Kontaktperson

Rolf Johan Ledal

Hjernesvulstforeningen ble etablert 22. mars 2009, og har i overkant av 1200 medlemmer. Foreningen har som mål å være en støtte for disse, og bidra til å spre kunnskap om hva det vil si å leve med denne diagnosen.

Hjernesvulstforeningen har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 2020.

I 2023 har hjernesvulstforeningen fått støtte til7prosjekter
det utgjør2.090.000kroner
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har hjernesvulstforeningen fått støtte til20prosjekter
totalt har hjernesvulstforeningen fått9.731.000kroner i støtte fra stIftelsen dam

Søk støtte gjennom Hjernesvulstforeningen: