Informasjonskampanje i pandemitid

Søknadssammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er et økende informasjonsbehov i befolkningen om spilleavhengighet, spesielt i forbindelse med pandemien. Organisasjonen opplever en enorm økning i antall henvendelser og tilbakefall under pandemien. Vi ønsker å forebygge og informere, derav er målsetningen med prosjektet å nå ut til flere som trenger vår hjelp, og samtidig gi et kunnskapsløft til befolkningen.

Kampanjen skal nå ut til alle, men særlig til følgende 3 målgrupper:

  1. De som er på vei inn i faresonen.
  2. De som er på vei til å utvikle et spilleproblem.
  3. De som har utviklet et spilleproblem i pandemien.

Målgruppen er alle som er berørt av spilleavhengighet enten som spilleavhengig eller pårørende. Tar vi utgangspunkt i den siste befolkningsundersøkelsen viser den at 55.000 nordmenn er spilleavhengige og 122.000 i faresonen. I tillegg kommer alle deres pårørende.

Det skal utvikles en egen animasjonsfilm som informerer om spilleavhengighet, i tillegg en egen radiospot. Videre skal det utvikles annonser tilpasset sosiale medier og google annonser for å spre informasjonskampanjen i et bredt utvalg av kanaler.

Kampanjen starter opp allerede i mai, med planlegging, danning av ressursgruppe og innhenting av eksterne aktører til utvikling av informasjonsmateriell. Fra august til og med desember skal kampanjen gå og det vil bli tatt en egen evaluering av kampanjen i februar 2022.

Prosjektleder/forsker

Malin Svarstad Arefjord

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Informasjonskampanje i pandemitid
Organisasjon
Spillavhengighet Norge
Beløp Bevilget
Kr 675.000
Startdato
30.04.2021