Styrking og videreføring av digitale nettverksgrupper

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Vår organisasjon har gjennom mange år opparbeidet et nasjonalt tilbud av fysiske nettverksgrupper. Erfaringene våre i pandemien har vist oss at et tilbud om digitale nettverksgrupper for spilleavhengige og pårørende er både gjennomførbart og nødvendig, som et supplerende tilbud. Særlig geografi og økonomi pga. reisevei har vært store hinder for mange fra å delta i vårt fysiske gruppetilbud. Et fysisk tilbud er også avhengig av lokale frivillige. Dette er hindringer som det digitale tilbud ikke trenger å ta hensyn til og vi har en unik mulighet til å skape et likeverdig tilbud til alle berørte.

Målsetting for prosjektet

Gjennom å bygge opp et nettverk av frivillige gruppeledere og rammeverk for digitale nettverksmøter, kunne gi spilleavhengige og pårørende tilbud om et digitalt tilbud, uavhengig av bosted. Nettverk og tett oppfølging over tid er ofte nøkkelfaktorer for å mestre et liv uten spill.

Målgruppe

Befolkningsundersøkelsen fra UiB viser at Norge har til sammen 177 000 problem- og risikospillere. I tillegg kommer alle de pårørende.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

800

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi vil bygge opp ett digitalt nettverkstilbud til spilleavhengige og pårørende, der brukere med egenerfaring trygges og gis rammer til å delta i og å drifte de forskjellige nettverksgruppene. Prosjektet skal nå ut til brukerne gjennom markedsføring og utarbeide rammeverk for god og trygg gjennomføring av digitale nettverksgrupper i form av en håndbok og en rapport, som også vil deles eksternt. Prosjektgruppa vil være ansvarlig for innhenting av erfaringer, gjøre justeringer basert på disse, og produksjon av håndbok og rapport. Gjennomføring av møter og det meste av opplæring vil utføres av frivillige.

Fremdriftsplan for prosjektet

Første prosjektår har fokus på markedsføring av tilbudet, og oppskalering gjennom identifisering av gruppeledere og opplæring av disse. Andre prosjektår vil prosjektgruppen høste og sammenstille erfaringer i en håndbok for opprettelse og drift av et digitalt nettverkstilbud, samt en rapport om arbeidet til internt og eksternt bruk.

Prosjektleder

Atle Vestvik

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Styrking og videreføring av digitale nettverksgrupper
Organisasjon
Spillavhengighet Norge
Beløp Bevilget
2022: kr 600 000, 2023: kr 600 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
30.04.2024
Status
Under gjennomføring