Styret

Dette er Stiftelsen Dams styre.

  • Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross – styreleder (Kreftforeningen)
  • Generalsekretær Adrian Kjølø Tollefsen – nestleder (Mental Helse Ungdom)
  • Generalsekretær Gry Lunde (ADHD Norge)
  • Advokat Hanne Elmenhorst (Den Norske Advokatforening)
  • Generalsekretær Lilly Ann Elvestad (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon)
  • Generalsekretær Trond Mathiesen (Landsforeningen uventet barnedød)
  • Assisterende generalsekretær Jon-Richard Haugen (Nasjonalforeningen for folkehelsen)
  • Generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud (Norges Astma- og Allergiforbund)
  • Leder av fagavdelingen Britt Inger Skaanes (Norske Kvinners Sanitetsforening)