Vurdere søknader for Stiftelsen Dam?

Stiftelsen Dam bruker fagutvalg for å vurdere søknadene. Vi er alltid på utkikk etter nye engasjerte og kvalifiserte medlemmer.

Aktuelle medlemmer må registrere seg selv i dette skjemaet.

Dersom du har forslag til kandidater, må du gi beskjed om at de selv må registrere seg via skjemaet.

Arbeidet honoreres etter statens satser for utvalgsgodtgjøring for øvrige medlemmer.

Vi har tre forskjellige programmer som stiller ulike krav til kompetanse og til tidsbruk.

Helse

 • Kompetanse: Må inneha formell utdannelse innen relevante felt eller ha annen relevant erfaring (som f.eks. bruker, pårørende, frivillig, annet). I tillegg er det ønskelig at man har kjennskap til og/eller erfaring fra frivillig arbeid og organisasjonsarbeid.
 • Tidsbruk: 30 minutter per søknad, løpende vurderinger gjennom hele året, anslagsvis 40-100 timer årlig.

Utvikling

 • Kompetanse: Samme som over. I tillegg er forskningskompetanse etterspurt i dette programmet.
 • Tidsbruk:
  • Cirka 25 timer til behandling av skissesøknader (forenklede søknader på 2-3 sider) i desember/januar.
  • Cirka 25 timer til behandling av utvidede søknader i perioden april/mai.
  • En møtedag i Oslo i mai.

Forskning

 • Kompetanse: Må ha en PhD, veiledet PhD-kandidater og i løpet av siste fem år vært ansatt i en vitenskapelig stilling.
 • Tidsbruk:
  • Cirka 25 timer til behandling av skissesøknader (forenklede søknader på 2-3 sider) i februar/mars.
  • Cirka 25 timer til behandling av fulle søknader i perioden juni-august.
  • En møtedag i Oslo rundt månedsskiftet august/september.