Voksenskole for personer med demens

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I 2020 er det cirka 101 000 mennesker som lever med demenssykdom i Norge. Ettersom forekomsten av demens øker med alderen, vil det av demografiske årsaker bli en fordobling av personer med demens fram mot år 2040. De fleste personer med demens, 85-90%, lever sine siste år på sykehjem, i gjennomsnitt 2,1 år. Antallet personer med demens øker og med det også samfunnskostnadene, noe som vil gi et stort press på det norske velferdssystemet. Tiltak for å utsette sykehjemsopphold og et ønske om at personer med demens skal klare seg selv i hjemmet vil øke livskvaliteten og senke kostnadene.

Målsetting

Hensikten med prosjektet er å evaluere nytten og betydningen av Voksenskolen for personer med demens, revidere modellen "Voksenskolen for personer med Demens", utvikle og spre en manual for Voksenskolen for personer med Demens til bruk for andre kommuner og initiativtaker.

Målgruppe

Elever ved Voksenskolen for personer med demens, som er hjemmeboende personer som har en mild til moderat kognitiv svikt og varierende fysisk funksjon.

Antall personer i målgruppen

50

Beskrivelse av gjennomføring

Deltagerne får tilbud om å delta på Voksenskolen 1-2 dager i uka, og 8 elever kan delta per dag. Tilbudet gis uavhengig av alder; det er kognitivt funksjonsnivå som avgjør om de kan delta. Ryggraden er livslang læring, kognitiv trening og stimulering samt personsentrert omsorg. Det betyr at elevene kan delta på skolen så lenge de selv, pårørende eller lærerne opplever at de har nytte av tilbudet og eleven selv ønsker det. Skoleoppgavene tilpasses den enkelte. Dagen består av ulik strategitrening (spill, høytlesing, loggføring), fysisk aktivitet/trening, ADL-trening (aktiviteter i dagliglivet), felles måltid (lager lunsj sammen) og sosialt samvær. Kognitiv trening foregår både i grupper og individuelt.

Fremdriftsplan

Oppstart av prosjektet august 2021. Kick-off med elever, pårørende, frivillige og ansatte ved Voksenskolen for personer med Demens. Testing og intervjuer av elever og intervjuer av pårørende høsten 2021. Dette gjentas etter 6 mnd og 12 mnd. Evaluering gjennomføres som et samarbeid mellom samarbeidspartnere og prosjektgruppa etter 6 mnd., 12 mnd. og 18 mnd. Datanalyse, rapportskriving og artikkelskriving ferdigstilles ilp. av vinteren 2023.

Prosjektleder/forsker

Berit Westbye

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Voksenskole for personer med demens
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Senter for Omsorgsforskning-Sør
Beløp Bevilget
2021: kr 700 000, 2022: kr 700 000
Startdato
01.08.2021
Sluttdato
31.07.2023
Status
Under gjennomføring