Vivil-Lekene 2021

Søknadssammendrag

Bakgrunnen for prosjektet Vivil-Lekene var et ønske om å skape et bedre tilbud til målgruppen. Tanken er å ramme inn idrettsopplevelsene i prosjektet i trygge sosiale rammer slik at flest mulig får en positiv opplevelse i løpet av arrangementets 3 dager.

Prosjektgruppen har som mål å virke som en inspirator i treningshverdagen, og å kunne være en fantastisk opplevelse for enkeltutøverne som stiller opp. Vi har som hovedfokus å legge til rette for personlig mestring, og toner ned konkurranseelementet mellom individene.

Alle øvelser i arrangementet er tilrettelagt for utviklingshemmede utøvere. Vi forsøker å lage et fellesskap der forskjellighet er det mest naturlige, og der alle grader av mestring er normalen.
Vi skal ta imot en skala av utøvere fra dem med små, lette utfordringer som er meget godt fungerende, med enormt konkurranseinstinkt og treningsiver, til utøvere som må ha et stort støtteapparat rundt seg til enhver tid for å kunne mestre helt enkle øvelser, men som har like stor glede av heiing og personlig mestring. Bredden i arrangementet er med på å skape det rause miljøet, og de unike personlige idrettsopplevelsene som kjennetegner prosjektet.

Vivil-Lekene er en stor dugnad. Prosjektet er helt avhengig av en rekke ildsjeler som brenner for målgruppen, og som bidrar med sin lederkompetanse. Vi lager samarbeidsavtaler med interesseorganisasjoner og næringsliv i forkant, og arbeider hele året med for og etterarbeid, sponsorarbeid og bestillinger. Grunnet Korona har prosjektet blitt utsatt og noe redusert, men vi tilbyr allikevel 9 forskjellige individuelle øvelser i friidrett og svømming, og en turnering i Boccia. I tillegg har vi Oppvisning fra Haug Musikkorps, åpningsseremoni, bankett og avslutningsseremoni.

Evaluering er en viktig del av arrangementet, for å sikre at vi lærer noe og utvikler oss som arrangør for målgruppen. Det tar vi med oss inn i neste arrangement.

Prosjektleder

David Støre

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Vivil-Lekene 2021
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
Kr 400.000
Startdato
15.10.2021