Jeg hjelper hjerne

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Hjernesvulstforeningens hovedutfordring er å utvikle og utvide tilbud til personer med hjernesvulst og deres pårørende. Det er stor forskjell på hvordan man mestrer alvorlig sykdom. Menn har en tendens til å håndtere sykdom på måter som hverken er bra for dem selv eller de som står dem nære. Vi ser behov for å utvikle et tilbud til rammede, pårørende og medisinsk fagpersonell rettet direkte mot menn som enten selv lider av alvorlig sykdom eller som er pårørende til noen med alvorlig sykdom. Sette fokus på sykdommen gjennom å etablere en egen hjernesvulstuke.

Målsetting

Hovedmålsettingen med prosjektet er å gi personer med hjernesvulst en bedre hverdag og større forståelse. Bidra til økt forståelse for og støtte til menn som berørt av alvorlig sykdom. Ta opp relevante tema til diskusjon på fagkonferanse. Bidra til økt frivillig innsats.

Målgruppe

Målgruppen er rammede, pårørende/nærstående og medisinsk fagpersonell. Nevrologiske sykdommer, primært hjernesvulst.

Antall personer i målgruppen

5000

Beskrivelse av gjennomføring

Hjernesvulstforeningen ønsker å avholde en serie aktiviteter spredt over hele landet i løpet av Hjernesvulstuken 2017 med fokus på folkehelse, livsglede og mestring av alvorlig sykdom som hjernesvulst er, uavhengig av diagnose. Hjernesvulstforeningen legger vekt på å utvikle likepersonstilbud til å omfatte et større spekter av tjenester. Som en følge av dette ser vi for oss i større grad å lage kompendier og filme foredrag som kan brukes til webinarer og informasjons-/mestringshjelp på egne sider. Det er et faktum at mange av våre dyktige formidlere av kunnskap om hjernesvulst selv lider av terminale sykdommer, og deres stemme vil gjennom filming og produksjon av trykte kompendier vil leve videre lenge etter at de selv har gått bort. Gjennom produksjon av filmer og kursmateriell i forkant og under Hjernesvulstuken vil vi kunne sørge for at flere vil få tilgang til relevant og nærmest livsviktig kunnskap om mestring og livsglede. Se vedleggg for mer utfyllende beskrivelse.

Fremdriftsplan

Sep -des 16: Forarbeid Januar-april 17: Utvikle undervisningsmateriell og forberede lokale arrangement. Mars/april 17: Sende ut informasjon . Briefe/informere faglige bidragsytere April/mai17: Gjennomføring av Hjernesvulstuken 2017 Mai 17: Evaluering Skrive om konferansen i nyhetsbrev til medlemmer og på hjemmesiden vår www.hjernesvulst.no og referat/oppsummering til deltakerne. Juni 17: Skrive sluttrapport til Extrastiftelsen.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Prosjektrapport Jeg hjelper hjerne.pdf

Prosjektleder/forsker

Rolf Johan Ledal

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Jeg hjelper hjerne
Organisasjon
Hjernesvulstforeningen
Beløp Bevilget
2017: kr 650 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
01.03.2019
Status
Under gjennomføring