Milla Says- Styrke læring og bruk av ASK: alternativ/supplerende kommunikasjon

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

1600

Fremdriftsplan

Fase A: Behov- og funksjonsavklaring med Prosjektgruppe 2. August 2023 Fase B: Seminarer med NFU og Prosjektgruppe 4 og 1 om innspill fra fase A. Prioritering og ambisjonsnivå for fase C. Samlede svar/resultat fra fase A og B blir grunnlag for fase C. Fase C: IT-utvikling til betaversjoner: 1) Voiceover (Talemeny) fra august 2023 2) Aktivitetsregistrering og synkronisering fra august 2023 3) Filtre i brukergrensesnitt basert på bruksdata fra oktober 2023 4) Tilbakemeldinger/rapporter til brukere og medbrukere, og til pedagogisk og administrativ bruk for fagpersonell fra januar 2024 Fase D: Betatesting i Prosjektgruppe 2 og erfaringshøsting 1) august 2023 2) november 2023 3) Februar 2024 4) Mai 2024 Fase E: Prosess i Prosjektgruppe 4. August 2023 – mai 2024 Fase F: Ferdigstille IT-utvikling av funksjonene 1)-4). Mai – september 2024 Fase G: Evaluere anvendbarhet i nye funksjoner i Prosjektgruppe 2 og 4. Erfaringshøsting i mindre grupper og fra bred testbruk i prosjektgruppe 3. H: Implementering til alle brukere av Milla Says – fra januar 2025.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Milla Says- Styrke læring og bruk av ASK: alternativ/supplerende kommunikasjon
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Beløp Bevilget
2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000
Startdato
01.08.2023
Sluttdato
02.12.2024
Status
Under gjennomføring