Prosjektbibliotek

Hjerte-karsykdom og seksualfunksjon

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Vinn, vinn!

Redd Barna

Et Ridderløft for para vintersporten

Foreningen Ridderrennet

Selvmordforebygging i samisk befolkning

Rådet for psykisk helse

Trygt hjem for hjemløse

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

Nettsikkerhet for hørselshemmede barn

Hørselshemmede barns organisasjon

KRAFT

Mental Helse Ungdom

Spiseforstyrrelser i Frisklivssentralen.

Rådet for psykisk helse

Pust ut – metodebok for helsepersonell

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Barseltreff på tegnspråk

Norges Døveforbund

Novellefilmen Trisagion

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Aktivitetsguide Oslo

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Kosthold ved inflammatorisk tarmsykdom

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer