VIVIL Lekene 2015

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

VIVIL Lekene 2015 ble gjennomført etter planen, med litt varierende vær. Det ble konkurrert over tre dager med svømming, friidrett, boccia, håndball og fotball. Barnas VIVIL Leker ble gjennomført på søndagen. Arrangementskomiteen sørger i månedene før stevnet for å følge en sjekkliste som er et resultat av tidligere års evalueringer og erfaringer. Sjekklisten for 2015 hadde 423 konkrete punkter som omfatter alle viktige sider av arrangementet. Denne er vedlagt i extraweb. Den omfatter kontakt med arena, booking av underholdning, samarbeidsavtaler med leverandører, innkjøp av materiell, administrasjon av frivillige, og allokering av ressursene, datasamling, informasjon og mye mer. I VIVIL Lekene kan alle delta uansett funksjonsnivå. Øvelsene og konkurransereglementet er tilpasset deltagerne slik at ingen blir disket, og alle fikk sin velfortjente medalje og diplom for innsatsen. Den sosiale delen av arrangementet er svært viktig og forskjellige tiltak blir derfor gjennomført i forbindelse med lekene. I forbindelse med VIVIL Lekene 2015 arrangerte vi en stor fest på Thon Hotell Oslofjord for deltagere og ledere og nesten 600 personer deltok.

Antall personer i målgruppen

575

Oppsummering

VIVIL Lekene er et tradisjonsrikt idrettsarrangement som har funnet sitt segment. Etterhvert som det har kommet flere arrangement for de ressurssterke eller best fungerende utviklingshemmede, er det desto viktigere at VIVIL Lekene består i sin form som et arrangement for alle utviklingshemmede. Vi vil i fremtiden legge stor vekt på at VIVIL Lekene skal være et tilbud også til de svakest fungerende. Samarbeid med lokale idrettslag og andre organisasjoner har fungert meget bra med våre 250 frivillige funksjonærer.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport fra VIVIL Lekene 2015 til Extrastiftelsen.korrdocx.pdf

Prosjektleder/forsker

David Støre

Detaljer
Program
Forebygging (2014)
Prosjektnavn
VIVIL Lekene 2015
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2015: kr 100 000
Startdato
30.05.2015
Sluttdato
01.06.2015
Status
Avsluttet