Nytt forslag kan stanse pengespillreklame på norske skjermer

– Svært gledelig for både risikospillere og norsk frivillighet, mener Hans Christian Lillehagen.

DAM Redaksjonen • 15 mar. 2019
– Vi er veldig glad for at Kulturdepartementet nå foreslår å hindre at reklame når norske skjermer, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen. Fredag 15. mars sendte departementet ut en forslag til endring i Kringkastingsloven på høring. I forslaget legges det opp til å gi Medietilsynet hjemmel til å stanse reklame for ulovlige pengespill. Dette gjelder primært reklame som sendes på kanaler som sender fra utlandet, som for eksempel TVNorge og TV3. – Det vil være et stort gjennombrudd i arbeidet for å begrense utenlandske spillselskapers adgang til det norske markedet og beskytte risikospillere og personer med spillproblemer, sier Lillehagen. Fredag skriver også kulturminister Trine Skei Grande om hvorfor regjeringen vil stanse spillreklame på norske skjermer i en kronikk i VG.

Viktig for norsk frivillighet

Stiftelsen Dam er en av Norsk Tippings overskuddsmottakere, og mottar 6,4 prosent av overskuddet til fordeling til helse- og rehabliteringsprosjekter hvert år. Lillehagen understreker at stiftelsen er særlig opptatt av en ansvarlig spillpolitikk, der overskuddet skal gå tilbake til samfunnet. – Enerettsmodellen har to formål. Den skal bidra til å beskytte problemspillere, samt at alt overskudd skal gå tilbake til samfunnet. Det er et viktig prinsipp med lange tradisjoner i Norge. Som mottaker av spillemidler har vi et særlig ansvar for å bidra til å bevare og styrke denne modellen, sier han, og legger til: – Et reklameforbud vil begrense de uregulerte aktørenes tilgang til det norske markedet. Det er et viktig ledd i å styrke enerettsmodellen, som igjen bidrar til en mer forutsigbar finansiering for norsk frivillighet.

Bryter norsk lov

Nettopp derfor er Lillehagen glad for at det nå gjøres et arbeid for å holde de uregulerte aktørene borte fra det norske markedet. – Det er allerede forbudt å reklamere for andre spill enn Norsk Tipping og Norsk Rikstoto i Norge, og det nye forslaget vil bidra til at norsk lov faktisk håndheves. Det er en viktig delseier i kampen mot de uregulerte spillselskapene. Men foreløpig er dette bare et forslag som skal på høring. Vi vil følge saken tett videre, sier Lillehagen. Kantar gjennomførte nylig en holdningsundersøkelse på oppdrag fra Norsk Tipping. Den viser at så mye som ni av ti (87 prosent) mener det er for mye pengespillreklame i Norge. Les kronikk fra Åsne Havnelid i Norsk Tipping i Dagens Næringsliv her: Det er nå vi får se hva vi er laget av