Ekspress

Ekspress er stiftelsens minste program. Det settes hvert år av 12 millioner kroner til dette programmet.

Eng og himmel

Ekspress er et program som er eksklusivt for Stiftelsen Dams medlemsorganisasjoner. Programmet har to utlysninger hvert år, og deles inn i Ekspress vår og Ekspress høst.

Formål

Formålet med Ekspress er å støtte små enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet. Programmet har et enklere søknadsskjema og raskere saksbehandling, slik at det skal gå kort tid fra idé til gjennomføring.

Viktige datoer for programmet Ekspress:

Ekspress vår:

  • Cirka 15. november: Utlysning av midler
  • 2. januar: Søknadsskjemaet åpner
  • 15. mars: Søknadsfrist
  • 15. mai: Tildeling (klokken 13)
  • Cirka 1. juni: Utbetaling av midler

Ekspress høst:

  • Cirka 15. april: Utlysning av midler
  • 2. juni: Søknadsskjemaet åpner
  • 15. september: Søknadsfrist
  • 15. november: Tildeling (klokken 13)
  • Cirka 1. desember: Utbetaling av midler

Ofte stilte spørsmål:

Hvordan logger jeg inn i Damnett?

Alle nye brukere i Damnett må registrere seg selv via Opprette brukerinnloggingssiden

Er du allerede bruker i Damnett så har du et brukernavn og et passord. Du skal kun være registrert én gang, uavhengig av hvor mange organisasjoner du samarbeider med.  

Skal du søke i samarbeid med en ny organisasjon så må du be om tilknytning til denne. Logg inn, klikk på navnet ditt og velg Rediger bruker. Gå i fanen Organisasjon, søk fram den aktuelle og velg. 

Hvem kan søke?

Det er kun medlemsorganisasjoner i Stiftelsen Dam som kan søke midler gjennom Ekspress. 

Ekspress er et program som retter seg mot lokale aktiviteter og tiltak. 

Hvor finner jeg søknadsskjemaet?

Alle søknader må fylles ut og leveres i søknadssystemet Damnett

Det er kun medlemsorganisasjoner som kan opprette en søknad. I organisasjonen er det prosjektkoordinator eller saksbehandler som gjør dette og knytter deg til søknaden som søker. Når søknaden blir opprettet mottar du en epost med informasjon om dette.  

Søknader må opprettes sentralt i medlemsorganisasjonen, selv om aktiviteten det søkes om er lokal. 

Hvordan fyller jeg ut søknaden?

Når søkerorganisasjonen har opprettet søknad og lagt deg til, kan du fylle ut søknaden i Damnett. Søknaden ligger som en oppgave under fanen Oppgaver/Mine

Ved å følge brukerveiledningen får du en trinn-for-trinn forklaring på hvordan du søker. 

Det er autolagring i skjemautfyllingen, og hvis du ikke har gjort noe i skjemaet på 20 minutter blir du automatisk logget ut, men du mister ikke noe av det du har skrevet inn. 

Hvor mye kan jeg søke om?

Du kan søke om prosjektmidler på mellom 5.000 og 30.000 kroner.

Hva kan jeg søke penger til gjennom Ekspress?

I utlysningen er rammene for Ekspress definert. 

Søknader i Ekspress bør basere seg på frivillig innsats, og bidra til lokal aktivitet, tilrettelegging eller mestring. 

Dette kan være blant annet treningsgrupper, kurs, samlinger og aktiviteter. 

Hva kan jeg ikke søke om?

Se utlysningen punkt fire.

Når er søknadsfristen?

Ekspress vår har frist 15. mars, og Ekspress høst har frist 15. september.

Når får jeg svar på søknaden?

Det er cirka åtte ukers behandlingstid på Ekspress. Du får svar henholdsvis 15. mai klokken 13 (vår) og 15. november klokken 13 (høst). 

Alle søkere får svar i Damnett, og prosjekter som får støtte blir offentliggjort på våre nettsider. 

Når utbetales prosjektmidlene?

Etter tildelingen er offentliggjort får du en oppgave i Damnett som heter Akseptere midler Ekspress, der du skal bekrefte (eller avkrefte) at du tar imot midlene, og samtidig kontrollere kontonummer. 

Aksepterer du raskt etter tildeling utbetales midlene i starten av desember (for Ekspress høst) og starten av juni (for Ekspress vår). 

Hvordan blir prosjektet mitt vurdert?

Hver søknad får to uavhengige vurderinger av medlemmer i et fagutvalg. Les mer om søknadsbehandlingen her.

Du kan også lese fagutvalgets instruks her.

Hvordan skal prosjektet slutt- og regnskapsrapporteres?

Det skal leveres sluttrapport med enkel regnskapsrapportering i Damnett. Fristen er innen 31. desember året etter tildelingen.  

Sluttrapporten for Ekspress går direkte fra søker/prosjektleder til Stiftelsen Dam.