Sluttrapport Forskning

Fjell og fjord

Frist

Sluttrapport må leveres i Damnett når prosjektet er sluttført. Det vil si når resultatene av forskningen er publisert og/eller disputas er gjennomført.

Oppgaven Fylle ut sluttrapport genereres automatisk når det er mindre enn seks måneder igjen til sluttdato. Sluttdato settes i oppgaven Avklare prosjektstatus som kommer 15. oktober hvert år.  

Frist for innlevering av oppgaven Fylle ut sluttrapport settes automatisk til tre måneder etter oppgitt sluttdato.  

Hvis resultatene ikke er publisert innen frist for innlevering av oppgaven Fylle ut sluttrapport, må det gis melding til søkerorganisasjonen om å få satt ny frist for innlevering i Damnett.

Innhold

Sluttrapport kan være doktorgradsavhandling, artikler, rapporter, bøker og lignende. Dette lastes opp som vedlegg i Damnett. I tillegg skal det leveres et sammendrag som vil bli lagt ut på våre nettsider. Skriv på en måte som gjør innholdet forståelig for personer utenfor fagfeltet. 

Sammendraget skal kort presentere prosjektet og resultatene. Dette er strukturert i Damnett med egne overskrifter for å gjøre det mest mulig leservennlig.

Publikasjonslisten skal skrives i format APA 6th:

Det betyr at for eksempel at en doktorgradsavhandling skal ha følgende format:

Forfatter, A. A. (Årstall). Tittel. Institusjon, Sted.

Eksempel:

Ørbo, M. C. (2015) Resuscitate the heart and remember the brain. A prospective observational study of cognitive outcome after Out-ofHospital Cardiac arrest. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet, Tromsø.

Henvisning til trykt tidsskriftartikler skal for eksempel ha følgende format:

Forfatter, A. A., Forfatter, B. B. & Forfatter, C. C. (Årstall). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel, årgang(hefte), sidetall.

Eksempel:

Ørbo, M., Aslaksen, P. M., Larsby, K., Schäfer, C., Tande, P. M., Vangberg, T. R. & Anke, A. (2015) Relevance of cognition to health-related quality of life in good-outcome survivors of out-of-hospital cardiac arrest. J Rehabil Med., 47, 860-866.
doi: 10.2340/16501977-1998.

Kreditering

Kreditering av Stiftelsen Dams finansiering gjelder for alle prosjekter. Både i artikler, presentasjoner, bøker og i avhandlinger skal det krediteres.