Helse

I programmet Helse kan du søke om opp til 400.000 kroner.

Obs! Har du søkt om prosjektstøtte før 15. juni 2022? Da finner du informasjon om «gamle» Helse her.

Programmet Helse har ingen søknadsfrist, slik at søknader kan sendes når som helst og behandles fortløpende. Alle søknader får svar maks 45 dager etter at de er sendt inn.

Gjennom programmet Helse kan du søke om mellom 40.000 og 400.000 kroner. Dersom du skal søke om større prosjekter kan du søke gjennom programmet Utvikling.

Formål

Formålet med Helse er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Ofte stilte spørsmål:

Hvordan logger jeg inn i Damnett?

Alle nye brukere i Damnett må registrere seg selv via Opprette bruker på innloggingssiden. 

Er du allerede bruker i Damnett så har du et brukernavn og et passord. Du skal kun være registrert én gang, uavhengig av hvor mange organisasjoner du samarbeider med.  

Skal du søke i samarbeid med en ny organisasjon, må du be om tilknytning til denne. Logg inn, klikk på navnet ditt og velg Rediger bruker. Gå i fanen Organisasjon, søk fram den aktuelle og velg. 

Du kan også få god hjelp ved å lese gjennom brukerveiledningen.

Hvem kan søke?

For å søke støtte til helseprosjekter må du enten være fra en godkjent søkerorganisasjon, eller du må samarbeide med en av våre godkjente søkerorganisasjoner. Det er søkerorganisasjonen som avgjør hvilke prosjekter de ønsker å prioritere, og dersom du har en idé til et prosjekt er det viktig at du tar kontakt med relevante organisasjoner så tidlig som mulig for å diskutere et samarbeid.

Det er også organisasjonen som sender inn søknaden og står ansvarlig for prosjekter som blir innvilget. 

Hvor finner jeg søknadsskjemaet?

Alle søknader må fylles ut og leveres i søknadssystemet Damnett

Det er kun godkjente søkerorganisasjoner som kan opprette søknader, og som avgjør hvilke søknader/prosjektideer de ønsker å sende inn. I organisasjonen er det prosjektkoordinator eller saksbehandler som gjør dette og gir deg roller i søknaden.

Se eksempel på søknadsskjema her.

Hvordan fyller jeg ut søknaden?

Når søkerorganisasjonen har opprettet søknad og lagt deg til som søker, kan du fylle ut søknaden i Damnett. Søknaden ligger som en oppgave under fanen Oppgaver/Mine

Det er autolagring i skjemautfyllingen, og hvis du ikke har gjort noe i skjemaet på 20 minutter blir du automatisk logget ut, men du mister ikke noe av det du har skrevet inn. 

I søknadsskjemaet finnes også hjelpetekster som skal guide deg gjennom søknaden.

Hvordan kan flere samarbeide om en søknad?

Søker kan invitere andre inn til å skrive i søknadsskjemaet ved å benytte funksjonen Samarbeid som ligger i egen fane øverst i oppgaveboksen Fylle ut søknad. Invitasjon kan sendes til alle som har rolle i søknaden, i tillegg til saksbehandler eller prosjektkoordinator i søkerorganisasjonen. Den du inviterer inn finner søknadsskjemaet i fanen Oppgaver/Delt med meg.

Kan jeg laste opp vedlegg i søknaden?

Nei, det skal ikke legges ved prosjektbeskrivelse eller andre vedlegg. All informasjon skal fylles inn i søknadsskjemaet.

Kan jeg skrive søknaden på engelsk?

Nei, søknaden må skrives på norsk.

Hvor mye kan jeg søke om?

Du kan søke om prosjektmidler på 40.000-400.000 kroner.

I programmet Helse kan du søke om støtte i inntil to år, men totalsummen skal være innenfor denne rammen. 

Når er søknadsfristen?

Programmet Helse har løpende søknadsbehandling. Det betyr at det ikke er en søknadsfrist, og du er garantert svar på søknaden maks 45 dager etter at den er sendt inn.

NB: Prosjektet må ha oppstartsdato tidligst to måneder og senest seks måneder etter at søknaden er sendt inn.  

Hva kan jeg søke om?

I utlysningen er rammene for Helse definert. 

Hva kan jeg ikke søke om?

Se utlysningen, punkt fire «Dette kan det ikke søkes om». 

Hvordan blir prosjektet mitt vurdert?

Hver søknad får tre uavhengige vurderinger av medlemmer i et fagutvalg. Vurderingene gjøres i tråd med rutine for søknadsbehandling. Karakterene som settes av fagutvalget bestemmer hvilke søknader som innvilges og avslås, basert på en karaktergrense for innvilgelse, som du kan lese mer om her.

Når får jeg svar på søknaden?

Maks 45 dager etter at søknaden er sendt inn.

Alle søkere får svar i Damnett, og prosjekter som får støtte blir offentliggjort på våre nettsider.

Når utbetales prosjektmidlene?

Det er søkerorganisasjonen som mottar prosjektmidlene. Organisasjonen må godkjenne et tildelingsbrev/kontrakt før utbetalingen foretas.

Deretter utbetales prosjektmidlene i starten av den kommende måneden.

Hvordan skal prosjektet slutt- og regnskapsrapporteres?

Prosjektene skal slutt- og regnskapsrapporteres i Damnett.

Mer informasjon finner du under fanen Til deg som har mottatt støtte.