Kan jeg leve med det

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

En viktig forutsetning for å leve godt med kronisk sykdom er god informasjon. Den nydiagnostiserte pasienten som sitter hjemme og googler, kan risikere å finne mye feilinformasjon og det er vanskelig å vite hva man skal stole på. Deres helsekompetanse og mestringsevne kan styrkes med kunnskapsbasert og brukersentrert kommunikasjon. Ved å involvere likepersoner og brukermedvirkere som selv har de aktuelle sykdommene, i hele planlegningen og utformingen av ulike informasjonsprodukter, vil dette prosjektet sørge for en helt ny og brukersentrert form for kunnskapsdeling.

Målsetting for prosjektet

Skape og distribuere brukersentrert, kunnskapsbasert og kvalitetssikret informasjonsmateriell til nydiagnostiserte pasienter både på nett og fysisk.

Målgruppe

Nydiagnostiserte pasienter med ulike revmatiske sykdommer, som er i overgang mellom revmatologiske poliklinikker og oppfølgning i kommunehelsetjenesten.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

100000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Fase 1: Prosjektgruppen settes i gang. Det planlegges og gjennomføres to samlinger med 10 brukermedvirkere og 10 fagpersoner i en prosess som bruker metoder fra James Lind Alliance for å definere kunnskapsbehov. Fase 2: Det settes sammen en ressursgruppe for hver av de ti diagnosene, med en erfaren likeperson/brukermedvirker, en nydiagnostisert pasient og en revmatolog/lege med spesialistkompetanse på den gitte diagnosen. Ressursgruppene møtes to ganger for å utarbeide skisser til informasjonsproduktene. Fase 3: Tekstene settes sammen og gjennomgås av prosjektgruppen, før de ferdigstilles av redaktør. Det utformes maler og spilles inn 10 kortfilmer, der en erfaren pasient og en lege snakker sammen og formidler kunnskapsbasert informasjon og trygge mestringsråd. Fase 4: Det gjennomføres en informasjonskampanje fysisk og digitalt. Det produseres og distribueres informasjonstavler med faktaark til 12 revmatologiske poliklinikker i alle fire helseregioner. Filmer og temahefter publiseres på nett og deles i alle aktuelle forum, nyhetsbrev, og via samarbeide med Helsedirektoratet. Filmene markedsføres med målrettede annonser på Facebook og Instagram. Fase 5: Deltagerevaluering, resultatevaluering og sluttrapportering.

Fremdriftsplan for prosjektet

År 1 (august 2020-juli 2021) År 2 (august 2021-juli 2022)

Prosjektleder

Joachim Sagen

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Kan jeg leve med det
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
2020: kr 788 000, 2021: kr 722 000
Startdato
25.04.2021
Sluttdato
30.04.2024
Status
Under gjennomføring