Voksenseminar

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Etter innsjekking og registrering, møtte alle i kurslokalet

Etter innsjekking og registrering, møtte alle i kurslokalet. Her ble vi ønsket velkommen, og vi presenterte oss for hverandre. Første innlegg startet kl 17:15. Fra ungdom til voksen med Tourette syndrom. Det ble holdt som en samtale mellom to ungdommer med tourette syndrom. De skulle snakke om positive og negative erfaringer i forhold til: Skole, jobb, venner, offentlige kontorer, hjelpeapparatet o.a. Etter dette holdt en mor foredraget: En mors møte med hjelpeapparatet. Vi avrundet kvelden med middag og sosialt samvær fra kl 20.

 

Vi startet opp lørdag etter frokost kl 9:30. Foredragsholder var Atle Larsen fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO. Vi fikk utdelt et informasjonshefte om rettigheter, og den røde ”Jungelhåndboka 2005”. Vi jobbet med rettigheter gjennom hele lørdagen, med hyppige pauser og gruppesamtaler innimellom. Kl 17:15 møttes vi til ”Trommesirkel”. Alle fikk utdelt ulike trommeinstrumenter, laget i naturmaterialer. Vi ble ledet gjennom et par timers intense og improviserte trommeøvelser – for mange et kjærkomment utløp for energi, for andre ble støynivået noe høyt og de valgte å ikke delta. Vi avsluttet kvelden med deilig mat og sosialt smvær.

 

”Voksen med TS – en tøff utfordring?” Vi møttes kl 9, noe som for mange var en utfordring . Egil Midtlyng fra Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourette Syndrom og Narkolepsi (NK) holdt foredrag om de utfordringer mennesker med TS møter. Avspenningspedagogikk: Til slutt holdt avspenningspedagog Tove Utne et lite innlegg om avspenning. Hun delte deltakerne i to grupper, og demonstrerte pusteteknikker for hver av gruppene. Hjemreise etter lunsj.

 

Dette var igjen et meget vellykket seminar med gode tilbakemeldinger. En ting som gikk igjen på de fleste evalueringsskjemaene var: Når blir neste seminar? Oppsummeringen av seminaret hadde én fellesnevner: Dette vil vi ha mer av!

Prosjektleder/forsker

Leif Birger Olsen

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Voksenseminar
Organisasjon
Norsk Tourette Forening
Beløp Bevilget
2005: kr 55 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet