YAM skal forebygge selvmord blant ungdom

En tredjedel av alle barn og unge forteller at de har hatt selvmordstanker. Dette er noe Mental Helse tar på alvor og ønsker å forebygge via prosjektet YAM.

Ved å utbre og implementere YAM vil Mental Helse gi unge redskaper og handlingsalternativer i vanskelige situasjoner. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

YAM står for Youth Aware of Mental Health og er et undervisningsprogram for skoleelever som skal gi unge redskaper og handlingsalternativer i vanskelige situasjoner.

Gjennom YAM vil Mental Helse forebygge suicidale handlinger, depresjon og dårlig psykisk allmenntilstand.

Gir verktøy til vanskelige situasjoner

Undervisningen gjennomføres av sertifiserte instruktører, som har gjennomgått et fem dagers opplæringsprogram utviklet av Karolinska instituttet i Stockholm og University of Colombia, og deretter tilpasset norske forhold av Mental Helse.

Over fem skoletimer, fordelt på tre uker, besøker to instruktører skoleklasser med elever i alderen 14-16 år.

– Vi kommer inn helt nøytrale og lager en trygg arena der unge får rom til å snakke, forteller YAM-instruktør Christine Holmen.

Instruktørene stiller åpne spørsmål og tilrettelegger for at ungdommen skal diskutere rundt temaene som blir tatt opp.

– Vi har taushetsplikt og blir enige med elevene om at det vi snakker om forblir i klasserommet. Dersom noe må tas videre vil vi aldri gjøre dette uten å snakke med den det gjelder.

Gjennom bevissthetstrening hjelper YAM unge å komme forbi fordommer om at det er skamfullt og stigmatiserende å snakke om psykiske problemer, sykdommer og selvmord. Instruktørene gir elevene verktøy, som de kan ta med seg videre i livet.

Undervisningsprogrammet består av seks hovedområder:

  1. Hva er psykisk helse.
  2. Selvhjelpsråd.
  3. Stress og kriser.
  4. Depresjoner og selvmordstanker.
  5. Å hjelpe en venn som har det vanskelig.
  6. Hvem kan jeg be om råd.

I den første timen blir det snakket om psykisk helse, tips til selvhjelp, stress og kriser. De neste timene spiller elevene rollespill. Holmen forteller at de ser at ungdommen går inn i seg selv og tenker godt rundt temaene som blir tatt opp.

– Elevene blir så engasjerte. Vi bruker temaene og lar ungdommen selv relatere. I hver klasse blir det helt ulike roller og problemstillinger, sier hun.

Prosjektleder Veronica Pedersen forteller at de på forhånd av undervisningen tar kontakt med det lokale hjelpeapparat. Ungdommen får et hefte utdelt, der det på siste side står nummer de kan kontakte samt det lokale hjelpeapparatets åpningstider.

Mange unge føler på ensomhet og sliter med å finne motivasjon. Gjennom YAM vil Mental Helse ta ungdommens psykiske helse på alvor. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Økende trykk av selvmordstanker

Hvert år prøver mange gutter og jenter å ta sitt eget liv. En tredjedel av alle barn og unge forteller at de har hatt selvmordstanker. En av ti har forsøkt å ta sitt eget liv, ofte uten at andre vet det.

– Ved at vi kan gi ungdommene noe tidlig som gjør at de har verktøy å ta i bruk i vanskelige situasjoner, styrker det arbeidet vi ønsker å få frem. Selvmordsforebygging er kjempe viktig, sier Mental Helse sin generalsekretær Linda Berg-Heggelund.

Linda forteller at de den siste tiden har opplevd at flere unge tar kontakt. Hele 1 av 3 følte på ensomhet før koronakrisen. Nå er de fratatt alle trygge arenaer, og dette har trolig resultert i at mange føler på enda mer ensomhet nå.

– Vi har hørt fra ungdom som sier at det forverrer seg. Alt forsterker seg, forteller Linda Berg-Heggelund.

Veronica Pedersen understreker at det alltid har vært et behov for YAM, men at dette behovet vil være spesielt stort nå. Hun får støtte fra generalsekretær Linda Berg-Heggelund.

– Vi er bekymret for ungdommens psykiske helse. Et av verdens rikeste og beste land å bo i må også oppleves sånn, sier hun.

Som følge av koronapandemien ble prosjektbesøket til YAM gjennomført digitalt på Teams. Her er Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i Mental Helse (øverst f.v.), generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, YAM-instruktør Christine Holmen og prosjektleder Veronica Pedersen. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

«Dam-tur»

Da Stiftelsen Dam skiftet navn i september 2019 ble alle medlemsorganisasjonene utfordret til å invitere generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, til å besøke et av sine favorittprosjekter.

Til sammen skal 38 prosjekter besøkes gjennom «Dam-tur», og Mental Helse valgte YAM som sitt favorittprosjekt.

Som følge av den pågående koronapandemien ble prosjektbesøket til YAM gjennomført digitalt på Teams.

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen fikk møte både prosjektleder, generalsekretær og instruktør gjennom pc-en, og sier han er imponerende å høre om YAM.

– Det er et så lettfattelig og kortvarig program, som også gjør det veldig tilgjengelig. Gjennom bare fem timer for ungdom med seg gode verktøy som de kan ha nytte av hele livet. Det kan ha stor betydning for å forebygge både lette og mer alvorlige psykiske utfordringer, sier han.

Her kan du se oversikt over alle prosjektene som skal besøkes i forbindelse med Dam-tur:

INNVILGET STØTTE1.039.500 kr
prosjektlengde2 år
antall i målgruppen185.000

Sammendrag

Bakgrunn

Hvert år prøver mange gutter og jenter å ta sitt eget liv. Tall viser at det skjer 9000 selvmordsforsøk blant jenter og 4000 blant gutter pr år. 1/3 av alle barn og unge forteller at de har hatt selvmordstanker. en av ti har forsøkt å ta sitt eget liv, ofte uten at andre vet det. Dette vil vi gjøre noe med ved å utbre og implementere YAM, det mest virksomme forebyggende undervisningsprogram for skoleklasser – slik at unge kan få redskaper og handlingsalternativer i vanskelige situasjoner, stress- og krisesituasjoner.

Målsetting

Hovedmål er å øke oppmerksomhet om psykisk helse blant unge, gi språk og handlingsalternativer til å håndtere vanskelige situasjoner, stress og kriser. Vi vil oversette, tilpasse og prøve ut (pilotere) YAM i 2.undervisningstrinn ved Porsgrunn vgs i samarbeid med Høyskolen i Sørøst Norge

Målgruppe

Elever ved Porsgrunn vgs, VG1

Antall personer i målgruppen

640

Beskrivelse av gjennomføring

1. Oversettelse av undervisnings- og evalueringsmateriell¨ 2. Opplæring av 8 instruktører i Porsgrunn og Oslo, opplæring skjer av programskaperne ved Karolinska instituttet 3. Praksis periode for instruktører 4. Pilotering av YAM ved Porsgrunn vgs i samarbeid med Høyskolen i Sørøst Norge. Metode: YAM gjennomføres som klasseromsundervisning , gjennom 3 uker og 5 skoletimers (2+2+1) interaktiv undervisning; med elevmedvirkning, forelesninger, plakater, rollespill, skriftlig materiell og diskusjoner. YAM innledes alltid med en baseline undersøkelse av elevenes psykiske helse en uke før intervensjonen begynner i elevenes klasserom. Dette gjør det mulig å oppdage elever som er selvmordsnære. Et aktivt samarbeid med skolehelsetjenesten i Porsgrunn ved helsesøster Lillian Strand – som også blir utdannet YAM-instruktør, vil sikre kontakt med og ivaretakelse av disse elevene. Helsesøster ved Porsgrunn vgs vil legge til rette for at annen skole i kommunene vil fungere som kontrollskole i evalueringen YAM-programmet forener kognitiv, følelsesmessig og erfaringsbasert innlæring for å fremme psykisk helse og forebygge suicidale handlinger, depresjon og dårlig psykisk allmenntilstand. YAM – er en forkortelse for Youth Aware of Mental health.

Fremdriftsplan

Januar – februar 1018: Oversette, kvalitetssikre og trykke materiell September – desember 2018: Opplæring av instruktører, sertifisering og praksis Januar – april 2019: Gjennomføring av YAM ved Porsgrunn vgs, evaluering

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Hvert år prøver mange gutter og jenter å ta sitt eget liv. Tall viser at det skjer 9000 selvmordsforsøk blant jenter og 4000 blant gutter pr år. 1/3 av alle barn og unge forteller at de har hatt selvmordstanker. en av ti har forsøkt å ta sitt eget liv, ofte uten at andre vet det. Dette vil vi gjøre noe med ved å utbre og implementere YAM, det mest virksomme forebyggende undervisningsprogram for skoleklasser – slik at unge kan få redskaper og handlingsalternativer i vanskelige situasjoner, stress- og krisesituasjoner.

Målsetting for prosjektet

Hovedmål er å øke oppmerksomhet om psykisk helse blant unge, gi språk og handlingsalternativer til å håndtere vanskelige situasjoner, stress og kriser. Vi vil oversette, tilpasse og prøve ut (pilotere) YAM i 2.undervisningstrinn ved Porsgrunn vgs i samarbeid med Høyskolen i Sørøst Norge

Målgruppe

Elever ved Porsgrunn vgs, VG1

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

640

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

1. Oversettelse av undervisnings- og evalueringsmateriell¨ 2. Opplæring av 8 instruktører i Porsgrunn og Oslo, opplæring skjer av programskaperne ved Karolinska instituttet 3. Praksis periode for instruktører 4. Pilotering av YAM ved Porsgrunn vgs i samarbeid med Høyskolen i Sørøst Norge. Metode: YAM gjennomføres som klasseromsundervisning , gjennom 3 uker og 5 skoletimers (2+2+1) interaktiv undervisning; med elevmedvirkning, forelesninger, plakater, rollespill, skriftlig materiell og diskusjoner. YAM innledes alltid med en baseline undersøkelse av elevenes psykiske helse en uke før intervensjonen begynner i elevenes klasserom. Dette gjør det mulig å oppdage elever som er selvmordsnære. Et aktivt samarbeid med skolehelsetjenesten i Porsgrunn ved helsesøster Lillian Strand – som også blir utdannet YAM-instruktør, vil sikre kontakt med og ivaretakelse av disse elevene. Helsesøster ved Porsgrunn vgs vil legge til rette for at annen skole i kommunene vil fungere som kontrollskole i evalueringen YAM-programmet forener kognitiv, følelsesmessig og erfaringsbasert innlæring for å fremme psykisk helse og forebygge suicidale handlinger, depresjon og dårlig psykisk allmenntilstand. YAM – er en forkortelse for Youth Aware of Mental health.

Fremdriftsplan for prosjektet

Januar – februar 1018: Oversette, kvalitetssikre og trykke materiell September – desember 2018: Opplæring av instruktører, sertifisering og praksis Januar – april 2019: Gjennomføring av YAM ved Porsgrunn vgs, evaluering

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Tall viser at det skjer 9000 selvmordsforsøk blant jenter og 4000 blant gutter pr år. Dette vil vi gjøre noe med ved å utbre og implementere YAM. YAM er helsefremmende og preventivt undervisningsprogram for psykisk helse blant unge. YAM er et program for skoleelever som fremmer samtale og diskusjon, utvikler ferdigheter for å møte livets vanskeligheter og øker kunnskap om psykisk helse. YAM har vist seg å være effektivt i Saving and Empowering Young Lives in Europe (SEYLE) blant drøyt 11 000 skoleelever i ti EU-land. Funnene fra rapporten viste at selvmordstanker og handlinger reduseres med 50% etter 12mnd. Målgruppen er ungdom og videregåendelever over hele landet. Målsetting for YAM er å øke oppmerksomhet og bevissthet blant unge på sin psykiske helse, gi unge redskaper, språk og handlingsalternativer til å håndtere vanskelige situasjoner, stress og kriser på en bedre måte. Hovedmålsetting med YAM i denne fasen var p tilpasse og pilotere programmet til norske forhold.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Det ligger en meget solid effektbase til grunn i programmet og prosjektet har prioritert å gjøre dette mulig gjennom å oversette, trykke materiell og lære opp instruktører slik at pilotering på Kongsberg ble muliggjort. Studie av effekt, selv på et enkelt nivå ble umuliggjort pga utsettinger og pandemi. Vi har nådd våre to hovedmål med prosjektet. YAM har fått mye oppmerksomhet i media, kommuner og blant elever og har på denne måten fått større spredning av budskapet enn antall elever som har gjennomført undervisningen. Målsetting om å nå vår målgruppe på 350 elever ved Porsgrunn vgs må sies å være nådd på andre skoler ettersom 280 elever på Kongsberg utgjorde pilotgruppene. Vi har nådd våre delmål om oversettelse, trykking av YAM materiellet og kvalitetssikring av dette. Det ble holdt instruktørkurs i mai 2019 hvor det ble sertifisert 12 YAM instruktører i Oslo. Disse instruktørene har fått praktisk trening og kontinuerlig oppfølging av Mental Helse.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

280

Prosjektgjennomføring/Metode

I søknaden var det vedlagt samarbeidsavtale med Porsgrunn videregående som ønsket å gjennomføre en YAM pilot ved sin skole. Denne avtalen ble inngått med tidligere rektor ved Porsgrunn vgs, Gro Frøyen og ble avbrutt. Dette førte til en stor problemstilling i prosjektet og det var uvisst hvilke skoler som skulle delta i piloten av YAM. Dette skjedde i etterkant av instruktørene sin sertifisering. Dette førte derfor til en lang pause mellom sertifisering av instruktørene til faktisk gjennomførelse av YAM. Grunnet forsinkelsen, ble prosjektet utsatt med 1 år. Dette gjorde det mulig å rekruttere og koordinere YAM gjennomføringer ved Kongsberg skolene. YAM hadde sin første undervisning i klasserommet februar 2020. Her ble det besøkt 210 elever ved Tislegård ungdomsskole på 9.trinn. . Gjennom denne perioden ble det holdt flere instruktør samlinger digitalt, dette for å styrke instruktørgruppen og dele erfaringer fra piloten i Kongsberg. Prosjektleder holdt erfaringssamling hvor det ble lagt vekt på refleksjoner og tanker gjort i klasserommet. Denne erfaringsutvekslingen bidrar med å styrke forholdet i instruktørgruppen og holde på engasjementet.

Resultater og resultatvurdering

Vår vurdering av prosjektet er at dette har vært vellykket – og på bakgrunn av tilskuddet fra DAM har Mental Helse kommet et godt stykke på vei i tilpassing til norske forhold og gjennomførelse av pilot som var hovedmålet for tilskuddet. I søknadsbeskrivelsen var det satt opp effektmål i henhold til SEYLE studien med oppfølging ved 3, 6 og 12 måneder. Dette lot seg ikke gjøre grunnet korona pandemien og det var ikke mulig å ha kontakt med elevene over en lang periode grunnet nedstenging. Det som ble gjennomført var tilbakemeldinger fra elevene i avsluttende time. Instruktørene er en viktig del av YAM programmet. Det skal være to instruktører i hver klasse som holder undervisningen. Instruktørene har gjennomgått fem dager sertifiseringskurs fra MHiM. Sertifiseringer går gjennom trenere fra Nasjonal senter for selvmordsforskning i Stockholm (NASP) og instruktørene får en innføring i: YAM metodikken, gruppe dynamikker, materieller, gruppefasilitering og kunnskap om ungdom.

Oppsummering og videre planer

Vi har fått nye samarbeidspartnere i Nordland fylkeskommune og Rogaland fylkeskommune. Det er gjennomført en pilot ved Mosjøen vgs gjennom finansiering fra NF og det er ønskelig å satse på en større pilot i fylket. Rogaland fylkeskommune skal gjennomføre en pilot ved Bryne vgs for 23 vg1 elever. Det er inngått samarbeid med Mental Helse, Rogaland fylkeskommune, Helse Vest og Jæren DPS for å gjennomføre en implementasjonsstudie knyttet til piloten ved Bryne vgs. Vi har statlig finansiering som mål.

Prosjektleder

Veronica Pedersen

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
YAM
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2018: kr 789 500, 2019: kr 250 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
31.12.2020
Status
Avsluttet