Informasjonsfilmer for rammede og pårørende om livet med hjernesvulst

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

1200

Fremdriftsplan

Film 1 produseres i tidsrommet 02.10 – 22.12. 2023 02.10. – 06.10. – Definere tema og omfang for de to første filmene. Foreløpig avtale med filmprodusent, inkl. økonomi — Ansvarlig er prosjektleder i forståelse med styret og sekretariatet. 09.10. – 20.10. – Med bakgrunn i valgte tema kontakte og ha samtaler med aktuelle fagpersoner. Skrive avtaler som i tillegg til tema inneholder beskrivelse av gjennomføring, fremdriftsplan og økonomiske betingelser — Ansvarlig er prosjektleder 23.10.- 10.11. – Finne rammede og/eller pårørende som ut fra egen og vår vurdering kan delta i dialoger med fagpersonen. Skrive avtaler hvor det tydelig går frem at personene er innforstått med den eksponeringen oppdraget gir og at GDPR ivaretas. –Ansvarlig er prosjektleder sammen med prosjektgruppen (sekretariatet) 01.11. – 10.11. – Forberedende arbeid sammen med filmprodusent. Detaljere kontrakt med omfang og økonomi. Gjennomgå tema, sted og ramme for opptak, teknisk produksjon og tidspunkt for gjennomføring. — Ansvarlig er prosjektleder, filmprodusent og innleid fagperson 13.11. – 15.12. – Opptak i studio, redigering og ferdigstilling. — Ansvarlig er filmprodusent sammen med prosjektleder og deltagere i filmen 15.12. – 22.12. – Publisere filmene på egen YouTube-kanal, Nettside mv. og sende ut informasjon til foreningens medlemmer, institusjoner og andre aktuelle. ——————- Film 2 og 3 produseres etter samme opplegg i tidsrommet 01.03. til 20.12.2024 Film 4 produseres i tidsrommet 01.03. – 01.10. 2025 Når alle 4 filmene er produsert og publisert vil prosjektrapport bygget på fortløpende notater sendes inn. Regnskapet føres årlig som et prosjektregnskap og som en del av foreningens årsregnskap. Dette danner grunnlaget for et samlet prosjektregnskap for tiltaket.

Prosjektleder/forsker

Trond Jære

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Informasjonsfilmer for rammede og pårørende om livet med hjernesvulst
Organisasjon
Hjernesvulstforeningen
Beløp Bevilget
2023: kr 100 000, 2024: kr 200 000, 2025: kr 100 000
Startdato
02.10.2023
Sluttdato
01.10.2025
Status
Under gjennomføring