Betre monitorering ved vakenkraniotomiar for hjernesvulstpasientar

I samarbeid med


Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Hjernekreft av typen diffust gliom er ikke mulig å kurere, men tidlig kirurgisk behandling gir lenger overlevelse. Behandlingen er en balansekunst, en skal fjerne mest mulig tumorvev uten å påføre pasienten skaderr som kan gi varig funksjonssvikt og redusert livskvalitet. Ved Oslo universitetssykehus har vi et stort volum og gode resultater for hjernekirurgi der pasienten er våken og samarbeider under inngrepet slik at man kan overvåke bevegelsesevne og språkfunksjon. Bevaring av mer komplekse språkfunksjoner og kognisjon kan ha stor betydning for livskvalitet, men krever svært detaljert utredning og metodikk. Dette gjøres kun noen få steder i verden. Slike kompliserte undersøkelser under inngrep krever tett samarbeid mellom pasienten og det multidisiplinære teamet gjennom hele behandlingsforløpet. Vi ønsker å etablere et slikt pasientforløp tilpasset norske forhold og evaluere effektene av behandlingsløpet med fokus på bevaring av komplekse funksjoner og målrettet rehabilitering.

Prosjektleder

Einar Osland Vik-Mo

Detaljer
Program
Forskning (2022)
Prosjektnavn
Betre monitorering ved vakenkraniotomiar for hjernesvulstpasientar
Organisasjon
Hjernesvulstforeningen
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Nevroklinikken
Beløp Bevilget
2023: kr 793 000, 2024: kr 793 000, 2025: kr 793 000
Startdato
15.03.2023
Sluttdato
15.03.2026
Status
Under gjennomføring