Vondt i magen

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Ett av ti barn i Norge lider under at foreldrene drikker, ruser seg eller har psykiske problemer (Folkehelseinstitutt, 2011). Sannsynligheten er stor for at vi alle kjenner til ett eller flere av disse sårbare barna. Men barna er lojale. De velger ofte å bære smerten alene, fordi de ikke har erfaring eller kunnskap om at det å dele vanskelige følelser kan være til hjelp. Men vi voksne må bry oss, selv om det kan bli vanskelig å nå frem. Barna skal ikke bære smerten og ubehaget alene. Blå Kors ønsker derfor å hjelpe voksne med å gå inn i samtaler med barn om sårbare tema.

Målsetting for prosjektet

Filmene har som mål å gi barna større forståelse av verdien av å dele vonde følelser med en voksen de stoler på. Filmen, veilederen og tegneblokken skal også bli nyttige verktøy for voksne i møte med barn, både innad i Blå Kors og utenfor vår egen organisasjon.

Målgruppe

Den ene filmen henvender seg til barnehagebarn (3-6 år) og den andre til skolebarn (6-9 år).

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

150000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Filmene tar utgangspunkt i to allerede eksisterende bøker. ”Vondt i magen” av Erle Sellevåg og ”Sommerfugler i magen” av Svetlana Dudaitiene – som begge er utviklet i samarbeid med fagpersonell i Blå Kors. For å gi liv til historiene har vi inngått et samarbeid med produksjonsselskapet Snöball Film. En faggruppe bestående av forfatterne og fagpersoner fra Blå Kors vil jobbe tett med teamet fra Snöball i utvikling av filmene. Prosjektet skal også knytte til seg en referansegruppe som kommer med innspill undervis i produksjonen. I en slik referansegruppe sitter det brukere av filmen (fagpersoner) som har anledning til å teste ut filmen i møte med barn.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektet gjennomføres i perioden 1. august 2018 – 31. Mars 2019. Utarbeidelse av manus aug.–sept. 2018 og utvikling av grafikk okt.–nov. 2018. Utvikling av veileder parallelt med filmproduksjonen. Første visning av filmene desember 2018. Referansegruppen blir involvert. Vi gjør deretter de nødvendige justeringene, og går flere runder om det er nødvendig. Ferdigstilling mars 2019, inklusive tekstede versjoner.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Filmene har som mål å gi barna større forståelse av verdien av å dele vonde følelser med en voksen de stoler på. Filmen og veilederen skal også bli nyttige verktøy for voksne i møte med barn, både innad i Blå Kors og utenfor vår egen organisasjon. Den ene filmen henvender seg til barnehagebarn (3-6 år) og den andre til skolebarn (6-9 år). Ett av ti barn i Norge lider under at foreldrene drikker, ruser seg eller har psykiske problemer (Folkehelseinstitutt, 2011). Sannsynligheten er stor for at vi alle kjenner til ett eller flere av disse sårbare barna. Men barna er lojale. De velger ofte å bære smerten alene, fordi de ikke har erfaring eller kunnskap om at det å dele vanskelige følelser kan være til hjelp. Men vi voksne må bry oss, selv om det kan bli vanskelig å nå frem. Barna skal ikke bære smerten og ubehaget alene. Blå Kors ønsker derfor å hjelpe voksne med å gå inn i samtaler med barn om sårbare tema.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi har i prosjektet utviklet materiellet vi ønsket og spredd disse. De to kortsiktige effektmålene er vi trygge på at filmene har vært med på å oppnå. De langsiktige effektmålene, både i forhold til antallet mottakere av film og veileder og større forståelse for viktigheten av at barn snakker som følelser, kan vi ikke si at vi har nådd i prosjektperioden. I de kommende årene vil vi fortsatt ha fokus på tematikken, og gjennom spredning via NRK og egne kanaler har vi tro på at de langsiktige målene også vil bli innfridd.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

10000

Prosjektgjennomføring/Metode

Filmene tar utgangspunkt i to allerede eksisterende bøker. ”Vondt i magen” av Erle Sellevåg og ”Sommerfugler i magen” av Svetlana Dudaitiene – som begge er utviklet i samarbeid med fagpersonell i Blå Kors. For å gi liv til historiene har vi inngått et samarbeid med produksjonsselskapet Snöball Film (Leidar). En faggruppe bestående av forfatterne og fagpersoner fra Blå Kors vil jobbe tett med teamet fra Snöball i utvikling av filmene. Prosjektet skal også knytte til seg en referansegruppe som kommer med innspill undervis i produksjonen. I en slik referansegruppe sitter det brukere av filmen (fagpersoner) som har anledning til å teste ut filmen i møte med barn. Les mer i den utfyllende sluttrapporten.

Resultater og resultatvurdering

1. Vi har laget to animasjonsfilmer, ca. 4 min hver. Filmene er tilgjengelige vi Blå Kors sitt Youtube kanal . Vi har også utviklet hjelpemidler i form av et inspirasjonshefte, fargeleggingsark og samtalebilder. Les mer om våre resultater i sluttrapporten.

Oppsummering og videre planer

Takke være støtte fra Extrastiftelsen har vi utviklet to gode og viktige animasjonsfilmer og har fått spredd disse. Vi kommer til å fortsette med å spre kunnskap og oppmerksomhet til fagpersoner, lærere og andre som er sammen med barn rundt viktigheten av at barn snakker om følelser med voksne de er trygge på.

Prosjektleder

Amund Gillebo

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Vondt i magen
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2018: kr 730 000
Startdato
01.08.2018
Sluttdato
31.08.2019
Status
Under gjennomføring