Utvikling

Utvikling er et pilotprogram som ble testet i to runder i perioden 2019-2021.

Utvikling ble lansert i 2019, og ble gjennomført i to pilotrunder (Utvikling 2020 og Utvikling 2021). Programmet er nå avsluttet, men det er fortsatt mulig å søke om utviklingsprosjekter gjennom programmet Helse.

Formål

Formålet med Utvikling er å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) rettet mot målgrupper i Norge, og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Søknadsprosessen for Utvikling gjennomføres i to trinn. Første trinn er en kortfattet skissesøknad. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad.

Programmet Utvikling bruker søknadssystemet SurveyMonkey Apply.

Viktige datoer for Utvikling:

  • 20. mai: Utlysning
  • 2. juni: Åpning av inklusjonsvurdering og søknadsskjema
  • 15. september: Søknadsfrist, skissesøknad
  • 15. oktober: Svar på skisse (klokken 13)
  • 15. desember: Søknadsfrist, full søknad
  • 15. februar: Svar på full søknad (klokken 13)