Voksne skal aldri slå!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Mange barn opplever vold i eget hjem, men de færreste forteller noen om det. Det er behov for å gi kunnskap og handlingskompetanse til både barn og voksne om hva vold er, at det gjør skade, og hvordan barn og familier som opplever det kan få hjelp. Forskning viser at barn som har fått undervisning eller annen informasjon om vold har lettere for å fortelle om det. Å avdekke og hjelpe utsatte barn så tidlig som mulig er viktig for å begrense skadeomfanget av volden og sikre deres utvikling og fysiske og psykiske helse.

Målsetting

Forebygge og avdekke vold mot barn igjenom å gi barn og voksne økt kunnskap og handlingskompetanse, og dermed bidra til å sikre barns fysiske og psykiske helse. Dette gjøres igjennom å videreutvikle og trykke opp undervisningsopplegg til en animasjonsfilm og dramaserie barn kjenner fra NRK Super.

Målgruppe

Barn 1-7 trinn i grunnskolen, og voksne som arbeider i grunnskolen.

Antall personer i målgruppen

30000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet tar utgangspunkt i animasjonsfilmen «Voksne skal aldri slå!», målgruppe 1-4 trinn og en dramaserien om vold mot barn, målgruppe 5-7 trinn, som vil sendes på NRK Super sine temadager om vold november 2019 og hvor Redd Barna skal utvikle et pilot-undervisningsopplegg som kan lastes ned av skoler. I første fase skal det innhentes erfaringer igjennom et digitalt spørreskjema fra skoler som har brukt filmene og pilot-undervsiningsopplegget. Her vil vi også velge ut samarbeidsskoler der vi kan observere filmene i bruk, som ivaretar geografisk og sosiodemografisk variasjon. Her vil vi samtale med skolens elever og ansatte etter undervisningen. Basert på tilbakemeldinger fra spørreskjema, observasjon i klasserommet og samtaler med elever og lærere skal det lages en oppdatert og forbedret utgave av to veiledningshefter med undervisningsopplegg, for 1-4 og 5-7 trinn. Innholdet skal oppdateres i samråd med en faglig referansegruppe, trykkes opp og vil kunne bestilles gratis fra skoler i hele Norge. Verktøyene vil promoteres igjennom vårt omfattende nettverk av skoler og lærerambassadører som allerede tar i bruk vårt materiell på andre områder, på lærerstevner og igjennom aktivitet fra Redd Barnas medlemmer og frivillige.

Fremdriftsplan

Mars-mai 2020: Rekruttere prosjektleder Mai – juni 2020: Utarbeide og sende digitalt spørreskjema, avtaler med samarbeidsskoler Sept-okt 2020: Observasjon i klasserom på tre skoler, gruppesamtaler med skolens elever og ansatte Nov 2020-Des 2020: Oppdatere og videreutvikle veilednings- og undervisningsmateriell Jan 2021: Design og trykk Feb – Nov 2021: Lansering, promotering Nov – Des 2021:Digital spørreundersøkelse om bruk og erfaringer

Prosjektleder/forsker

Elin Halleland

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Voksne skal aldri slå!
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2020: kr 300 000, 2021: kr 300 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
02.01.2023
Status
Under gjennomføring