Til deg som har mottatt støtte

Her finner du nyttig informasjon til deg som har mottat støtte gjennom Helse-programmet.

Hav og himmel

For Stiftelsen Dam er det svært vesentlig at resultater og erfaringer fra gjennomførte prosjekter blir tilgjengelig for alle.

Kreditering

Stiftelsen Dam sprer informasjon om prosjekter, prosjektresultater og sluttrapporter, blant annet gjennom vårt prosjektbibliotek og gjennom omtaler på våre egne nettsider.

Dersom du har fått støtte ønsker vi at du krediterer oss, enten med tekst, logo eller begge deler i omtale av prosjektet. Les mer og last ned logoen vår dette her.

Organisasjonene oppfordres til å bruke resultatene bevisst for kompetansebygging og utvikling i eget arbeid.

Rapportering

Alle prosjekter som har mottatt støtte må levere regnskap og sluttrapport. Dersom prosjektet er flerårig må det også leveres en framdriftsrapport for hvert år. Prosjekter som har fått mer enn 300.000 kroner i støtte er også revisjonspliktige. Under finner du informasjon om de ulike rapporteringene.

Framdriftsrapport

Framdriftsrapporten skal fortelle hva som er gjennomført og oppnådd så langt i prosjektet.

Frist:
  • 1. juni for Helse vår
  • 1. desember for Helse høst

Les mer om framdriftsrapport for programmet Helse her.

Regnskap og revisjon

Det skal leveres regnskap for prosjektets samlede utgifter og inntekter etter at prosjektperioden er avsluttet, det vil si inklusive andre eventuelle tilskudd og inntekter til prosjektet.

Frist:
  • Tre måneder etter sluttdato i prosjektet.

Les mer om regnskap og revisjon her

Sluttrapport

Alle Helse-prosjekter må levere sluttrapport etter endt prosjektperiode. I sluttrapporten skal du blant annet rapportere på måloppnåelse og effektmål.

Frist:
  • Tre måneder etter sluttdato i prosjektet.

Stiftelsen Dam har utarbeidet en egen veileder for sluttrapporter, og du kan også lese mer om sluttrapportering her.

Forlengelse, dobbeltfinansiering og tilbakebetaling

Det vil i noen tilfeller være behov for å forlenge prosjektperioden, eller det kan være aktuelt å tilbakebetale midler ved prosjektperiodens slutt.

Les mer om forlengelse, dobbeltfinansiering og tilbakebetaling her