Kontaktperson

Rolf Johan Ledal

Hjernesvulstforeningen ble etablert 22. mars 2009, og har i overkant av 1200 medlemmer. Foreningen har som mål å være en støtte for disse, og bidra til å spre kunnskap om hva det vil si å leve med denne diagnosen.

Hjernesvulstforeningen har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 2020.

I 2024 har hjernesvulstforeningen fått støtte til4prosjektER
det utgjør140.000kroner
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har hjernesvulstforeningen fått støtte til24prosjekter
totalt har hjernesvulstforeningen fått9.871.000kroner i støtte fra stIftelsen dam

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk støtte gjennom Hjernesvulstforeningen:

Alle prosjekter