Moro med matlaging og mer aktivitet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet. På linje med befolkningen forøvrig, finnes det i dag mange mennesker med utviklingshemning som er overvektige og som har sykdomstegn knyttet til livsstil. Mye på grunn av feil kost og for lite aktivitet. Forbruk av ferske grønnsaker og frukt, ferskt kjøtt og fisk er lavt hos denne gruppen, mens den er økt i befolkningen for øvrig. Mange kommuner tilbyr sine tjenestemottakere ferdigmat fra

storkjøkken. Dette motvirker normaliseringstanken, som handler om at den enkelte skal få mulighet til selv å handle, lage og spise sin egen mat på linje med andre mennesker. Økt bevissthet og kunnskap om et sunnere kosthold

og betydningen av fysisk aktivitet vil kunne bidra til økt livskvalitet også for mennesker med utviklingshemning. NFU Hadeland lokallag gjennomførte i samarbeid med Libra Helse og Kostholdsorganisasjon

to korte kurs på 12 timer over 4 samlinger, høsten 2007 og våren 2008. Med gode tilbakemeldinger fra deltakerne og deres tjenesteytere. Gjennom kurset ble de mer bevisst på hvilken mat de skulle velge og betydningen av fysisk aktivitet som helseforebyggende tiltak. Det er viktig at tjenesteyterne også har høy fokus og kunnskap om dette. Vi

ønsker derfor med dette prosjektet å kunne tilby flere av våre medlemmer et slikt tilbud og søker om midler til å finansiere dette.
2. Prosjektets målsetting.
Hovedmålet med prosjektet er å forbedre matvanene og aktivitets nivå hos hver enkelt tjenestemottaker og at tjenesteytere følger opp dette hos de som trenger hjelp.
Prosjektmålene er tenkt nådd med å kurse deltakerne (utviklingshemmede og deres tjenesteytere) for å øke kunnskapen og skape interesse for emnet kosthold og fysisk aktivitet.

Økt fokus og kunnskap vil bidra til at de selv tar sunnere valg hver dag.
?Fokusere på sunnere mat/kost vaner.
?Fokusere på aktivitet
?Fokusere på at hjelper/tjenesteyter får samme kunnskap og holdninger
?Fokusere på at hjelper/tjenesteyter kan gi råd til tjenestemottaker uten at det blir oppfattet som tvang, slik mange er redd for å gjøre.
?Fokusere på at sunn mat ikke er mer tidkrevende å lage
3. Prosjektets målgruppe.
Målgruppen er utviklingshemmede og deres tjenesteytere i kommunene Gran, Lunner og Jevnaker på Hadeland.
4. Beskrivelse av gjennomføringen
Prosjektet vil strekke seg over 12 måneder i 2011 hvor utviklingshemmede sammen med tjenesteytere deltar på matlagingskurs med både teori og praksis, samt at kursholder deltar på personalmøter hos tjenesteytere for å skape diskusjon og refleksjon, samt gir kostholdsveiledning i trå med Helsedirektoratets anbefalinger.
5. Prosjektets betydning.
Økt fokus og kunnskap vil bidra til at utviklingshemmede selv tar sunnere valg hver dag. Dette vil skape en holdning om at sunn mat ikke er mer tidkrevende å lage enn halvfabrikata og annen ferdigmat. Med hjemmelaget mat har man bedre kontroll over hva maten inneholder og man unngår ugunstige fettsyrer og mye salt. Økt kunnskap hos tjenesteytere vil bidra i positiv retning, også for de utviklingshemmede som ikke direkte kan delta på kurset. Samt bedre helse. Det overordnede målet er at sunn mat og nok mosjon/aktivitet vil bidra til økt livskvalitet og bedre helse.
6. Framdriftsplan.
Kurset som gjennomføres av Libra Helse og kostholdsorganisasjon holdes en gang i måneden fra januar ? november 2011, 12 møter á 5 timer i hver av de 3 kommunene. Så snart eventuell støtte blir innvilget vil vi sende ut innbydelsene til kurset. Slik at alt er klart til oppstart i januar. Vi vil også bruke lokale/regionale media til å belyse nødvendigheten av

kurset, og hvor vi har fått støtte til å gjennomføring. I etterkant vil vi forta en evaluering av kurset.
Dette og erfaringen med gjennomføringen av kurset vil bli distribuert i vår organisasjon over hele landet, blant annet gjennom vårt medlemsblad ?Samfunn for alle?, og nettsiden til NFU.
Det vil også gis omtale i NFU`s

studieforbund Populus.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0514.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn. På linje med befolkningen forøvrig, finnes det i dag mange mennesker med utviklingshemning som er overvektige og som har sykdomstegn knyttet til livsstil. Mye på grunn av feil kost og for lite aktivitet. Dette kan på sikt føre til mange belastninger – som kommer i tillegg til alle de andre utfordringene som mange av dem er født med. Livsstilsykdommer vil være en belastning for den utviklingshemmede. Denne problemstillingen blir ikke tatt nok på alvor og mange kommuner tilbyr sine tjenestemottakere ferdigmat fra storkjøkken og annen salt- og fettholding ferdigmat som ikke bidrar positivt i forhold til å forebygge denne negative trenden.
Økt bevissthet og kunnskap om et sunnere kosthold og betydningen av fysisk aktivitet vil kunne bidra til økt livskvalitet for mennesker med utviklingshemning.
Målsetting. Hovedmålet med prosjektet var å forbedre matvanene og aktivitets nivå hos hver enkelt tjenestemottaker og at tjenesteytere følger opp dette hos de som trenger ekstra støtte, motivasjon og hjelp til å spise sunnere og mosjonere mer. Prosjektmålene skulle nås med å kurse deltakerne (utviklingshemmede og deres tjenesteytere) for å øke kunnskapen og skape interesse for emnet kosthold og fysisk aktivitet.
Resultater. Økt fokus og kunnskap har bidratt til at de selv tar sunnere valg hver dag.
I løpet av 2011 er det gjennomført 12 kursdager à 5 timer i kommunene Gran, Lunner og Jevnaker. Det har vært stort oppmøte blant deltakerne, og samtliges evalueringer har vært positive. Deltagerens ferdigheter har økt hele veien, både på å delta aktivt med å utarbeide handleliste, handle i butikken, og lage mat fra bunnen av. De har tilegnet seg kunnskap både om praktisk matlaging, men også om hva maten inneholder og hvorfor det er viktig å spise mer frukt og grønnsaker, grove kornprodukter, fisk, kjøtt osv.
De fokuserer nå mer på sunnere mat kostholds vaner og aktivitet.
Og at hjelper/tjenesteyter har fått samme kunnskap og holdninger.
Videre planer. Dette og erfaringen med gjennomføringen av kurset vil bli distribuert i vår organisasjon over hele landet, blant annet gjennom vårt medlemsblad “Samfunn for alle”, og nettsiden til NFU.
Det vil også gis omtale i Studieforbundet Næring og samfunn som NFU er medlem av.

Prosjektleder/forsker

Arvid Drolsum

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Moro med matlaging og mer aktivitet
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Libra Helse og Kostholdsorganisasjon
Beløp Bevilget
2011: kr 259 000
Startdato
06.01.2011
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet