Vurdere søknader for Stiftelsen Dam?

Stiftelsen Dam bruker fagutvalg for å vurdere søknadene. Vi er alltid på utkikk etter nye engasjerte og kvalifiserte medlemmer.

OBS: Vi foretrekker at aktuelle medlemmer registrerer seg selv.

Kandidater må belage seg på å bruke mellom 30 og 50 timer årlig på arbeidet og det honoreres etter statens satser for møtevirksomhet (463 kr/time per 01.01.2019).

Vi har tre forskjellige ordninger som stiller litt forskjellige krav til kompetanse og til tidsbruk.

Helse

  • Kompetanse: Må inneha formell utdannelse innen relevante felt, og/eller ha annen relevant erfaring (som for eksempel bruker, pårørende, frivillig, annet). I tillegg er det ønskelig at man har kjennskap til og/eller erfaring fra frivillig arbeid og organisasjonsarbeid.
  • Tidsbruk: ca 40 timer

Forskning

  • Kompetanse: Må minst ha en PhD, ha erfaring med egen forskning, ha erfaring med å veilede PhD-kandidater og i løpet av siste fem år ha vært ansatt i en vitenskapelig stilling.
  • Tidsbruk: ca 50 timer

Utvikling

  • Kompetanse: Må ha minimum mastergrad. I tillegg er det ønskelig med erfaring innen ledelse og drift av prosjekter innen forskning og utvikling (FoU), og/eller erfaring med FoU-arbeid i, eller på vegne av, frivillige organisasjoner. Forskningskompetanse vil også være en fordel.
  • Tidsbruk: ca 30 timer