Styret

Dette er Stiftelsen Dams styre.

  • Generalsekretær Lilly Ann Elvestad – styreleder (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon)
  • Generalsekretær Adrian Kjølø Tollefsen – nestleder (Mental Helse Ungdom)
  • Advokat Hanne Elmenhorst (Den Norske Advokatforening)
  • Assisterende generalsekretær Karsten Aak (Norges Blindeforbund)
  • Forbundsleder Tove Linnea Brandvik (Norges Handikapforbund)
  • Generalsekretær Magne Wang Fredriksen (Multippe Sklerose-forbundet i Norge)
  • Generalsekretær Britt Inger Skaanes (Norges Parkinsonforbund)
  • Generalsekretær Malin Stensønæs (Norske Kvinners Sanitetsforening)
  • Forbundsleder Tom Tvedt (Norsk Forbund for Utviklingshemmede)