Vurdere søknader for Stiftelsen Dam?

Stiftelsen Dam bruker fagutvalg for å vurdere søknadene. Vi er alltid på utkikk etter nye engasjerte og kvalifiserte medlemmer.

Aktuelle medlemmer må registrere seg selv i dette skjemaet.

Dersom du har forslag til kandidater, må du gi beskjed om at de selv må registrere seg via skjemaet.

Arbeidet honoreres etter statens satser for møtevirksomhet (499 kr/time per 01.01.2022).

Vi har tre forskjellige programmer som stiller litt forskjellige krav til kompetanse og til tidsbruk.

Helse

 • Kompetanse: Må inneha formell utdannelse innen relevante felt eller ha annen relevant erfaring (som f.eks bruker, pårørende, frivillig, annet). I tillegg er det ønskelig at man har kjennskap til og/eller erfaring fra frivillig arbeid og organisasjonsarbeid.
 • Tidsbruk: 10-30 timer årlig, fordelt gjennom hele året.

Utvikling

 • Kompetanse: Samme som over. I tillegg er forskningskompetanse etterspurt i dette programmet.
 • Tidsbruk:
  • Cirka 25 timer til elektronisk behandling av skissesøknader (forenklede søknader på 2-3 sider) i desember-januar.
  • Cirka 25 timer til elektronisk behandling av utvidede søknader i perioden april-mai.
  • En møtedag i Oslo i mai.

Forskning

 • Kompetanse: Må ha en PhD, veiledet PhD-kandidater og i løpet av siste fem år vært ansatt i en vitenskapelig stilling.
 • Tidsbruk:
  • Cirka 25 timer til elektronisk behandling av skissesøknader (forenklede søknader på 2-3 sider) i februar/mars.
  • Cirka 25 timer til elektronisk behandling av fulle søknader i perioden juni-august.
  • En møtedag i Oslo rundt månedsskiftet august/september.