URO- Utviklingshemming, rus og opplysning. Nett- og plakatkampanje.

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

5000

Fremdriftsplan

Høsten 2023 jobber kommunikasjonsrådgiver og ekspertene med utforming av hjemmeside og kampanje. Prosjektleder er ansvarlig for det faglige innholdet. Nettsiden åpnes 15.10.2023. Kampanjen rulles ut i sosiale medier 1.november 2023 og avsluttes 31.05.2024. Kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder er ansvarlige for å følge opp henvendelser som kommer som følge av kampanjen. Plakatkampanje i aktuelle kommuner starter i januar 2024. Vi ønsker plakater på bymøbler, i boliger, på arbeidsplasser og andre steder vi kan nå målgruppa. Plakater er viktig da deler av målgruppa i liten grad har tilgang til eller bruker nett og sosiale medier. Prosjektgruppa vil bruke tid på å oppsøke aktuelle steder å henge plakatene. Det gir oss mulighet til å synliggjøre prosjektet ytterligere og bygge nettverk med personer som har interesse for tematikken. Kampanjen evalueres og rapport skrives i juni 2024. Prosjektleder er ansvarlig for evaluering, og at denne skrives i samarbeid med den øvrige prosjektgruppa. Det skal også skrives en lettlest rapport. I etterkant av kampanjen ønsker vi å publisere en fagartikkel og en lettlest artikkel, om arbeidet med kampanjen, og effekten av den.

Prosjektleder/forsker

Lise Kathrine Holm

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
URO- Utviklingshemming, rus og opplysning. Nett- og plakatkampanje.
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Beløp Bevilget
2023: kr 270 000, 2024: kr 130 000
Startdato
01.10.2023
Sluttdato
31.05.2024
Status
Under gjennomføring