VIVIL Lekene 2013

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet


Mangel på idrettstilbud for psykisk utviklingshemmede var årsaken til at VIVIL Idrettslag ble stiftet i 1978.

Bortsett fra institusjonene var det svært

få som hadde idrettstilbud for gruppen. Det var også lite tilbud om idrettskonkurranser så i 1981 startet vi opp med VIVIL – LEKENE. Dette var ment som en inspirasjon for utøverne til å drive sin daglige trening.

Det første året deltok 120 utøvere – i dag har stevnet opp mot 700 deltagere fra hele landet, samt at vi de siste årene har hatt besøk fra Polen, Latvia, Estland og Russland.

2. Prosjektets målsetting
Funksjonshemmede har de samme gleder av idrett som andre.

De fleste – selv de som fungerer godt fysisk og sosialt – har i beste fall sittet ved siden av eller fått være med på spesielle vilkår.

Ved å etablere idrettstilbud med tilrettelagte idrettsaktiviteter er dette med på å bedre deltakernes selvfølelse og opplevelse av å være delaktig i det omgivelsene også er opptatt av.

En klar målsetting er å få flere utviklingshemmede til å bli glad i å drive idrett.

Vi legger stor vekt på at ikke bare de sprekeste, men også de multihandicappede skal delta i idretten.

Vi tilpasser øvelser slik at ingen blir ekskludert. Vi utroper ingen vinnere eller tapere og det legges stor vekt på det sosiale.

Vi ønsker i 2013 å ha fokus på sunn mat. Vi ønsker å bruke tid på å tilrettelegge for dette og vise sunnere alternativer for våre deltagere. Støtte fra Extrastiftelsen vil bli øremerket VIVIL Lekenes sunnhets kampanje. Våre deltagere trenger i større grad hjelp til å spise sunt og da er det viktig at arrangementer som oss tar tak i nettopp dette.

Prosjektets målgruppe
Utviklingshemmede i Norge og utland i alle aldre og med alle funksjonsnivå.

Beskrivelse av gjennomføringen
VIVIL Lekene starter med svømmestevne på fredag og høytidelig åpningsseremoni med åpning av ordfører i Bærum på lørdag. Deretter starter idrettene. Frivillige har klare arbeidsoppgaver og driver arrangementet frem. Lekene avsluttes med en flott avslutningsseremoni på søndag. De mange frivillige har 3 fantastiske dager foran seg med verdens herligste deltagere.

Med sunn mat kampanje gjennom helgen håper vi på å endre mat vaner for gruppen. Arbeidet rundt dette starter opp senhøst 2012.

Prosjektets betydning
VIVIL – LEKENE er landets største allidrettsstevne for denne gruppen, og vi ser stor fremgang blant deltakerne hva gjelder idrettslige ferdigheter. De lærer seg å takle harde sammenstøt, innrette seg etter idrettens regelverk, utvikler vennskap og lærer seg sosialt samspill. Dette er viktig også for deres daglig virke. Vi ser også en utrolig glede hos deltagerne som er med på lekene som resulterer i varig aktivitet.

Vi ser en trend innen idretten der de beste blir premiert for sine innsatser, mens de som har mindre ferdigheter faller fra. VIVIL – LEKENE er opptatt av å ta vare på de svakeste. Vi ser at VIVIL – LEKENE fyller en veldig viktig rolle for mange. Følelsen av å mestre og ha det morsomt sammen med andre i en idrettslig ramme. Vi tar derfor sikte på å arrangere disse lekene hvert år fremover i månedsskifte mai/juni.

I 2011 hadde vi nesten 150 deltagere som var med for første gang, mens det i 2010 var 94 nye deltagere! Dette viser at VIVIL Lekene som arena er et arrangement som motiverer og inspirerer vår gruppe til trening og fysisk aktivitet rundt omkring i hele landet. Selv om VIVIL Lekene er et arrangement som arrangeres hvert år, har vi stor fokus på å nå nye deltagere og lag. For å få til dette må vi være dynamiske og ikke minst lage et solid og trygt arrangement som sprer glede blant alle de involverte.


Kort fremdriftsplan
juni 2012 Booke alle arenaene for 2013
høst 2012

Starte arbeidet med VIVIL Lekenes sunnhetskampanje
jan – februar 2013 Innbydelse og skaffe frivillige ledere og ansvarlige
mars – april 2013 Alle bestillinger, underholdning, frivillige, programblad, tidsskjema for idrettene.
mai 2013 Registrere deltagere og lag i datasystemet, få totaloversikt over detaljer og gjennomføring
juni 2013 Evaluering og booke alle arenaer for 2014

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_1_0351.pdf

Sluttrapportsammendrag

VIVIL Idrettslag ble stiftet i 1978 og VIVIL Lekene er et landsomfattende idrettsstevne for utviklingshemmede. Lekene arrangeres hvert år i slutten av mai/begynnelsen av juni på Nadderud Stadion i Bærum.
VIVIL Lekene 2013 ble arrangert 30.mai – 2 juni og hadde hele 575 deltagere og det ble konkurrert i svømming, fotball,håndball, boccia og friidrett. Vi er således et allidrettsarrangement. Reglementet er tilpasset utøverne slik at alle kan delta uansett.I tillegg til de ordinære VIVIL Lekene inviterte en masse barn til å være med i et eget arrangement, Barnas VIVIL Leker, på Nadderud Stadion søndag 2. juni. Vivil Lekene praktiserer såkalt “flat premiering”, dvs. at alle deltagerne får sin medalje og diplom. I tillegg blir det satt opp pokaler i alle lagidrettene. En svært viktig del av arrangementet er det sosiale aspekt som deltagerfest, aktivitetssenter og diverse underholdningsinnslag.Vi i Vivil fokuserer også på at rammen rundt arrangementet skal være så profesjonelt og likt store idrettstevner som mulig. Åpnings- og avslutningsseremonien er derfor lagt opp med inn og utmarsj, korpsmusikk og korte taler av diverse politikere og idrettsrepresentanter. I år tok ordfører i Bærum kommune Lisbeth Hammer Krog av seg den offisielle åpningen, mens Kåre Willoch avsluttet lekene.Vivil Lekene skal være et arrangement som setter deltagerne i fokus og som fyller en helg idrett og latter og stor idrettsglede for liten og stor.

Prosjektleder/forsker

Kristin Bækkelund Bakken

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
VIVIL Lekene 2013
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2013: kr 100 000
Startdato
31.05.2013
Sluttdato
02.06.2013
Status
Avsluttet