Til deg som har mottatt støtte

Her finner du nyttig informasjon til deg som har mottatt støtte gjennom Ekspress.

For Stiftelsen Dam er det svært vesentlig at resultater og erfaringer fra gjennomførte prosjekter blir tilgjengelig for alle.

Kreditering

Stiftelsen Dam sprer informasjon om prosjekter, prosjektresultater og sluttrapporter, blant annet gjennom vårt prosjektbibliotek og gjennom omtaler på våre egne nettsider.

Dersom du har fått støtte ønsker vi at du krediterer oss, enten med tekst, logo eller begge deler i omtale av prosjektet. Les mer og last ned logoen vår dette her.

Organisasjonene oppfordres til å bruke resultatene bevisst for kompetansebygging og utvikling i eget arbeid.

Rapportering

Sluttrapport

For prosjekter søkt i 2021 eller tidligere leveres sluttrapporten i Damnett innen 31. desember året etter at prosjektet har fått midler.

Fra 2022 er sluttrapportfristen en måned etter den sluttdatoen som er satt i prosjektet. I enkelte tilfeller vil det bli gitt utsettelser dersom det er gode grunner til dette. 

Sluttrapporten for Ekspress går direkte fra søker/prosjektleder til Stiftelsen Dam.

Dette er en veldig enkel sluttrapportering som er selvforklarende når du som søker/prosjektleder går inn i oppgaven i Damnett.

Regnskap

I Ekspress ligger regnskapsrapporteringen inne som en del av sluttrapporteringen, der det skal legges inn inntekter og utgifter i et regskapsoppsett.

Tallene kommenteres i åpent kommentarfelt.

Forlengelse, dobbeltfinansiering og tilbakebetaling

Det vil i noen tilfeller være behov for å forlenge prosjektperioden, eller det kan være aktuelt å tilbakebetale midler ved prosjektperiodens slutt.

Les mer om forlengelse, dobbeltfinansiering og tilbakebetaling her