VIVIL Lekene 2012

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Mangel på idrettstilbud for psykisk utviklingshemmede var årsaken til at VIVIL Idrettslag ble stiftet i 1978. Bortsett fra institusjonene var det den gang få eller ingen som hadde idrettstilbud for denne gruppen. Det var også få eller ingen tilbud om idrettskonkurranser og i 1981 startet vi derfor opp med VIVIL LEKER som er et landsomfattende idrettsstevne for utviklingshemmede. Dette var ment som en inspirasjon for utøverne til å drive sin daglige trening. Det første året deltok 120 utøvere – i dag har stevnet opp mot 700 deltagere fra hele landet, samt at vi de siste
årene har hatt besøk fra Polen, Latvia, Estland, Russland og Sverige.

Prosjektets målsetting
Funksjonshemmede har de samme gleder av idrett som andre. De fleste – selv de som fungerer godt fysisk og sosialt – har imidlertid som barn og ungdom ofte blitt satt utenfor vanlig lek og samvær med andre. De har i beste fall sittet ved siden av eller fått være med på spesielle vilkår.
Ved å etablere idrettstilbud med tilrettelagte idrettsaktiviteter er dette med på å bedre deltakernes selvfølelse og opplevelse av å være delaktig i det omgivelsene også er opptatt av.
En klar målsetting er å få flere utviklingshemmede som ikke finner tilbud og tilhørighet i andre idretts- og fritidstilbud til å bli glad i å drive idrett. Vi legger stor vekt på at ikke bare de sprekeste, men også de multihandicapede skal delta i idretten. Vi tilpasser øvelser og regelverk slik at ingen blir ekskludert. Vi har “flat premiering” der alle får sin medalje og diplom. Dette gjør at vi ikke utroper vinnere eller tapere. Videre legges det stor vekt på sosiale aktiviteter som deltakerfest, aktivitetssenter og underholdningsinnslag.
En annen målsetting er å få flere utviklingshemmede med i varige idrettsaktiviteter der den ukentlige trening er det viktigste. VIVIL – LEKENE er for svært mange inspirasjonen de trenger for å trene, og er ofte treningsmålet for sesongen. Et av de siste tiltakene vi har satt i gang er Barnas VIVIL LEKER der barn helt ned i 3 års alder er med
og har det moro sammen med andre.

Prosjektets målgruppe
Utviklingshemmede i Norge og utland i alle aldre og med alle funksjonsnivå.

Prosjektets betydning
VIVIL Lekene er et av Norges desidert viktigste arrangement. Vi tilrettelegger for en målgruppe som ofte blir glemt, og vi samler flest deltagere fra den svakeste gruppen. Det finnes ett større arrangement i Norge, men der er ofte de best fungerende. VIVIL Lekene favner de svakeste og uten dette arrangementet forsvinner en stor del av gruppens motivasjon til å holde seg aktiv gjennom året. Det er dette vi jobber for og som VIVIL Lekene skal bidra til – økt aktivitet gjennom hele året.

Fremdriftsplan
VIVIL Lekene ønsker å bli et sunt og grønt alternativ blant idrettstevnene. Vi ønsker ligge i forkant og vise andre at det nytter å gjøre tiltak som favner de sunne og miljømessige verdiene. Vi ønsker å legge til rette for sunn mat og vi ønsker en miljøriktig profil.

Vi ønsker å ta vare på de svakeste. Vi skal ha et tilbud til alle.

Vi skal ha fokus på å nå nye grupper. Vi har i motsetning til andre arrangementer åpent for boliger. Må ikke gå via klubber. Mange utviklingshemmede er i dag ikke medlem av noe idrettslag, men synes det å prestere og mestre er morro. Disse må vi nå.

VIVIL Lekene skal fortsette å være et idrettstevne som engasjerer. Både lokalt og nasjonalt. Og til det trengs støtte fra mange hold.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0308.pdf

Sluttrapportsammendrag

VIVIL Idrettslag ble stiftet i 1978 og arrangerte VIVIL Lekene for 33 gang i 2012. VIVIL Lekene er et landsomfattende idrettsstevne for utviklingshemmende og arrangeres hvert år i slutten av mai/ begynnelsen av juni på Nadderud stadion i Bærum. VIVIVL Lekene 2012 hadde hele 575 deltagere og det ble konkurrert i svømming, fotball, håndball, boccia og friidrett. Vi er således et allidrettsarrangement. Reglementet er tilpasset utøverene slik at alle kan delta. Rullestolbrukere kan eksempelvis delta i svømming, boccia, presisjonskast, ballkast, samt 100 og 400 m rullestolkjøring.

I tillegg til de ordinære VIVIL Lekene inviteres en masse barn til å være med i et eget arrangement, Barnas VIVIL Leker, på Nadderud Stadion søndag 3. juni. Det kom 24 barn som koste seg med ulike hoppe-, løpe, kaste- og balanseøvelser. Dette har vist seg å bli et veldig hyggelig og viktig innslag på lekene. Det var 6 året vi hadde så små barn her og de er et veldig positivt bidrag og skaper god stemning på Nadderud. Barna, som var i alderen 4 – 9 år, var veldig stolte da de mottok både diplom og medalje.

VIVIL Lekene praktiserer såkalt “flat premiering”, dvs. at alle deltagerene får sin medalje og diplom. I tillegg blir det satt opp pokaler i alle lagidrettene. En svært viktig del av arrangementet er det sosiale aspektet som deltagerfest, aktivitetssenter og diverse underholdningsinnslag. Vi i VIVIL fokuserer også på at rammen rundt arrangementet skal være så profesjonelt og likt store idrettstevner som mulig. Åpnings- og avslutningsseremonien er derfor lagt opp med inn og utmarsj, korpsmusikk og korte taler av diverse politikere og idrettsrepresentanter. VIVIL Lekene skal være et arrangement som setter deltagerne i fokus og som fyller en helg med idrett og latter.

Prosjektleder/forsker

Kristin Bækkelund Bakken

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
VIVIL Lekene 2012
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2012: kr 100 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
03.06.2012
Status
Avsluttet