Wi Werdsetter Webinarer

Se det første webinaret her:


Søknadssammendrag

Under pandemien gjennomførte vi tre webinarer med stort hell. Tilbakemeldingene var entydige, 100 prosent av deltagerne ønsket flere digitale webinarer. I evalueringen spurte vi også deltagerne om hvilke tema de ønsket å vite mer om.

Med bakgrunn i dette, ønsker vi å arrangere tre webinarer med følgende tematikk:

  • MS & tarm og blære
  • MS & seksualitet
  • MS & graviditet

Målgruppen er først og fremst personer med MS, men også helsepersonell, pårørende og andre interesserte. Målsettingen er å gi oppdater faglig informasjon om tre temaer som angår mange med MS; tarm og blær, seksualitet og graviditet.

Vi ønsker å tilby tre digitale webinarer i løpet av vår og høst 2022. Hver konferanse skal være på ca halvannen, maks to timer. Konferansene skal være åpne for alle, men man melder sin interesse og melder seg på arrangement som vi oppretter på Facebook. Vi skal ta opptak av webinarene og legge dem ut på MS-forbundets YouTubekanal.

Webinarene skal gi deltagerne verdifull informasjon og faglig påfyll. Vi har plukket ut tre tema vi vet det er stor interesse rundt og man er opptatt av når man har MS. Disse temaene er noe det ikke snakkes mye om og som det er forbundet en del tabu rundt. Det er et stort informasjonsbehov som også legger grunnlag for mestring av MS.

Vi håper webinarene gir personer med MS mestring av MS og de utfordringene de ofte står ovenfor. Også for pårørende håper vi at ved å belyse tabubelagte områder kan gi større forståelse og mulige innganger til å snakke om vanskelige temaer.

Prosjektleder/forsker

Astrid Moe Eikrem

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Wi Werdsetter Webinarer
Organisasjon
Multippel Sklerose forbundet i NOrge
Beløp Bevilget
Kr 295.600
Startdato
07.03.2022