Vivil-Lekene 2022

Søknadssammendrag

Bakgrunnen for prosjektet Vivil-Lekene var et ønske om å skape et bedre tilbud til målgruppen. Tanken er å ramme inn idrettsopplevelsene i prosjektet i trygge sosiale rammer og et grensesnitt mot kulturelle opplevelser.

Prosjektgruppen har som mål å virke som en inspirator i treningshverdagen, og å kunne være en minnerik opplevelse for enkeltutøverne som stiller opp. Vi har som hovedfokus å legge til rette for personlig mestring, og toner ned konkurranseelementet mellom individene. Alle øvelser i arrangementet er tilrettelagt for utviklingshemmede utøvere. Vi forsøker å lage et fellesskap der forskjellighet er det mest naturlige, og der alle grader av mestring er normalen. Vi skal ta imot en skala av utøvere fra dem med små, lette utfordringer som er meget godt fungerende, til utøvere som må ha et stort støtteapparat rundt seg til enhver tid for å kunne mestre helt enkle øvelser. Denne siste gruppen kan ha like stor glede av heiing og personlig mestring. Bredden i arrangementet er med på å skape det rause miljøet, og de unike personlige idrettsopplevelsene som kjennetegner prosjektet.

Vivil-Lekene er en stor dugnad. Prosjektet er helt avhengig av en rekke ildsjeler som brenner for målgruppen, og som bidrar med sin lederkompetanse. Vi lager samarbeidsavtaler med interesseorganisasjoner og næringsliv i forkant, og arbeider hele året med for og etterarbeid, sponsorarbeid og bestillinger.

Grunnet Korona har prosjektet vært under press de siste 2 årene. I år vil vi tilby et fullskala arrangement med 9 forskjellige individuelle øvelser i friidrett og svømming, og turnering i fotball, håndball og boccia, samt to stafetter, aktivitetsområde og Barnas Vivil-Leker.

I tillegg har vi Oppvisning fra Haug Musikkorps, åpningsseremoni, bankett og avslutningsseremoni med HMKG.

Evaluering er en viktig del av etterarbeidet, for å sikre at vi lærer noe og utvikler oss som arrangør for målgruppen.

Prosjektleder

David Støre

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Vivil-Lekene 2022
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
Kr 400.000
Startdato
08.04.2022