Plateinnspilling HK Vest

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Hjelpekilden ble opprettet i 2012 av mennesker som har gått gjennom religiøse bruddprosesser, for selv å kunne være til hjelp for nye religiøse utbrytere. Våre brukere har bakgrunn fra rundt 24 små og store miljøer, der BCC, Jehovas Vitner, Samfundet, Læstadianere, LDS og ulike pinse-karismatiske miljøer utgjør de største. Å bryte med et religiøst miljø som har distansert seg fra storsamfunnet, kan føre til at man må integrere seg inn i et samfunn man ikke kjenner, og har en innlært mistro til. Når bruddet samtidig kan ha medført at man har mistet familie og nettverk, fører dette ofte til ensomhet. Felles for de norske trossamfunnet er bruken av musikk og allsang som en del av forkynnelsen. Dette kan i mange tilfeller gi et ambivalent forhold til sang og musikk. Flere av våre medlemmer uttrykker likevel at musikken er noe de savner, og ønsker å ta tilbake. Ved å skape nye minner og assosiasjoner, kan man gradvis utvikle et nytt og positivt forhold til sang og musikk. Målet er å lage en plate sammen med, og for utbrytere. Vi vil gi mennesker som ikke kjenner noe tilhørighet i storsamfunnet, en følelse av felleskap og noe gjenkjennelig å speile seg i. Med dette prosjektet er meningen å gi en langvarig støtte og forståelse, både til prosjektets medvirkende og dets mottakere.

Aktivitet/tiltak/metode

Som et tiltak for å hjelpe utbrytere, vil Hjelpekilden dra i gang et prosjekt med plateinnspilling. Vi skal arrangere musikkverksted hvor vi sammen skal skrive, komponere og arrangere sanger. Mennesker som sliter psykisk som følge av et religiøst brudd skal få muligheten til å skrive sangtekster basert på sine opplevelser. Deltakerne skal rekrutteres fra Hjelpekilden sine grupper på Facebook og følgere fra instagramkontoen EtterTro. Målgruppen for prosjektet er mennesker som har brutt med et lukket religiøst trossamfunn. En del av målgruppen er de frivillige medvirkende, og en annen er albumets lyttere. En av metodene som skal brukes er “hjelp til selvhjelp”. Enkeltpersonens egeninnsats er helt grunnleggende i en endringsprosess. Endringen vi ønsker å oppnå handler om å gjøre mennesker i stand til å ta kontrollen over egen helsetilstand og forbedre sin egen helse. En annen metode vi skal benytte er musikkterapi. Musikk kan skape nye muligheter for kommunikasjon og personlig uttrykk. Kvaliteten på platen vil evalueres av en referansegruppe før innspilling. Det vil også gjøres en helhetlig evaluering av det ferdige albumet. Alle som skal delta i prosjektet vil bli orientert om å ikke dele mer enn man er komfortabel med. Å snakke om bruddprosesser kan være triggende. Derfor skal vi ha med kognitiv terapeut Ann-Kristin Bondevik. Hun vil bistå dersom det skulle oppstå problemer hos den enkelte. Alle medvirkende vil bli ilagt taushetsplikt og gitt mulighet til å være anonyme. Deltakerne vil ikke kjenner hverandre fra før. Dette kan føre til vanskeligheter med å samarbeide. Her må det legges til rette for å skape et trygt fellesskap. En annen utfordring er at deltakerne har lite eller ingen erfaring med musikkproduksjon. For å hjelpe dem har vi med oss erfarne musikere som kan veilede. Vi må vi også ta hensyn til at deltakerne kan ha psykiske utfordringer i forbindelse med den bakgrunnen de har. De vil få tilbud om å prate med kognitiv terapeut på stedet.

Antall deltakere

50

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Dette prosjektet vil føre med seg flere positive virkninger for deltakerne, målgruppen og befolkningen for øvrig. Deltakerne til dette prosjektet vil hovedsakelig være personer som har opplevd en bruddprosess fra et lukket trossamfunn. Ved å ta del i dette prosjektet får deltakerne en større forståelse for det de har opplevd, og mulighet til å ta tak i og bearbeide sin opplevelse. Dette vil medføre samhold og en sterkere mestringsfølelse, og de får i større grad muligheten til å bygge et nettverk med andre i lik situasjon. Deltakerne vil på et dypt nivå få muligheten til å gi uttrykk og liv til det de har opplevd, og med det oppleve en positiv terapeutisk virkning. Da platen er gjennomført vil den bli utgitt på ulike strømmetjenester og spredd til befolkningen i så stor grad som mulig slik at personer som har- eller opplever lignende situasjon kan kjenne seg igjen og få trøst og hjelp. Slik at psykologer, skoler, barnevern, helsepersonell og offentlige institusjoner i større grad bygger forståelse for denne målgruppen. Musikk er et virkningsfullt medium og kan være til stor trøst og hjelp for den enkelte. Målet med dette musikkprosjektet er at både de som får muligheten til å skrive og bidra i produksjonen av låtene skal ha en positiv effekt, men også de som lytter til sangene. Tekstene vil være tatt ut i fra livene til mennesker i bruddprosesser, og innholdet vil være gjenkjennelig for andre som står i samme situasjon.

Plan for gjennomføring

Komponering og skriving av sangene gjøres i gruppearbeid på planlagt musikkverksted i august-september. Vi ønsker å ha med oss ca 50 frivillige deltagere fra Hjelpekilden. Planen er å ha med personer med forskjellig bakgrunn, slik at vi får et bredt utvalg medvirkende. Vi ønsker representanter som har bakgrunn fra blant annet Jehovas Vitner, BCC, Samfundet, Læstadianere, LDS og ulike pinsekarismatiske miljøer. På den måten sikrer vi at innholdet i sangene vil være representativt for de aller fleste religiøse utbrytere. Deltakerne skal rekrutteres fra Hjelpekilden sine grupper på Facebook og følgere fra instagramkontoen EtterTro. Dette arbeidet vil starte i mai. Deretter skal det bookes hotellrom og grupperom for musikkverksted. Musikkverkstedene vil bli arrangert av Maria Risnes Nilsen, Ann-Kristin Bondevik, Ingrid Holm Andersen og Mathias Treeck. Det skal bookes overnatting for å innlosjere de frivillige medvirkende, og møterom for idémyldring og skriving. Maria, Ann-Kristin og Ingrid vil lede hver sin skrivegruppe. Deltagere som kan spille instrumenter vil bli bedt om å ta med disse, og bli gitt mulighet til lage melodier til albumets sanger. Denne gruppen vil ledes av Mathias Trekk. Vi ønsker også å ha med oss en ekstra musiker som kan lede enda en musikkgruppe. Det samlede materialet etter helgen vil bli videreutviklet og ferdigstilt av prosjektgruppen. De vil i månedene fremover skrive og komponere til sammen ti sanger som skal bli det ferdige albumet. Deretter skal sang for sang spilles inn i studio, og deretter finjustert og perfeksjonert.

Prosjektleder

Maria Risnes Nilsen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Plateinnspilling HK Vest
Organisasjon
Hjelpekilden
Beløp Bevilget
2023: kr 250 000
Startdato
01.08.2023
Sluttdato
30.06.2024
Status
Under gjennomføring