Ekspress

Ekspress er stiftelsens minste program med den enkleste søknadsprosessen.

Ekspress er et program som er eksklusivt for Stiftelsen Dams medlemsorganisasjoner. Programmet har ingen søknadsfrist slik at søknader kan sendes når som helst og behandles fortløpende.

Formål

Formålet med Ekspress er å støtte små enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet. Programmet har et enklere søknadsskjema og raskere saksbehandling, slik at det skal gå kort tid fra idé til gjennomføring.

Ofte stilte spørsmål:

Hvordan logger jeg inn i Damnett?

Alle nye brukere i Damnett må registrere seg selv via Opprette brukerinnloggingssiden

Er du allerede bruker i Damnett så har du et brukernavn og et passord. Du skal kun være registrert én gang, uavhengig av hvor mange organisasjoner du samarbeider med.  

Skal du søke i samarbeid med en ny organisasjon så må du be om tilknytning til denne. Logg inn, klikk på navnet ditt og velg Rediger bruker. Gå i fanen Organisasjon, søk fram den aktuelle og velg. 

Du kan også få god hjelp ved å lese gjennom brukerveiledningen.

Hvem kan søke?

Det er kun medlemsorganisasjoner i Stiftelsen Dam som kan søke midler gjennom Ekspress. 

Ekspress er et program som retter seg mot lokale aktiviteter og tiltak. 

Hvor finner jeg søknadsskjemaet?

Alle søknader må fylles ut og leveres i søknadssystemet Damnett

Det er kun medlemsorganisasjoner som kan opprette en søknad. I organisasjonen er det prosjektkoordinator eller saksbehandler som gjør dette og knytter deg til søknaden som søker. Når søknaden blir opprettet mottar du en epost med informasjon om dette.  

Søknader må opprettes sentralt i medlemsorganisasjonen, selv om aktiviteten det søkes om er lokal. 

Hvordan fyller jeg ut søknaden?

Når søkerorganisasjonen har opprettet søknad og lagt deg til, kan du fylle ut søknaden i Damnett. Søknaden ligger som en oppgave under fanen Oppgaver/Mine

Ved å følge brukerveiledningen får du en trinn-for-trinn forklaring på hvordan du søker. 

Det er autolagring i skjemautfyllingen, og hvis du ikke har gjort noe i skjemaet på 20 minutter blir du automatisk logget ut, men du mister ikke noe av det du har skrevet inn. 

Hvordan kan flere samarbeide om en søknad?

Søker kan invitere andre inn til å skrive i søknadsskjemaet ved å benytte funksjonen Samarbeid som ligger i egen fane øverst i oppgaveboksen Fylle ut søknad. Invitasjon kan sendes til alle som har rolle i søknaden, i tillegg til saksbehandler eller prosjektkoordinator i søkerorganisasjonen. Den du inviterer inn finner søknadsskjemaet i fanen Oppgaver/Delt med meg.

Hvor lang tid har jeg på å fylle ut søknadskjemaet?

Du kan bruke så lang tid du vil, så lenge du aktivt skriver i søknadsskjemaet. Hvis du ikke skriver i søknadsskjemaet, vil det automatisk arkiveres som ikke innsendt 60 kalenderdager etter siste søknadsendring.

Hvor mye kan jeg søke om?

Du kan søke om prosjektmidler på mellom 5.000 og 40.000 kroner.

Hva kan jeg søke penger til gjennom Ekspress?

I utlysningen er rammene for Ekspress definert. 

Søknader i Ekspress bør basere seg på frivillig innsats, og bidra til lokal aktivitet, tilrettelegging eller mestring. 

Dette kan være blant annet treningsgrupper, kurs, samlinger og aktiviteter. 

Hva kan jeg ikke søke om?

Se utlysningen punkt fire.

Når er søknadsfristen?

Ekspress har ingen søknadsfrist. Søknader kan sendes inn når som helst.

Når får jeg svar på søknaden?

Når programmet har kommet godt i gang vil det foreligge svar innen 45 dager. Alle søkere får svar på epost og du vil også kunne se resultatet i Damnett. 

Når utbetales prosjektmidlene?

Etter tildelingen er offentliggjort får du en oppgave i Damnett som heter Akseptere midler Ekspress, der du skal bekrefte (eller avkrefte) at du tar imot midlene, og samtidig kontrollere kontonummer. 

Når du har akseptert klargjøres prosjektet for utbetaling, men du må forvente at det går 15-30 dager før midlene er utbetalt. I forbindelse med ferieavvikling (sommer) kan det ta noe lenger tid før utbetaling.

Hvordan blir prosjektet mitt vurdert?

Hver søknad får to uavhengige vurderinger av medlemmer i et fagutvalg. Les mer om søknadsbehandlingen her.

Du kan også lese fagutvalgets instruks her.

Karakterene som settes av fagutvalget bestemmer hvilke søknader som innvilges og avslås, basert på en karaktergrense for innvilgelse, som du kan lese mer om her.

Hvordan skal prosjektet slutt- og regnskapsrapporteres?

Det skal leveres sluttrapport med enkel regnskapsrapportering i Damnett. Fristen settes automatisk til en måned etter den sluttdatoen som er lagt inn i søknaden.

Sluttrapporten for Ekspress går direkte fra søker/prosjektleder til Stiftelsen Dam.