Helse

Helse er stiftelsens største program og omtrent to tredjedeler av midlene går til dette programmet.

Hav og himmel

Programmet Helse har to utlysninger hvert år, og deles derfor inn i Helse vår og Helse høst.

Formål

Formålet med Helse er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge og som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Helse-prosjekter omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Viktige datoer for programmet Helse:

Helse vår:

  • Innen 15. november: Utlysning av midler
  • 2. januar: Søknadsskjemaet åpner
  • 15. mars: Søknadsfrist
  • 15. juni: Tildeling (klokken 13)
  • Cirka 1. juli: Utbetaling av midler

Helse høst:

  • Cirka 15. april: Utlysning av midler
  • 2. juni: Søknadsskjemaet åpner
  • 15. september: Søknadsfrist
  • 15. desember: Tildeling (klokken 13)
  • Cirka 1. februar: Utbetaling av midler

Husk at søkerorganisasjonene har frist FØR Stiftelsen Dams søknadsfrister, så ta kontakt med din organisasjon så tidlig som mulig.

Ofte stilte spørsmål:

Hvordan logger jeg inn i Damnett?

Alle nye brukere i Damnett må registrere seg selv via Opprette bruker på innloggingssiden. 

Er du allerede bruker i Damnett så har du et brukernavn og et passord. Du skal kun være registrert én gang, uavhengig av hvor mange organisasjoner du samarbeider med.  

Skal du søke i samarbeid med en ny organisasjon, må du be om tilknytning til denne. Logg inn, klikk på navnet ditt og velg Rediger bruker. Gå i fanen Organisasjon, søk fram den aktuelle og velg. 

Hvem kan søke?

For å søke støtte til helseprosjekter må du enten være fra en godkjent søkerorganisasjon, eller du må samarbeide med en av våre godkjente søkerorganisasjoner. Det er søkerorganisasjonen som avgjør hvilke prosjekter de ønsker å prioritere, og dersom du har en idé til et prosjekt er det viktig at du tar kontakt med relevante organisasjoner så tidlig som mulig for å diskutere et samarbeid.

Det er også organisasjonen som sender inn søknaden og står ansvarlig for prosjekter som blir innvilget. 

Hvor finner jeg søknadsskjemaet?

Alle søknader må fylles ut og leveres i søknadssystemet Damnett

Det er kun godkjente søkerorganisasjoner som kan opprette søknader, og som avgjør hvilke søknader/prosjektideer de ønsker å sende inn. I organisasjonen er det prosjektkoordinator eller saksbehandler som gjør dette og gir deg roller i søknaden.

Se eksempel på søknadsskjema her.

Hvordan fyller jeg ut søknaden?

Når søkerorganisasjonen har opprettet søknad og lagt deg til som søker, kan du fylle ut søknaden i Damnett. Søknaden ligger som en oppgave under fanen Oppgaver/Mine

Ved å følge brukerveiledningen får du en trinn-for-trinn forklaring på hvordan du søker. 

Det er autolagring i skjemautfyllingen, og hvis du ikke har gjort noe i skjemaet på 20 minutter blir du automatisk logget ut, men du mister ikke noe av det du har skrevet inn. 

Hvor mye kan jeg søke om?

Du kan søke om prosjektmidler på 30.000-1.400.000 kroner.

I programmet Helse kan du søke om støtte i ett til tre år, men totalsummen skal være innenfor denne rammen. 

Når er søknadsfristen?

Helse vår har frist 15. mars, og Helse høst 15. september.

Husk at søkerorganisasjonene har frist FØR Stiftelsen Dams søknadsfrister, så ta kontakt med din organisasjon så tidlig som mulig.

Hva kan jeg søke om?

I utlysningen er rammene for Helse definert. 

Du kan søke om prosjektstøtte for ettårige, toårige eller treårige prosjekter.  

Hva kan jeg ikke søke om?

Se utlysningen, punkt fire med utdypningen under vedlegget «Stiftelsen Dam støtter ikke». 

Kan jeg søke om forskningsmidler?

Du kan ikke søke om midler som faller inn under utlysningen for Forskning

Søknader om utviklingsarbeid, slik som kartlegginger, utredninger og metodeutvikling (som en periode har blitt søkt til pilotprogrammet Utvikling) kan søkes om gjennom Helse. 

Hvordan blir prosjektet mitt vurdert?

Hver søknad får minst tre uavhengige vurderinger av medlemmer i et fagutvalg. Les mer om søknadsbehandlingen her.

Du kan også lese fagutvalgets instruks her.

Når får jeg svar på søknaden?

Helse vår offentliggjøres 15. juni klokken 13, og Helse høst offentliggjøres 15. desember klokken 13.

Alle søkere får svar i Damnett, og prosjekter som får støtte blir offentliggjort på våre nettsider.

Når utbetales prosjektmidlene?

Det er søkerorganisasjonen som motta prosjektmidlene. Organisasjonen må godkjenne et tildelingsbrev/kontrakt før utbetalingen foretas, og hvis det gjøres raskt er utbetalingen slik: 

Helse vår: cirka 1. juli. 

Helse høst: cirka 1. februar. 

Hvordan skal prosjektet slutt- og regnskapsrapporteres?

Det skal leveres regnskapsrapport i Damnett over samlede inntekter og utgifter i prosjektet senest tre måneder etter prosjektslutt. 

Totalinntekt i prosjektet under 300.000 kroner gir fritak for revisjon. 

Sluttrapport skal leveres i Damnett senest tre måneder etter prosjektslutt.  

Sluttrapporten skal legges ved som eget vedlegg basert på anbefalt mal. 

Les mer om slutt- og regnskapsrapportering her.