Milla Says- Styrke læring og bruk av ASK: alternativ/supplerende kommunikasjon

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

NFU vil forbedre de digitale hjelpemidlene for Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK) som Milla Says tilbyr. Milla Says er et etablert og unikt hjelpemiddel for barn med svikt i talespråk, og de mottok i februar en FN-basert pris for sitt arbeid med inkludering og å redusere barrierer; Zero Project Award 2023 ASK er er en forutsetning for at personer med språksvikt kan uttrykke seg og kommunisere med omgivelsene. Brukerens ASK-kompetanse er bortkastet hvis ikke nettverket også lærer seg brukerens språk. Tradisjonelle metoder med papir og kurs er dårlig egnet for synkronisert læring og utvikling hos både bruker og nettverk. Det inspirerte Milla Says til å utvikle sin nettbaserte multimediatilnærming som har en unik synkron deling og kommunikasjon i nettverk. Den fleksible multimediastrukturen i individuelle databaser deles i individuelle nettverk og er skreddersydd for Tegn-Til-Tale, men er egnet også for andre varianter som gester og kroppsuttrykk. Neste skritt i dette utviklingsprosjektet er å styrke selvstendighet gjennom økt brukervennlighet og motivering. Brukere og medbrukere (pårørende /fagpersonell) har foreslått de nye funksjonene Voiceover (talemeny – “høre ord det pekes på”), Filtrering (“mest brukte tegn”) og motiverende aktivitetsregistrering/rapportering.

Aktivitet/tiltak/metode

Hovedformålet med prosjektet er å utvikle funksjoner som motiverer bruker, medbruker og fagpersonell, og funksjoner som gjør det lettere å navigere i brukerens egen multimediaordbok. Målgruppen er personer med språksvikt og behov for tegn eller andre former for ASK, og deres nettverk av familie, medelever, venner, omsorgs- og fagpersonell. Vi ønsker å ha fire prosjektgrupper: Prosjektgruppe 1: Seks ressurspersoner i prosjektledelsen. Prosjektgruppe 2: 20 deltakere som er primærbrukere, medbrukere og fagpersonell/eksperter (rekruttert allerede). Prosjektgruppe 3/testgruppe: 200 brukere og 1400 medbrukere i testgruppen skal omfatte flere aktuelle brukergrupper. Eksisterende brukere av Milla Says vil få bruke nye funksjoner fritt i prosjektperioden mot å evaluere funksjonalitet, motivasjon og nytte. Etter prosjektperioden inngår funksjonene i standard-produktet. Prosjektgruppe 4: Sju ekspert-testere evaluerer nye funksjoner. Målene er å utvikle nye funksjoner som er unike for Milla Says blant ASK-hjelpemidlene: 1) Voiceover og Filtrering (“mest brukte tegn”) som forbedrer brukervennlig navigering i den individuelle nettbaserte databasen med tegn/lyd/video/ord/tekst/bilder/symboler (multimediaordboken). 2) Automatisert aktivitetsregistrering som grunnlag for motivering av brukere og medbrukere og dokumentasjon for fagpersonell om utvikling, funksjonsnivå og bruksomfang av brukerens eget språk. Måloppnåelsen vurderes kontinuerlig av prosjektgruppe 2 og 4 under utviklingsprosessen, og av prosjektgruppe 3 (alle Milla Says-brukere etter implementering). Utviklingen skal skje i dialog mellom IT-utviklere og prosjektledelse/prosjektgruppene. Utviklingsprosessen styres av prosjektleder og sentrale og lokale ledd av NFU. Sikkerhet, personvern og etiske hensyn ved lagringen av persondata vurderes av prosjektgruppe 1 og 4. Prosjektets hovednytte vil nå flere tusen eksisterende og framtidige brukere av Milla Says-appene etter prosjektperioden.

Antall deltakere

1600

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Forventede virkninger: 1) At flere brukere kan få hjelp av ASK til å uttrykke seg og kommunisere i hverdagen selvstendig, uten å trenge en tolk for å bli forstått. Appen Communicator by Milla Says vil kunne fungere som deres digitale tolk/talemaskin fordi multimediastrukturen bygger bro mellom språkene til dem som skal kommunisere. 2) Flere brukere/brukergrupper kan ta i bruk og mestre Tegn-Til-Tale som kommunikasjonsstøtte fordi det blir lettere å manøvrere i multimediavokabularet. De nye funksjonene Voiceover og Filtrering gjør det enklere å lære seg Tegn-Til-Tale som ASK-metode og å bruke Tegn-Til-Tale i hverdagen. Systemet egner seg også for gester, kroppsspråk, standard tegnspråk og kommunikasjonssymboler som ASK-metode for personer med lav funksjonsevne. 3) Bedre brukervennlighet og mer motiverende tilbakemelding fra trening og bruk vil gjøre nye og tidligere ASK-brukere mer motivert for å lære seg og bruke nye tegn og symboler og dermed utvide sitt vokabular raskere, og de vil kommunisere mer aktivt og oftere i hverdagen. 4) Omsorgspersoner, pedagoger og behandlere i språkmiljøet vil få bedre oversikt over brukerens ordforråd, utvikling og kommunikasjonsaktivitet og raskere ta i bruk nye ord/tegn. Dette vil både motivere til fortsatt innsats fra omgivelsene og gi grunnlag for styring av pedagogiske tiltak som trengs for å komme videre. 5) Brukervennligheten med nye funksjoner øker muligheten for at Milla Says-appene når ut til flere og bredere grupper. Trafikkskadde, slagrammede, de med medfødte hjerneskader og hørselshemmede er potensielle brukergrupper som bør inkluderes i målgruppen.

Plan for gjennomføring

Fase A: Behov- og funksjonsavklaring med Prosjektgruppe 2. August 2023 Fase B: Seminarer med NFU og Prosjektgruppe 4 og 1 om innspill fra fase A. Prioritering og ambisjonsnivå for fase C. Samlede svar/resultat fra fase A og B blir grunnlag for fase C. Fase C: IT-utvikling til betaversjoner: 1) Voiceover (Talemeny) fra august 2023 2) Aktivitetsregistrering og synkronisering fra august 2023 3) Filtre i brukergrensesnitt basert på bruksdata fra oktober 2023 4) Tilbakemeldinger/rapporter til brukere og medbrukere, og til pedagogisk og administrativ bruk for fagpersonell fra januar 2024 Fase D: Betatesting i Prosjektgruppe 2 og erfaringshøsting 1) august 2023 2) november 2023 3) Februar 2024 4) Mai 2024 Fase E: Prosess i Prosjektgruppe 4. August 2023 – mai 2024 Fase F: Ferdigstille IT-utvikling av funksjonene 1)-4). Mai – september 2024 Fase G: Evaluere anvendbarhet i nye funksjoner i Prosjektgruppe 2 og 4. Erfaringshøsting i mindre grupper og fra bred testbruk i prosjektgruppe 3. H: Implementering til alle brukere av Milla Says – fra januar 2025.

Prosjektleder

Aleksander Helmersberg

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Milla Says- Styrke læring og bruk av ASK: alternativ/supplerende kommunikasjon
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Beløp Bevilget
2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000
Startdato
01.08.2023
Sluttdato
02.12.2024
Status
Under gjennomføring