory disorders.» Paediatric and Perinatal Epidemiology Nov;27(6):532-41.
doi: 10.1111/ppe.12080. Epub 2013 Aug 20.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Kappe ExtraStiftelsen 12.06.15.pdf
fetchObject.action.pdf
acer12348.pdf
ppe12080.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Magnus MC (2014) Early Environmental Exposures and Childhood Respiratory Disorders. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Artikler:
Magnus MC,Håberg SE,Karlstad Ø,Nafstad P,London SJ & NystadW (2015) «Grandmother’s smoking when pregnant with the mother and asthma in the grandchild: the Norwegian Mother and Child Cohort Study.» Thorax. Mar;70(3):237-43.
doi: 10.1136/thoraxjnl-2014-206438. Epub 2015 Jan 8.

Magnus MC, Stigum H, Håberg SE, Nafstad P, London SJ & Nystad W (2015) » Peak weight and height velocity to age 36 months and asthma development: the Norwegian Mother and Child Cohort Study.» PLoS One. Jan 30;10(1):e0116362.
doi: 10.1371/journal.pone.0116362. eCollection 2015.

Magnus MC, DeRoo LA, Håberg SE, Magnus P, Nafstad P, Nystad W & London SJ (2014) «Prospective study of maternal alcohol intake during pregnancy or lactation and risk of childhood asthma: the Norwegian Mother and Child Cohort Study.» Alcohol Clin Exp Res. Apr;38(4):1002-11.
doi: 10.1111/acer.12348. Epub 2014 Jan 24.

Magnus MC, Stene LC, Håberg SE, Nafstad P, Stigum H, London SJ & Nystad W (2013) «Prospective study of maternal mid-pregnancy 25-hydroxyvitamin D level and early childhood respiratory disorders.» Paediatric and Perinatal Epidemiology Nov;27(6):532-41.
doi: 10.1111/ppe.12080. Epub 2013 Aug 20.

Prosjektleder/forsker

Maria Christine Magnus

Hovedveileder

Wenche Nystad

Detaljer
Program
Forskning (2011)
Prosjektnavn
Vitamin D og luftveislidelser
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Folkehelseinstituttet
Beløp Bevilget
2012: kr 625 000, 2013: kr 650 000, 2014: kr 665 000
Startdato
01.06.2012
Sluttdato
31.05.2015
Status
Avsluttet