YAM skal forebygge selvmord blant ungdom

En tredjedel av alle barn og unge forteller at de har hatt selvmordstanker. Dette er noe Mental Helse tar på alvor og ønsker å forebygge via prosjektet YAM.

I samarbeid med

Ved å utbre og implementere YAM vil Mental Helse gi unge redskaper og handlingsalternativer i vanskelige situasjoner. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

YAM står for Youth Aware of Mental Health og er et undervisningsprogram for skoleelever som skal gi unge redskaper og handlingsalternativer i vanskelige situasjoner.

Gjennom YAM vil Mental Helse forebygge suicidale handlinger, depresjon og dårlig psykisk allmenntilstand.

Gir verktøy til vanskelige situasjoner

Undervisningen gjennomføres av sertifiserte instruktører, som har gjennomgått et fem dagers opplæringsprogram utviklet av Karolinska instituttet i Stockholm og University of Colombia, og deretter tilpasset norske forhold av Mental Helse.

Over fem skoletimer, fordelt på tre uker, besøker to instruktører skoleklasser med elever i alderen 14-16 år.

– Vi kommer inn helt nøytrale og lager en trygg arena der unge får rom til å snakke, forteller YAM-instruktør Christine Holmen.

Instruktørene stiller åpne spørsmål og tilrettelegger for at ungdommen skal diskutere rundt temaene som blir tatt opp.

– Vi har taushetsplikt og blir enige med elevene om at det vi snakker om forblir i klasserommet. Dersom noe må tas videre vil vi aldri gjøre dette uten å snakke med den det gjelder.

Gjennom bevissthetstrening hjelper YAM unge å komme forbi fordommer om at det er skamfullt og stigmatiserende å snakke om psykiske problemer, sykdommer og selvmord. Instruktørene gir elevene verktøy, som de kan ta med seg videre i livet.

Undervisningsprogrammet består av seks hovedområder:

  1. Hva er psykisk helse.
  2. Selvhjelpsråd.
  3. Stress og kriser.
  4. Depresjoner og selvmordstanker.
  5. Å hjelpe en venn som har det vanskelig.
  6. Hvem kan jeg be om råd.

I den første timen blir det snakket om psykisk helse, tips til selvhjelp, stress og kriser. De neste timene spiller elevene rollespill. Holmen forteller at de ser at ungdommen går inn i seg selv og tenker godt rundt temaene som blir tatt opp.

– Elevene blir så engasjerte. Vi bruker temaene og lar ungdommen selv relatere. I hver klasse blir det helt ulike roller og problemstillinger, sier hun.

Prosjektleder Veronica Pedersen forteller at de på forhånd av undervisningen tar kontakt med det lokale hjelpeapparat. Ungdommen får et hefte utdelt, der det på siste side står nummer de kan kontakte samt det lokale hjelpeapparatets åpningstider.

Mange unge føler på ensomhet og sliter med å finne motivasjon. Gjennom YAM vil Mental Helse ta ungdommens psykiske helse på alvor. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Økende trykk av selvmordstanker

Hvert år prøver mange gutter og jenter å ta sitt eget liv. En tredjedel av alle barn og unge forteller at de har hatt selvmordstanker. En av ti har forsøkt å ta sitt eget liv, ofte uten at andre vet det.

– Ved at vi kan gi ungdommene noe tidlig som gjør at de har verktøy å ta i bruk i vanskelige situasjoner, styrker det arbeidet vi ønsker å få frem. Selvmordsforebygging er kjempe viktig, sier Mental Helse sin generalsekretær Linda Berg-Heggelund.

Linda forteller at de den siste tiden har opplevd at flere unge tar kontakt. Hele 1 av 3 følte på ensomhet før koronakrisen. Nå er de fratatt alle trygge arenaer, og dette har trolig resultert i at mange føler på enda mer ensomhet nå.

– Vi har hørt fra ungdom som sier at det forverrer seg. Alt forsterker seg, forteller Linda Berg-Heggelund.

Veronica Pedersen understreker at det alltid har vært et behov for YAM, men at dette behovet vil være spesielt stort nå. Hun får støtte fra generalsekretær Linda Berg-Heggelund.

– Vi er bekymret for ungdommens psykiske helse. Et av verdens rikeste og beste land å bo i må også oppleves sånn, sier hun.

Som følge av koronapandemien ble prosjektbesøket til YAM gjennomført digitalt på Teams. Her er Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i Mental Helse (øverst f.v.), generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, YAM-instruktør Christine Holmen og prosjektleder Veronica Pedersen. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

«Dam-tur»

Da Stiftelsen Dam skiftet navn i september 2019 ble alle medlemsorganisasjonene utfordret til å invitere generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, til å besøke et av sine favorittprosjekter.

Til sammen skal 38 prosjekter besøkes gjennom «Dam-tur», og Mental Helse valgte YAM som sitt favorittprosjekt.

Som følge av den pågående koronapandemien ble prosjektbesøket til YAM gjennomført digitalt på Teams.

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen fikk møte både prosjektleder, generalsekretær og instruktør gjennom pc-en, og sier han er imponerende å høre om YAM.

– Det er et så lettfattelig og kortvarig program, som også gjør det veldig tilgjengelig. Gjennom bare fem timer for ungdom med seg gode verktøy som de kan ha nytte av hele livet. Det kan ha stor betydning for å forebygge både lette og mer alvorlige psykiske utfordringer, sier han.

Her kan du se oversikt over alle prosjektene som skal besøkes i forbindelse med Dam-tur:

INNVILGET STØTTE1.039.500 kr
prosjektlengde2 år
antall i målgruppen185.000

Sammendrag

Bakgrunn

Hvert år prøver mange gutter og jenter å ta sitt eget liv. Tall viser at det skjer 9000 selvmordsforsøk blant jenter og 4000 blant gutter pr år. 1/3 av alle barn og unge forteller at de har hatt selvmordstanker. en av ti har forsøkt å ta sitt eget liv, ofte uten at andre vet det. Dette vil vi gjøre noe med ved å utbre og implementere YAM, det mest virksomme forebyggende undervisningsprogram for skoleklasser – slik at unge kan få redskaper og handlingsalternativer i vanskelige situasjoner, stress- og krisesituasjoner.

Målsetting

Hovedmål er å øke oppmerksomhet om psykisk helse blant unge, gi språk og handlingsalternativer til å håndtere vanskelige situasjoner, stress og kriser. Vi vil oversette, tilpasse og prøve ut (pilotere) YAM i 2.undervisningstrinn ved Porsgrunn vgs i samarbeid med Høyskolen i Sørøst Norge

Målgruppe

Elever ved Porsgrunn vgs, VG1

Antall personer i målgruppen

640

Beskrivelse av gjennomføring

1. Oversettelse av undervisnings- og evalueringsmateriell¨ 2. Opplæring av 8 instruktører i Porsgrunn og Oslo, opplæring skjer av programskaperne ved Karolinska instituttet 3. Praksis periode for instruktører 4. Pilotering av YAM ved Porsgrunn vgs i samarbeid med Høyskolen i Sørøst Norge. Metode: YAM gjennomføres som klasseromsundervisning , gjennom 3 uker og 5 skoletimers (2+2+1) interaktiv undervisning; med elevmedvirkning, forelesninger, plakater, rollespill, skriftlig materiell og diskusjoner. YAM innledes alltid med en baseline undersøkelse av elevenes psykiske helse en uke før intervensjonen begynner i elevenes klasserom. Dette gjør det mulig å oppdage elever som er selvmordsnære. Et aktivt samarbeid med skolehelsetjenesten i Porsgrunn ved helsesøster Lillian Strand – som også blir utdannet YAM-instruktør, vil sikre kontakt med og ivaretakelse av disse elevene. Helsesøster ved Porsgrunn vgs vil legge til rette for at annen skole i kommunene vil fungere som kontrollskole i evalueringen YAM-programmet forener kognitiv, følelsesmessig og erfaringsbasert innlæring for å fremme psykisk helse og forebygge suicidale handlinger, depresjon og dårlig psykisk allmenntilstand. YAM – er en forkortelse for Youth Aware of Mental health.

Fremdriftsplan

Januar – februar 1018: Oversette, kvalitetssikre og trykke materiell September – desember 2018: Opplæring av instruktører, sertifisering og praksis Januar – april 2019: Gjennomføring av YAM ved Porsgrunn vgs, evaluering

Prosjektleder/forsker

Veronica Pedersen

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
YAM
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2018: kr 789 500, 2019: kr 250 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
31.12.2020
Status
Avsluttet