Maleverksted og kunstutstilling

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Lukkede trossamfunn distanserer seg fra storsamfunnet. Dette kan føre til at utbrytere må jobbe hardt for å passe inn i et samfunn de ikke kjenner, og har en innlært mistro til. Når bruddet samtidig kan ha medført at de har mistet familie og nettverk, fører dette ofte til ensomhet, angst og depresjon. Utbryterne forteller ofte at de har problemer med å finne seg selv i voksen alder. Forkynnelsen i de lukkede miljøene handler bl.a. om å undertrykke seg selv, sine egne behov og følelser. Hjelpekilden(HK) vil arrangere malerverksted og kunstutstilling for utbrytere. Målet er å gi deltagerne en terapeutisk effekt gjennom kunstterapi. De får uttrykke seg igjennom kunsten, møte likesinnede og oppnå felleskap. Kunstterapi er en psykoterapeutisk metode som brukes til å fremme fysisk, mental og psykisk helse. Malerverkstedet vil være en arena for bearbeidelse av traumer, angst og depresjon. Det vil være fagpersoner med relevant kompetanse, som profesjonell kunstner og miljøterapeut tilstede. Kunstutstillingen har som mål å fremme forståelse, felleskap og gjenkjennelse for utbrytere. Utstillingen vil være en plass for å møte andre likesinnede, og til å speile seg i samfunnet. I tillegg vil den bidra til å synliggjøre organisasjonen og en minoritet med lite fokus.

Aktivitet/tiltak/metode

Malerverkstedet skal avholdes i Stavanger, og vil gå over én helg. Arrangementet lanseres via Hjelpekilden sine kanaler som Facebook, snapchat, instagram og podkast. Målgruppen er utbrytere i alderen 18-66år. Påmelding skjer på e-post til arrangører. Det vil være plass til ca 15-20 deltagere. Det vil det gjøres en utvelgelse basert på alder, bakgrunn og geografisk lokasjon. Vi ønsker en sammensatt gruppe, bestående av utbrytere fra ulike steder i landet, med ulik alder, kjønn og bakgrunn. Deltagerne vil innlosjeres på hotell som HK dekker. Selve maleøktene vil foregå i samlet lokale, med kunstner Merete Corneliussen som veileder. Kunstutstillingen vil også finne sted i Stavanger. Den ferdige kunsten skal samles og stilles ut i egnet lokale. Det vil i forbindelse med dette arrangeres en lanseringsfest med åpen invitasjon, hvor maleriene skal avdukes. Dette eventet skal livestreames, og kunsten vil også legges ut som digital utstilling. Gjennom arrangementet vil det legges ut oppdateringer via HKs sosiale medier. Deltagere som ønsker å reservere seg fra dette tas hensyn til. Vi har forståelse for at ikke alle ønsker å meddele sin deltagelse på arrangementet, da dette kan være problematisk mht deltagernes familie og venner. Arrangører er Ingrid Holm Andersen og Maria Nilsen, som begge jobber for Hjelpekilden Vest (HKV) og har egen erfaring som utbryter. Ingrid er styreleder for organisasjonen og driver som selvstendig næringsdrivende fotograf. Hun har erfaring med planlegging og gjennomføring av arrangement. Maria er daglig leder for HKV, og coach innen helse og livsstil. Hun har også erfaring som akuttsykepleier og tar nå en master i psykologi. Vi vet at det kan oppstå sterke følelser og reaksjoner på slike sammenkomster. Det er derfor viktig å skape en trygg atmosfære. Miljøterapeut Ann-Kristin Bondevik vil være til stede som samtalepartner og støtte i denne forbindelse.

Antall deltakere

20

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Målet med malerverkstedet er å engasjere utbrytere i et positivt og kreativt arbeid som kan bidra til bearbeidelse, selvutvikling og bedre livskvalitet. Vi ønsker at dette arrangementet skal gi deltagerne en følelse av felleskap og at det kan oppstå nye vennskap. Vi forventer at prosjektet vil være forebyggende mot utenforskap og ensomhet, og at det blir en plattform for nettverksbygging. Kunstterapi kan ha en helende virkning. Ved å skape noe fysisk med hendene hjelpes deltagerne til å uttrykke følelser, dilemmaer og utfordringer i livet, som er vanskelig å sette ord på. De kan også få mulighet til å utvide perspektivet på seg selv og sin egen tilværelse. De blir mer bevisste på sine egne tanke- og følelsesmønstre, sine begrensinger, men også på hvilke ressurser de har. Derfor tror vi at dette er et konsept som passer utmerket for vår målgruppe. Målet for kunstutstillingen er i tillegg til det overnevnte å skape en større forståelse for tematikken i samfunnet ellers. Til tross for at trossamfunnene er ulike, oppleves det ganske likt å forlate. Ofte opplever utbryterne en sammensatt reaksjon, bestående av frihetsfølelse, utenforskap, selvstendighet, ensomhet, håp, håpløshet, glede og smerte. Ved å dele deltagernes historie uttrykt gjennom kunsten, kan vi gi mottagerne et innblikk i problematikken og dermed også gjenkjennelse og forståelse.

Plan for gjennomføring

Mars: I denne perioden skal det lages et informasjonsskriv om verkstedet med påmelding for helgen. Dette legges ut via Hjelpekildens sosiale medier, nyhetsbrev og nettside. Det skal bookes hotell og egnet lokale for malerverksted og kunstutstilling. April-mai: I denne perioden skal det velges ut deltagere, og sendes ut ferdig program for helgen. Det skal kjøpes inn utstyr til verkstedet. Juni: Første helgen i juni skal det gjennomføres malerverksted og kunsutstilling i Stavanger.

Prosjektleder

Maria Risnes Nilsen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Maleverksted og kunstutstilling
Organisasjon
Hjelpekilden
Beløp Bevilget
2024: kr 250 000
Startdato
01.03.2024
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring