VIVIL Lekene 2010

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Mangel på idrettstilbud for psykisk utviklingshemmede var årsaken til at VIVIL Idrettslag ble stiftet i 1978.

Bortsett fra institusjonene var det den gang få eller ingen som hadde idrettstilbud for denne gruppen. Det var også få eller ingen tilbud om idrettskonkurranser og i 1981 startet vi derfor opp med VIVIL – LEKER som er et landsomfattende idrettsstevne for utviklingshemmede. Dette var ment som en inspirasjon for utøverne til å drive sin daglige trening.

Det første året deltok 120 utøvere – i dag har stevnet opp mot 700 deltagere fra hele landet, samt at vi de siste årene har hatt besøk fra Polen, Latvia, Estland, Russland og Sverige.

Prosjektets målsetting
Funksjonshemmede har de samme gleder av idrett som andre.

De fleste – selv de som fungerer godt fysisk og sosialt – har imidlertid som barn og ungdom ofte blitt satt utenfor vanlig lek og samvær med andre.

De har i beste fall sittet ved siden av eller fått være med på spesielle vilkår.

Ved å etablere idrettstilbud med tilrettelagte idrettsaktiviteter er dette med på å bedre deltakernes selvfølelse og opplevelse av å være delaktig i det omgivelsene også er opptatt av.

En klar målsetting er å få flere utviklingshemmede som ikke finner tilbud og tilhørighet i andre idretts- og fritidstilbud til å bli glad i å drive idrett.

Vi legger stor vekt på at ikke bare de sprekeste, men også de multihandicapede skal delta i idretten.

Vi tilpasser øvelser og regelverk slik at ingen blir ekskludert. Vi har “flat premiering” der alle får sin medalje og diplom.

Dette gjør at vi ikke utroper vinnere eller tapere. Videre legges det stor vekt på sosiale aktiviteter som deltakerfest, aktivitetssenter og underholdningsinnslag.

En annen målsetting er å få flere utviklingshemmede med i varige idrettsaktiviteter der den ukentlige trening er det viktigste. VIVIL – LEKENE er for svært mange inspirasjonen de trenger for å trene, og er ofte treningsmålet for sesongen. Et av de siste tiltakene vi har satt i gang er Barnas VIVIL – LEKER der barn helt ned i 3 års alder er med og har det moro sammen med andre.

Prosjektets målgruppe
Utviklingshemmede i Norge og utland i alle aldre og med alle funksjonsnivå.

Prosjektets betydning
I tillegg til at VIVIL – LEKENE de siste årene har vært landets største allidrettsstevne for denne gruppen, ser vi stor fremgang blant deltakerne hva gjelder idrettslige ferdigheter. De lærer seg å takle harde sammenstøt, innrette seg etter idrettens regelverk, utvikler vennskap og lærer seg sosialt samspill. Dette er viktig også for deres daglig virke. Vi ser også en utrolig glede hos deltagerne som er med på lekene. VIVIL – LEKENE har for mange blitt årets store begivenhet og treningene gjennom hele året har VIVIL – LEKENE som et mål.


Fremdriftsplan
Vi ser en trend innen idretten der de beste blir premiert for sine innsatser, mens de som har mindre ferdigheter faller fra. VIVIL – LEKENE er opptatt av å ta vare på de svakeste. Vi ser at VIVIL – LEKENE fyller en veldig viktig rolle for mange. Følelsen av å mestre og ha det morsomt sammen med andre i en idrettslig ramme. Vi tar derfor sikte på å arrangere disse lekene hvert år fremover i månedsskifte mai/juni.

I 2007 hadde vi 98 deltagere som var med for første gang, i 2008 var det hele 128 deltagere som var med for første gang! Dette viser at VIVIL Lekene som arena er et arrangement som motvierer og inspirerer vår gruppe til trening og fysisk aktivitet rundt omkring i hele landet. Selv om VIVIL Lekene er et arrangement som arrangeres hvert år, har vi stor fokus på å nå nye deltagere og lag. For å få til dette må vi være dynamiske og ikke minst lage et solid og trygt arrangement som sprer glede blant alle de involverte.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0280.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag:
VIVIL Lekene er et landsomfattende idrettsstevne for utviklingshemmede. Lekene arrangeres hvert år i slutten av mai/begynnelsen av juni på Nadderud Stadion i Bærum.

VIVIL Lekene 2010 hadde hele 599 deltagere og det ble konkurrert i svømming, fotball, håndball, boccia og friidrett. Vi er således et allidrettsarrangement. Reglementet er tilpasset utøverne slik at alle kan delta. Rullestolbrukere kan eksempelvis delta i svømming, boccia, presisjonskast, ballkast, samt 100 og 400 m rullestolkjøring.

I tillegg til de ordinære VIVIL Lekene inviterte en masse barn til å være med i et eget arrangement, Barnas VIVIL Leker, på Nadderud Stadion søndag 6. juni. Det kom 27 barn som koste seg med ulike hoppe-, løpe-, kaste- og balanseøvelser. Dette har vist seg å bli et veldig hyggelig og viktig innslag på lekene. Det var 4 året vi hadde så små barn her og de er et veldig positivt bidrag og skaper god stemning på Nadderud. Barna, som var i alderen 4 – 9 år, var veldig stolte da de mottok både diplom og medalje.

Vivil Lekene praktiserer såkalt “flat premiering”, dvs. at alle deltagerne får sin medalje og diplom. I tillegg blir det satt opp pokaler i alle lagidrettene. En særs viktig del av arrangementet er det sosiale aspekt som deltagerfest, aktivitetssenter og diverse underholdingsinnslag.

Vi i Vivil fokuserer også på at rammen rundt arrangementet skal være så profesjonelt og likt store idrettstevner som mulig. Åpnings- og avslutningsseremonien er derfor lagt opp med inn og utmarsj, korpsmusikk og korte taler av diverse politikere og idrettsrepresentanter. I år tok 1. visepresident i Idrettsstyret Odd-Roar Thorsen av seg den offisielle åpningen, mens Kåre Willoch avsluttet lekene.

Vivil Lekene skal være et arrangement som setter deltagerne i fokus og som fyller en helg idrett og latter.

Prosjektleder/forsker

Kjetil Bjerke Mathisen

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
VIVIL Lekene 2010
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2010: kr 100 000
Startdato
28.05.2010
Sluttdato
30.05.2010
Status
Avsluttet