URO Utviklingshemming – Rus – Opplysning

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I likhet med andre folk, bruker mange mennesker med utviklingshemming rusmidler. De eksponeres også for andres rusbruk. For noen er det uproblematisk, andre får store vansker både sosialt og helsemessig. I dag finnes få eller ingen tilpassede holdnings/forebyggingsprogrammer, kartleggingsverktøy til bruk i rusbehandling eller behandlingstilbud rettet spesifikt mot mennesker med utviklingshemming. Det finnes lite forskning. Det er behov for mer kunnskap for å kunne utvikle gode forebyggingstiltak.

Målsetting

Utvikle målrettede tiltak som bidrar til at færre mennesker med utviklingshemming bruker rusmidler på måter som skader dem selv eller andre. Delmål: Framskaffe konkret informasjon og kunnskap om mennesker med utviklingshemming og rus, manglende tiltak og behov informasjons og forebyggingstiltak

Målgruppe

Mennesker med utviklingshemming og deres pårørende. Ansatte som møter personer med utviklingshemming og personer med rusproblematikk i sitt arbeid.

Antall personer i målgruppen

200

Beskrivelse av gjennomføring

Vi vil gjennomføre fagdager i to kommuner for å skape økt bevissthet om mennesker med utviklingshemming og rusbruk. I samarbeid med Korus Sør vil vi deretter kartlegge problematikk. Kartleggingen skal gi kunnskap om hvordan forutse, intervenere og bistå når mennesker med utviklingshemming får vansker som følge av egen eller andres rusbruk. Hensikten er å legge til rette for god tilnærming, målrettede forebyggingstiltak og oppfølging av mennesker med utviklingshemming som har utfordringer som følge av rus og rusbruk. Referansegruppe bestående av mennesker med utviklingshemming skal sikre erfaringskompetansen i prosjektet. Vi vil også innhente kunnskap og erfaringer fra Danmark. Udviklingshæmmedes Landsforbund utdanner borgevejledere/erfaringskonsulenter, mennesker med utviklingshemming som kan undervise om bl.a. alkohol.

Fremdriftsplan

Desember 2021 Oppstart, planlegging av fagdager. Januar 2022 Rekruttere referansegruppe og prosjektrådgiver. Februar 2022 Gjennomføre fagdager i to kommuner. Vår/sommer 2022 (6 måneder)Kartlegging i de samme kommunene. September 2022 studietur til Danmark. Oktober 2022 Oppsummering, evaluering og utarbeiding av plan for videre arbeid. November 2022 Presentasjon av resultater og åpen fagfag. Desember 2022 Nye planer legges …

Prosjektleder/forsker

Lise Kathrine Holm

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
URO Utviklingshemming – Rus – Opplysning
Organisasjon
IOGT i Norge
Beløp Bevilget
2022: kr 700 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring