Mestring – Hjerne det!

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Manglende mestring av sykdom og livet som hjernesvulstrammet hos langtidsoverlevere med en “dødsdom” hengende over seg. Enkelte klarer ikke å leve med denne sistuasjonen, og mestrer livet dårlig. Destruktiv oppførsel, samlivsbrudd, selvmordsforsøk og selvmord forekommer i målgruppen. Prosjektet er et ønske om å etablere et videregående tilbud for langtidsoverlevere som har gjennomgått grunnleggende mestringskurs og som trenger en møteplass og en læringsarena for egen mestring og forbedring av relasjoner til nærstående.

Målsetting for prosjektet

Bygge sterkere mestringstro og -evne hos den enkelte, samt bidra til økt livskvalitet og bedre relasjoner til nærstående som et resultat av dette.

Målgruppe

Langtidsoverlevere med hjernesvulst/hjernekreft.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

30

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Samlingsbasert videregående mestringstilbud basert på dialog og enkelte foredrag. En gruppe på 25 voksne pasienter skal delta på tre helgesamlinger som kommer i tillegg til det løpende mestringstilbudet som Hjernesvulstforeningen tilbyr i perioden Q2/22-Q2-23. Målsetningen er at det skal være de samme som deltar på alle tre samlingene, med mulighet for at et fåtall kan bli byttet ut etter eget ønske eller sykdomsprogresjon, noe som ikke kan utelukkes. Prosjektet skal være basert på erfaringer blant likepersoner i samme situasjon, og som mestrer livet med den alvorlige diagnosen på en god måte og har opparbeidet seg erfaringer gjennom mange år med egen og andres sykdom. Faglig forsterkning av erfaringer gjennom bruk av litteratur og samtaler med relevant fagpersonell for utvikling av tilbudet. Lavterskel tilbud for voksne pasienter uavhengig av kjønn. Aktiviteter inne og ute, tilpasset gruppens forutsetninger.

Fremdriftsplan for prosjektet

Utvikling av faglig opplegg og rekruttering Q1/22 Gjennomføring av samlinger samt datainnsamling/evaluering og justering (samling 1 og 2) Q2-Q4/22 Gjennomføring av samling 3 samt datainnsamling/evaluering Q2/23 Datainnsamling/evaluering av samling 3 Q2-Q3/23 Rapportskriving Q3-Q4/23

Prosjektleder

Rolf Johan Ledal

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Mestring – Hjerne det!
Organisasjon
Hjernesvulstforeningen
Beløp Bevilget
2022: kr 434 000, 2023: kr 252 000
Startdato
03.01.2022
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring