Ti tips til å søke støtte

Hvert år støtter Stiftelsen Dam rundt tusen prosjekter. Lurer du på hvordan ditt prosjekt kan bli en av disse? Da bør du lese videre.

Start i god tid

Stiftelsen Dam har søknadsfrister flere ganger i året, og to programmer har løpende søknadsfrist. Organisasjonene som sender inn søknaden har ofte egne interne frister. Sett deg godt inn i disse, og ta kontakt med din organisasjon så tidlig som mulig.

Sjekk prosjektbiblioteket

Kanskje noen har gjort noe liknende som du planlegger å gjøre? I vårt prosjektbibliotek finner du over 12.000 prosjekter som enten er avsluttet eller under gjennomføring. Her kan du hente mye inspirasjon til søknaden din, og kanskje finner du også nye samarbeidspartnere?

Les utlysningene nøye

Du finner mye informasjon i utlysningene til hvert enkelt program. Blant annet finner du eksempler på søknadsskjemaene her, slik at du kan sette deg inn i hva du skal fylle ut.

Involver organisasjonen

Søkerorganisasjonen skal ha en aktiv rolle i prosjektet, og derfor er det lurt å involvere organisasjonen så tidlig som mulig. Dette er særlig viktig for deg som ikke jobber for eller er frivillig i organisasjonen fra før.

Involvere deltakerne/brukerne

Hvem er målgruppen for prosjektet ditt? Å få innspill fra målgruppen tidlig i prosessen kan ofte være avgjørende for om et prosjekt lykkes eller ikke, så ta gjerne kontakt med potensielle deltakere. Brukermedvirkning er viktig i alle faser av et prosjekt, det gjelder også i denne fasen, når søknaden skal ta form.

Beskriv behovet

Ofte kan det være helt åpenbart for den som søker at det er et stort behov for tiltaket. Men husk at søknaden din skal behandles av et eksternt fagutvalg som ikke nødvendigvis har god kjennskap til akkurat din organisasjon eller brukergruppens behov. Skriv derfor en god beskrivelse av behovet for tiltaket.

Målsetting og metode

Hva er målet med prosjektet ditt? Prøv så godt det lar seg gjøre å formulere en eller flere konkrete målsetninger, både på kort og lang sikt. En god beskrivelse av hvordan du skal nå målsettingene, altså metoden du ønsker å benytte, er også viktig.

Lag plan for gjennomføring

Hva skal skje når i prosjektet? Og hvordan skal det foregå? Lag en god og realistisk plan for gjennomføringen av prosjektet. Husk også å få med hva som skal skje når prosjektperioden er ferdig. Er det et mål at aktiviteten skal videreføres eller videreutvikles? Har dere utviklet en metode som skal spres?

Lag et realistisk budsjett

Et realistisk budsjett, der du viser hva pengene skal gå til er avgjørende for om en søknad innvilges eller ikke. Det er ikke sånn at man kan søke om «litt mer enn det man trenger» i håp om å få i alle fall noe. En søknad med et for høyt eller urealistisk budsjett innvilges ikke.

Få noen til å lese gjennom søknaden din

Det er lett å gå seg vill i sin egen tekst. Kanskje har du glemt å forklare noe som for deg er selvsagt, men som for andre ikke er like åpenbart? Gir søknaden din mening for en som ikke kjenner behovet eller brukergruppen fra før?

Et godt tips er å få en som ikke kjenner til tematikken fra før til å lese gjennom søknaden din. Da kan du få nyttig innspill på hva som er vanskelig å forstå og som kanskje må forklares bedre.

Nyttige lenker for deg som skal søke støtte:

Programmer:

Søknadssystem:

Det er organisasjonen du søker sammen med som oppretter søknaden din i begge systemene.

Har du spørsmål?

Dersom du ikke finner svar på spørsmålene dine på nettsiden kan du sende dem til post@dam.no. Eller du kan ta kontakt med en av våre ansatte.

Lykke til!