Kontaktperson

Helene T. Strøm-Rasmussen

NFU ble stiftet i 1967, og har nesten 8.300 medlemmer. Aktiviteten er fordelt på 13 fylkeslag og 166 lokallag over hele landet. NFU er en viktig pådriver for å bedre levekårene for mennesker med utviklingshemming.

NFU har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 2003.

I 2024 har NFU fått støtte til4prosjektER
det utgjør145.000kroner
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har nfu fått støtte til164prosjekter
totalt har nfu fått66.499.941kroner i støtte fra stiftelsen dam

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk midler gjennom NFU:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter