Gatelangs scenekompani

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

IOGT har i mange år drevet Sammensenteret, som er et lavteskel aktivitetstilbud for mennesker med rusproblemer i byen. På senteret tilbyr vi foruten mat og samtaler også en mulighet til å delta i ulike kulturelle tiltak. Vi ønsker å gi et tilbud der det er en viss forventning om at brukerne stiller opp, gjennomfører og kan oppleve mestringsfølelsen av å ha fullført en prosess. Målet er å skape et kreativt fellesskap der ulike mennesker med ulik livserfaring kan føle tilhørighet i et snu, trygt, krativt, inkluderende og rusfritt miljø som viser interesse i nettopp dem, deres erfaringer og levde liv. Gatelangs er et eksempel på dette, et teater hvor deltakerne selv er med på å utvikle forestillingen bygget på tanker og erfaringer som de har. Gatelangs ble forsøkt ut i 2022 med flere forestillinger på Alladin scene i Kristiansand. Det ligger nå en forventning og ønske hos deltakerne i både aktivitet og hyppighet av forestillinger. Vi ser på dette som et godt tegn for fellesskapet, den kreative utfoldelsen og mestringen de opplever gjennom prosjektet. Arbeidet synliggjør også det levende gatebildet i Kristiansand, samtidig som det gir deltakerne mulighet til å delta på lik linje med alle andre.

Aktivitet/tiltak/metode

Gatelangs scenekompani er inspirert av Streetwise Opera og Teater Bak Murene. Vi vil skape scenekunst der deltakerne arbeider ut fra et likeverdt- og inkluderingsperspektiv. For å være inkluderende må målgruppen ikke kun være mennesker med rusutfordringer, men også andre som på en eller annen måte er knyttet til gaten. Vi har etter første runde med forestillinger fått flere nye medlemmer blant dem flere unge hvor enkelte er tidligere er rusavhengige og andre er studenter som ønsker å skape teater. Vi har også tidligere innsatte, en person som har en bevegelseshindring, en som er døv og har med seg tegnspråktolk. Gruppen er svært sammensatt, og det er noe som gjør at miljøet innad i gruppen har stor takhøyde og respekt. Gjennom ukentlige øvinger er deltakerne med på å skape et felles scenemateriale som skal resultere i en forestilling. Vi avgjør sammen med deltakerne hva osm vises frem for publikum. Prosjektgruppen arbeider sammen med deltakerne på en likeverdig og demikratisk nivå frem til de siste tre ukene før forestillingen. Derfra vil prosjektlederne gå inn i regissørrollen frem mot visning. Dette er en del av den teatermetodologiske tilnærmingen. Fra vi er ferdige med å sille forestilllinger til vi starter opp et nytt prosjekt tilrettelegger vi for jevnlige treff med deltakere. Vi evaluerer og reflekterer rundt prosessen og resultatet sammen med alle deltakere for å se hva som fungerte og hva vi kan gjøre annerledes neste gang. Det finnes fallgruver, spesielt med tanke på deltakerne som har rusutfordringer. Det kan bl.a dreie seg om oppmøte, deltakelse og gjennomføring, bruk av rusmidler og utagerende atferd. Vi må også være varsomme i måten vi håndterer deltakerenes historer og materiale på med tanke på traumer. I siste ende er det prosjektlederne som har ansvaret for å omforme idèene og historiene slik at det verken blir selvutleverende eller går over deltakernes integritet.

Antall deltakere

20

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Prosjektet skal gi deltakerne et pusterom fra hverdagens utfodringer og gatens problemer. Gjennom utforskning av tematikker, musikkm dans, lek, kreatve og emokratiske prosesser skal deltakerne finne glede ved å skape sammen, åpne opp sitt krative potensiale og få erfaringer med å skape og vise frem en forestilling fra a til å. Denne erfaroingen kan gi positive virkninger som personlig vekst, økt selvtillit, styrke forsåelsen av det å være en betydningsfull del av et fellesskap og se andre mennesker som likeverdige. Dette kan bidra til økt folkehelse. I arbeidet opplever vi en enorm vekst hos deltakerne. Enkelte sliter med for eksmepl angst og depreson. Bare å komme på en øvelse kan være grensoverskridende. Derfor er det viktig å skape trygge rammer for abrbeidet. Enkelte velger også å trekke seg når ting blir vanskelig for dem i hverdagen. Da prøver vi å nå dem på andre måter og åpner opp for at vi er tilgjengelige. Vi opplever også at deltakere på tvers i gruppen er sosiale utover øvingstider og tar vare på hverandre når de har det vanskelig. Et annet perspektiv på effekten av arbeidet er at vi har nådd en helt annen publikumsgruppe i Kristiansand enn den gjengse teatergåeren. Av de vel 200 tiskuerne som så “Fint å slippe og bære alt”, som første forestilling het var circa en tredjedel mennesker som vanligvis ikke oppsøker eller har råd til å gå på teater. I tillegg er det en effekt/virkning av Gatelangs treffer et tverrrfaglig område ennenfor kunst, helse, sosialt arbeid og pedagogikk.

Plan for gjennomføring

Gatelangs skal ha faste øvelser hver mandag fra 18-20 (21). Utover dette har vi eksrtaøveøser, kostyme/scenografi-verksteder opp mot forestillinger, sommer- og juleavslutninger og sosiale sammenkomster etter foerstillinger, og vi forsøker å samle gruppen når det går andre forestillinger i byen som er relevante for gruppen å se. I tillegg til aktivitetsplanen under, holder vi mulighetene åpne for å delta med kunstneriske innsalg eller fagsamtaler på arrangementer, happenings, fagdager etc. der v enten bli invitert direkte eller selv ser at vi har en naturlig plass. Som eksempel kan vi nevne at vi i 2023 har vørt til stedet på “En by for alle”, IOGTs årsmøte på Åsane folkehøgskole, Kulturytring i Drammen og Arendalsuka.

Prosjektleder

Sunniva Solheim

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Gatelangs scenekompani
Organisasjon
IOGT i Norge
Beløp Bevilget
2024: kr 250 000
Startdato
01.02.2024
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring