Vivil Lekene 2018 – 2020 Veien Videre

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Mangel på idrettstilbud for psykisk utviklingshemmede var årsaken til at VIVIL Idrettslag ble stiftet i 1978. Det var få muligheter for idrettsopplevelser, og dette var årsaken til at Vivil Lekene ble startet. I dag er det annerledes. Det er mange tilbud om idrettskonkurranser for utviklingshemmede. Derfor ønsker vi å definere tydeligere hva som er vår organisasjons styrke og kjerneverdi. «Idrett for alle» er et av våre slagord. I prosjektet ønsker vi å tilrettelegging på alle vis for å tilgjengeliggjøre idrettsopplevelsen uansett funksjonsnivå.

Målsetting

1. Inkludering Utviklingshemmede på alle funksjonsnivå skal få mulighet til å delta. 2. inspirasjon Vi ønsker å inspirere til varig aktivitet for deltakerne på stevnet. 3. Modernisering/tilpasning Digital påmelding og resultatservice tilpasset utviklingshemmede og deres ledere. 4. Rekruttering.

Målgruppe

Psykisk utviklingshemmede mennesker i Norge.

Antall personer i målgruppen

750

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet ledes av en gruppe bestående av 7 frivillige samt prosjektleder som tar avgjørelser etter vanlige demokratiske prinsipper. Denne kalles ledergruppen. Ansvarsforholdene i prosjektet deles opp i seksjoner med en ansvarlig sekjsonsleder. Denne seksjonsleder sitter ikke nødvendigvis i ledergruppen. Det blir mellom 16 og 20 seksjoner. Hver seksjonsleder styrer et korps av frivillige som stiller opp under idretsstevnet. De gjør det meste administrative arbeidet selv, men har mulighet til å trekke inn så mye hjelp de ønsker. Ledergruppen og prosjektleder definerer prosjektets fremdrift og samarbeidspartnere. Vi ønsker tett samarbeid med andre ideelle organisasjoner med en sosial ansvarlig profil. Vi ønsker også å trekke inn Bærum kommune som samarbeidspartner, og gjennom dem bedre kommunikasjonen til nettverket av kommunale boliger tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede over hele landet. Vi har sammenfallende interesser for brukergruppen, og vi mener at vi gjennom god tilrettelegging av påmeldingsløsing, transportbehov, innlosjering, idrettsaktiviteter og kommunikasjon, kan nå ut til en mye større del av denne folkegruppen.

Fremdriftsplan

Høst 2017 – Lage videopresentasjon av utøver sommer 2018 – Kartlegge utfordringer Vår 2018 – Påmeldingsløsning Vår 2018 – Rekruttering Høst 2018 – Frisys – evaluering Høst 2018 – Endringer Frisys/test Høst 2018 – Markedsføring Vinter 2019 Kompetanseheving kurs hele 2019 Nye samarbeidsavtaler høst 2019 – Digital plattform test Vinter 2020 – Ny database i drift vinter 2020 – Nytt konsept aktivitetssenter Vår 2020 – Påmelding i ny løsning

Prosjektleder/forsker

David Støre

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Vivil Lekene 2018 – 2020 Veien Videre
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2017: kr 500 000, 2018: kr 512 000, 2019: kr 526 000
Startdato
01.07.2017
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring