Regnskap Forskning

Prosjektene skal levere regnskap hvert år, det vil si et årsregnskap som følger kalenderåret.

Det er prosjektets samlede utgifter og inntekter det skal leveres regnskap for, det vil si inklusive andre eventuelle tilskudd og inntekter til prosjektet ut over det som er bevilget fra Stiftelsen Dam.

Det skal ikke avlegges regnskap for administrasjonstillegget som følger bevilgningen til søkerorganisasjonen, med mindre tillegget (eller deler av det) er tilført prosjektet.

Frist

Stiftelsen Dams frist for levering av regnskapene for Forskning er 15. mars. OBS! Organisasjonene har frister tidligere enn dette, så ta kontakt med din søkerorganisasjon for å få fristen.

Regnskapsrapporteringen gjennomføres elektronisk i Damnett.

Søkerorganisasjonens ansvar

Det er søkerorganisasjonen sentralt som står ansvarlig for all regnskapsrapportering i henhold til gjeldende krav. Dette gjelder uavhengig av om hvor prosjektet gjennomføres.

Før innsending til Stiftelsen Dam skal organisasjonen sørge for at alle regnskap er korrekt utfylt, og at alle nødvendige underskrifter og vedlegg er med.

Fritak for revisjon

Regnskapsrapporten skal underskrives av både stipendiat/postdoktor og hovedveileder (gjelder stipendiat og postdoktor). I tillegg skal budsjettansvarlig leder ved institusjonen hvor stipendiat/postdoktor er ansatt, undertegne skjema: Attestasjon fra budsjettansvarlig leder ved institusjonen.

Teksten i skjema kopieres over på institusjonens brevark, fylles ut og undertegnes.