Prosjektbibliotek

Tryggere Ungdoms mentorprogram

Foreningen Tryggere Ruspolitikk

Til Topps Telemark

Norges Røde Kors

Krakker ved Kurefjorden

Multippel Sklerose forbundet i Norge

Musikk til glede!

Norges Røde Kors

ICC- Hjelpetelefon og chat

Rådet for psykisk helse

Psykt Normalt, Føler’n

Mental Helse Ungdom

Frilivsturer

Norsk Revmatikerforbund

Hvilebenker langs turstier på Osterøy

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Teknikk kurs havkajakk for revmatikere

Norsk Revmatikerforbund

Oppdatering av turvei til Gapahuk

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Elvehygge Alta lokallag

Norsk Revmatikerforbund

Familietreff-Alle er med

Cerebral Parese-foreningen

Barne- og familiesamling

Autismeforeningen i Norge